Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto pensjonsutbetaling

gjensidige-no.apps-int.gjensidige.io

Pensjons­utbetaling

Du kan starte pensjonsutbetaling fra du er 62 år. Lurer du på når og hvor mye du skal ta ut eller om du skal kombinere jobb og pensjon? Her ser du hvilke muligheter du har.

Kombinere pensjon og jobb, eller bare leve av pensjon?

I 2011 innførte staten fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år. Med det fikk vi mulighet til å kombinere et yrkesaktivt liv med utbetaling av pensjon.

Når bør jeg starte utbetaling av pensjon?

Hva som er det mest fornuftige tidspunktet å starte utbetaling av pensjon varierer fra person til person. Hvis du er en av dem som vurderer å starte pensjonsutbetaling tidlig, kanskje allerede fra du er 62 år, kan det være nyttig å se nærmere på punktene nedenfor.

Sjekk den fremtidige pensjonen din

Det kan også være lurt å sjekke hva du kan forvente å få utbetalt i pensjon ved 62 år sammenliknet med for eksempel 67 år. Dette kan du gjøre ved å logge inn på pensjonskalkulatoren vår eller på norskpensjon.no.

I hvilken rekkefølge bør jeg ta ut pensjon?

Når du skal avgjøre i hvilken rekkefølge du bør ta ut pensjon, er det flere ting det er viktig å ta stilling til:

  • Hva slags pensjonsavtaler har du?
  • Når vil du starte utbetaling?
  • Har du livsarvinger som du ønsker skal få pensjonspengene dine hvis du dør?

Her er vår generelle anbefaling til hvilken rekkefølge du bør vurdere.

Egen pensjonskonto

I 2021 fikk alle med innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver en egen pensjonskonto. Formålet med ordningen er at ansatte skal få bedre oversikt over, og større eierskap til, egen pensjon. For å få egen pensjonskonto må du ha innskuddspensjon i et nåværende arbeidsforhold.

Du får ikke egen pensjonskonto hvis:

  • du ikke har innskuddspensjon hos en nåværende arbeidsgiver
  • du allerede tar ut full pensjon

Utbetaling fra innskuddspensjon og/eller pensjonskapitalbevis

  • Hvis du allerede har startet utbetaling fra pensjonskapitalbevis, blir ikke disse flyttet over til egen pensjonskonto.
  • Pensjonskapitalbevis opptil 20 000 kroner kan tas ut som en engangsutbetaling.
  • Hvis du flytter pensjonskapitalbevis, opptil 20 000 kroner, til egen pensjonskonto, blir de en del av den totale pensjonskontoen din. Det betyr at muligheten til å ta ut pengene som et engangsbeløp faller bort.

Les mer om egen pensjonskonto