Hopp til innhold

Forsikring og pensjon til deg og familien

Vi har alle forsikringene du trenger for å sikre deg selv, familien og fremtiden deres. 

Personforsikringer

Med reiseforsikring hos oss er du og tingene du har med deg forsikret hver dag, hele året. Reise Pluss er en av markedets beste reiseforsikringer og gjelder på alle små og store turer, både i inn- og utland.

Reiseforsikringen vår er tilpasset deg eller familien din.

Med livsforsikring får familien din en engangsutbetaling hvis du dør, slik at de for eksempel kan betale ned gjeld og bli boende i hjemmet deres.

Ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du får en varig funksjonsnedsettelse etter en ulykke. Du kan for eksempel bruke pengene til å tilpasse hjemmet ditt.

Uføreforsikring gir deg utbetalinger i tillegg til det du får fra NAV. Dette hjelper deg å unngå store endringer i den økonomiske situasjonen din hvis du blir ufør og må slutte å jobbe.

Du kan kjøpe barneforsikring når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år. Forsikringen gir økonomisk støtte hvis barnet blir sykt, skadet eller ufør.

Behandlingsforsikring gir deg rask behandling hvis du blir syk eller skadet, trenger fysioterapeut eller psykolog slik at du kan komme deg raskere tilbake i arbeid.

Pensjonssparing

Driver du gården på fulltid, er det spesielt viktig at du tenker på pensjon. Mens lønnsmottakere automatisk får pensjon fra arbeidsgiveren sin, har du selv ansvar for å sikre at du har nok å leve av den dagen du ikke lenger har inntektsgivende arbeid.

Vi hjelper deg med å finne ut hvilken ordning du bør velge, og hvor mye du bør spare for å leve godt også i fremtiden.

Har du jobb ved siden av gårdsdrifta, enten fulltid eller deltid, setter arbeidsgiveren din av pensjon til deg. I tillegg bidrar folketrygden den dagen du ikke lenger har inntektsgivende arbeid.

Likevel går inntektene merkbart ned, og de aller fleste må spare noe selv for å ha nok til å leve livet de ønsker.

Prøv pensjonskalkulatoren vår og sjekk hva du ligger an til å få i pensjon.

Er det flere enn deg som jobber på gården – enten det er familie, ansatte, avløsere eller sesongarbeidere – er obligatorisk tjenestepensjon lovpålagt.

Ordningen skal omfatte alle sammen, uansett stillingsprosent.

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Snakk med en rådgiver
De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg