Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

Forsikring gjennom jobb

Vi hjelper deg med å finne ut hvilke forsikringer du har gjennom jobb, hva det innebærer og om du er riktig forsikret for din livssituasjon.

Hvilke forsikringer har jeg?

For å finne ut hva du har, kan du 

 • se i forsikringsbeviset til bedriften – det finner du ofte i personalhåndboken eller på intranettet deres
 • spørre arbeidsgiveren din

Har arbeidsgiveren din personalforsikringer hos oss, kan rådgiverne våre hjelpe deg med å finne ut hvilke forsikringer du har.

Bestill rådgivning

Behandlingsforsikring gjennom jobb

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring (helseforsikring) til de ansatte. Da er du garantert rask hjelp gjennom det private helsevesenet ved sykdom eller skade.

 • Garantert utredning, behandling eller operasjon hos spesialist innen 10 virkedager
 • Rask time hos psykolog eller fysioterapeut
 • Kostnadsfri tilgang til Online lege og Online mental helsehjelp

For å bruke behandlingsforsikringen din må du ha bedriftens forsikringsnummer – det finner du i forsikringsbeviset deres.

Bruk behandlingsforsikring

Du kan ha rett på å fortsette forsikringen

Alle som ikke lenger har rett på bedriftens kollektive forsikringer, skal få tilbud om å fortsette avtalene privat. For eksempel hvis du slutter eller bedriften sier opp forsikringen. 

Retten til fortsettelsesforsikring gjelder 

 • Gruppelivsforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Uføreforsikringene Annen sykdom og Syk

Livsforsikring gjennom jobb

Gruppelivsforsikring (livsforsikring) gir utbetaling til dine nærmeste hvis du dør, uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

Arbeidsgiveren din kan velge størrelse på utbetalingen når forsikringen tegnes – summen kan du se i forsikringsbeviset deres.

Hva det kan ha å si for din private livsforsikring, vil avhenge av summen arbeidsgiver har valg og livssituasjonen din.

Mer om Gruppelivsforsikringen vår.

Ulykkesforsikring gjennom jobb

En ulykkesforsikring bygger på den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og dekker skader som ikke er yrkesskader. I praksis betyr det at du er godt beskyttet uansett når og hvor ulykken skjer.

Vi tilbyr to ulykkesforsikringer til bedrifter:

Sykeforsikring gjennom jobb

Begrepet "sykeforsikring" brukes ulikt av de fleste forsikringsselskaper, og kan være betegnende for flere forsikringer. 

Vi tilbyr to personalforsikringer som kan omtales som "sykeforsikringer": 

Et tillegg til støtten fra NAV

 • Det første året utbetaler NAV sykepenger som dekker lønn din inntil 711 720 kroner (6 G). Tjener du mer enn 6 G, blir inntekten redusert allerede det første året.
 • Etter ett år må du søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Da faller inntekten til 66 % av lønn inntil 6 G.

Uføreforsikring gjennom jobb

En uføreforsikring gir deg kompensasjon for redusert inntekt hvis du ikke lenger kan jobbe som normalt, og blir helt eller delvis arbeidsufør. 

Størrelse på, antall og tidspunkt for utbetaling avhenger av hvilken uføreforsikring arbeidsgiveren din har valgt:

Reise­forsikring gjennom jobb

Vi tilbyr to reiseforsikringer som bygger på hverandre:

 • Jobbreiseforsikring – beskytter deg mot uforutsette utgifter på jobbreiser.
 • Ferie- og fritidsreiseforsikring – dekker både deg og familien, hele døgnet.

Med Ferie- og fritidsreiseforsikring med familie inkludert, kan de fleste si opp den private reiseforsikringen sin. 

Firmabilforsikring

Har du firmabil gjennom jobben, betaler ofte arbeidsgiver for forsikringen. 

Vi tilbyr fire forsikringer for firmabiler: Ansvar, Delkasko, Kasko og Pluss. Hør med arbeidsgiveren din hvis du er usikker på hva slags forsikring dere har.

Mer om hva firmabilforsikringene dekker

Meld skade på firmabilen din.

Lovpålagt pensjon

I tillegg til å ha yrkesskadeforsikringen, er alle arbeidsgivere pålagt å spare en prosentsats av lønnen din til pensjon. 

Mer om pensjon fra arbeidsgiver.

Alle har yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha yrkesskadeforsikring til de ansatte. Forsikringen gir deg økonomisk trygghet ved

 • yrkesskader – skader som skjer mens du jobber for arbeidsgiveren din, på arbeidsstedet i arbeidstiden
 • yrkessykdommer – sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet

Du får blant annet erstatning ved varige skader, nedsatt arbeidsevne og uførhet som skyldes yrkesskader og -sykdommer.

Mer om hva yrkesskadeforsikringen dekker.

Bli riktig forsikret

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr gratis rådgivning over video eller telefon.

Ta med deg en oversikt over forsikringene du har gjennom jobb, så hjelper vi deg med å finne ut om det er noe du mangler, noe du bør endre – eller noe du kan si opp. 

Bestill rådgivningsmøte

Ansatt Pluss

Ansatt Pluss gir deg som er ansatt i en bedrift tilknyttet oss, gode betingelser på privat forsikring, pensjon og fondssparing.

Ansatt Pluss

Ansatt Pluss gir deg som er ansatt i en bedrift tilknyttet oss, gode betingelser på privat forsikring, pensjon og fondssparing.