Hopp til innhold

Forsikring gjennom jobb

Vi hjelper deg med å finne ut hvilke forsikringer du har, hva det gir og om du er riktig forsikret for din livssituasjon.

Hvilke forsikringer har jeg?

For å finne ut hva du har, kan du 

 • se i forsikringsbeviset til bedriften – det finner du ofte i personalhåndboken eller på intranettet deres
 • spørre arbeidsgiveren din

Har arbeidsgiveren din personalforsikringer hos oss, kan rådgiverne våre hjelpe deg med å finne ut hvilke forsikringer du har.

Behandlingsforsikring gjennom jobb

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring (helseforsikring) til de ansatte. Da er du garantert rask hjelp gjennom det private helsevesenet ved sykdom eller skade.

 • Garantert utredning, behandling eller operasjon hos spesialist innen 10 virkedager
 • Rask time hos psykolog eller fysioterapeut
 • Tilgang til Online lege og Online mental helsehjelp

For å bruke behandlingsforsikringen din må du ha bedriftens forsikringsnummer – det finner du i forsikringsbeviset deres.

Livsforsikring gjennom jobb

Du kan ha rett på å fortsette forsikringen

Alle som ikke lenger har rett på bedriftens kollektive forsikringer, skal få tilbud om å fortsette avtalene privat. For eksempel hvis du slutter eller bedriften sier opp forsikringen. 

Retten til fortsettelsesforsikring gjelder 

 • Gruppelivsforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Uføreforsikringene Annen sykdom og Syk

Gruppelivsforsikring (livsforsikring) gir utbetaling til dine nærmeste hvis du dør, uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

Arbeidsgiveren din kan velge størrelse på utbetalingen når forsikringen tegnes – summen kan du se i forsikringsbeviset deres.

Hva det kan ha å si for din private livsforsikring, vil avhenge av summen arbeidsgiver har valg og livssituasjonen din.

Mer om Gruppelivsforsikringen vår.

Ulykkesforsikring gjennom jobb

En ulykkesforsikring bygger på den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og dekker skader som ikke er yrkesskader. I praksis betyr det at du er godt beskyttet uansett når og hvor ulykken skjer.

Vi tilbyr to ulykkesforsikringer til bedrifter:

Fritidsulykkeforsikring – mest kjøpt

Fritidsulykkeforsikring (Annen ulykke) er den mest kjøpte ulykkesforsikringen vår.

Den er fleksibel for bedriften, men de fleste er dekket ved varige skader, nedsatt arbeidsevne, uførhet og dødsfall.

Mer om hva fritidsulykkeforsikringen kan dekke

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykke gir en engangsutbetaling ved varige skader.

Arbeidsgiver kan velge om forsikringen skal gjelde hele døgnet, eller kun i arbeidstiden.

Sykeforsikring gjennom jobb

Begrepet "sykeforsikring" brukes ulikt og kan være betegnende for flere forsikringer. 

Vi tilbyr to personalforsikringer som kan omtales som "sykeforsikringer": 

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen vår tetter inntektstapet ditt mellom sykepengene fra NAV og lønn som går over 6 G hvis du blir sykemeldt. 

Mer om sykelønnsforsikring.

Forsikringen "Alvorlig sykdom"

"Alvorlig sykdom" gir deg en rask engangsutbetaling hvis du får en alvorlig diagnose eller skade.

Sykdommene som gir utbetaling er forhåndsdefinert av oss.

Mer om alvorlig sykdom.

Uføreforsikring gjennom jobb

Et tillegg til støtten fra NAV

 • Det første året utbetaler NAV sykepenger som dekker lønn din inntil 744 168 (6 G). Tjener du mer enn 6 G, blir inntekten redusert allerede det første året.
 • Etter ett år må du søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Da faller inntekten til 66 % av lønn inntil 6 G.

En uføreforsikring gir deg kompensasjon for redusert inntekt hvis du ikke lenger kan jobbe som normalt, og blir helt eller delvis arbeidsufør. 

Størrelse på, antall og tidspunkt for utbetaling avhenger av hvilken uføreforsikring arbeidsgiveren din har valgt:

Annen sykdom

Annen sykdom er den mest kjøpte uføreforsikringen vår. Den gir deg en engangsutbetaling hvis du blir varig arbeidsufør på grunn av sykdom. 

Med "Annen sykdom" mener vi annen sykdom enn yrkessykdom. Forsikringen gir med andre ord erstatning ved sykdommer som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Mer om Annen sykdom

Uføreforsikringen "Syk"

Uføreforsikringen "Syk" er fleksibel. Bedriften kan velge om du skal få en, to, tre eller fire utbetalinger ved uførhet, tidligst etter 18 måneder.

Syk gir utbetaling uansett om fraværet skyldes sykdom eller skade.

Mer om Syk.

Uførepensjon

Uførepensjon er knyttet til bedriftens pensjonsordning, og gir deg månedlige utbetalinger ved uførhet. 

Mer om uførepensjon.

Andre forsikringer med dekning for uførhet

I tillegg til uføreforsikringene våre, har andre personalforsikringer dekning for uførhet:

Yrkesskadeforsikringen gir deg engangsutbetaling hvis uførheten skyldes en yrkesskade eller yrkessykdom.

Fritidsulykkeforsikringen gir deg engangsutbetaling hvis uførheten skyldes en ulykkesskade

Reise­forsikring gjennom jobb

Vi tilbyr to reiseforsikringer som bygger på hverandre:

 • Jobbreiseforsikring – beskytter deg mot uforutsette utgifter på jobbreiser.
 • Ferie- og fritidsreiseforsikring – dekker både deg og familien, hele døgnet.

Med Ferie- og fritidsreiseforsikring med familie inkludert, kan de fleste si opp den private reiseforsikringen sin. 

Last ned reisekortet ditt

Du trenger forsikringsnummeret til bedriften for å kunne laste ned reisekortet. Det finner du i forsikringsbeviset deres. 

Når du har det, kan du 

 • laste ned Gjensidige-appen
 • logge inn med egen BankID
 • legg inn bedriftens forsikringsnummer og last ned reisekortet. 

Det er også mulig å laste ned reisekortet ved å logge inn på gjensidige.no og velge "Legg til reiseforsikring". 

Meld skade, sykdom eller tap på reise

Har du allerede lastet ned reisekortet, kan du melde skade, sykdom eller tap raskt og enkelt på nett. 

Meld skade, sykdom eller tap.

Videolege på reise

Med reiseforsikring hos oss har du kostnadsfri tilgang til Online lege når du er på reise utenfor Norge. 

Opplever du mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får du raskt tilgang til allmennlege via appen Eyr. 

Les mer og bestill legetime.

Firmabilforsikring

Har du firmabil gjennom jobben, betaler ofte arbeidsgiver for forsikringen. 

Vi tilbyr fire forsikringer for firmabiler: Ansvar, Delkasko, Kasko og Pluss. Hør med arbeidsgiveren din hvis du er usikker på hva slags forsikring dere har.

Mer om hva firmabilforsikringene dekker

Meld skade på firmabilen din.

Alle har yrkesskadeforsikring

Lovpålagt pensjon

I tillegg til å ha yrkesskadeforsikringen, er alle arbeidsgivere pålagt å spare en prosentsats av lønnen din til pensjon. 

Mer om pensjon fra arbeidsgiver.

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha yrkesskadeforsikring til de ansatte. Forsikringen gir deg økonomisk trygghet ved

 • yrkesskader – skader som skjer mens du jobber for arbeidsgiveren din, på arbeidsstedet i arbeidstiden
 • yrkessykdommer – sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet

Du får blant annet erstatning ved varige skader, nedsatt arbeidsevne og uførhet som skyldes yrkesskader og -sykdommer.

Mer om hva yrkesskadeforsikringen dekker.

Bli riktig forsikret

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr gratis rådgivning over video eller telefon.

Ta med deg en oversikt over forsikringene du har gjennom jobb, så hjelper vi deg med å finne ut om det er noe du mangler, noe du bør endre – eller noe du kan si opp. 

Ansatt Pluss

Ansatt Pluss gir deg som er ansatt i en bedrift tilknyttet oss, gode betingelser på privat forsikring, pensjon og fondssparing.