Hopp til innhold

Alle bedrifts­forsikringer

Er du usikker på hva bedriften trenger? I veilederen kan du se hva som er vanligst for bedrifter som ligner din.

Kjøretøy

Vi har bilforsikringen som passer – uansett hva bilene brukes til og hvor mange dere skal forsikre.

Kjøper du forsikringen på nett, får du 10 % rabatt det første året.

Passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul og belter – enten de brukes til anleggsarbeid eller landbruk. Vi tilbyr tre arbeidsmaskinforsikringer, med flere mulige tilvalg. 

Passer uansett hva slags lastebil dere har og hva dere bruker den til. Vi forsikrer både lastebil og lastebiltilhengere.

Vi har tre traktorforsikringer med flere mulige tilvalg. Uansett hva slags traktor du kjører og hva den brukes til, hjelper vi deg med å finne riktig forsikring.

Du kan enkelt sjekke pris og kjøpe traktorforsikring av oss på nett.

Ansatte

Lovpålagt for bedrifter med ansatte. Forsikringen gir økonomisk trygghet til ansatte hvis de skader seg på jobben. 

Bygg på det lovpålagte og gi de ansatte økonomisk trygghet ved skader som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen – uansett når og hvor de skjer.

Få ned sykefraværet og gjør veien tilbake til jobb raskere. Med behandlingsforsikring er de ansatte garantert hjelp innen 10 dager, enten de trenger behandling, operasjon, fysioterapi eller psykolog.

Gir økonomisk hjelp til de etterlatte hvis en ansatt dør – uavhengig av dødsårsak, tid og sted. 

Gjør en forskjell når det trengs mest og gi de ansatte økonomisk trygghet hvis de blir syke eller ikke lenger kan jobbe som normalt.

Beskytter både bedriften og de ansatte mot uforutsette utgifter på jobbreiser. Mange utvidet reiseforsikringen til å dekke de ansatte på alle reiser – også ferier og fritidsreiser. 

Drift og økonomi

Feil bedriften gjør kan få konsekvenser for kunder, leverandører eller andre. 

Med ansvarsforsikring får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis noen retter et erstatningskrav mot bedriften.

En driftstapforsikring sikrer det økonomiske resultatet deres hvis skade fører til helt eller delvis stans i driften.

Forsikringen er fleksibel – både innhold, ansvarstid og egenandel kan tilpasses bedriftens behov. 

Et styreverv er personlig, og ansvaret individuelt. Styreansvar gir juridisk og økonomisk hjelp hvis noen mener medlemmene har forsømt pliktene sine, og holder styret ansvarlig for skade eller tap.

Alle virksomheter som har et styre, bør ha styreansvarsforsikring. Enten det gjelder en bedrift, en frivillig organisasjon, et borettslag, en idrettsklubb eller annet.

Cyberforsikringen vår gir dere rask profesjonell IT-bistand og erstatning for økonomiske tap hvis bedriften utsettes for et datainnbrudd.

Uenighet med kunder, naboer, leverandører eller andre oppstår, og ender av og til i kostbare tvister.

Rettshjelp dekker utgifter til mekling eller advokat hvis bedriften blir part i en juridisk tvist.

Kriminalitetsforsikringen gir beskyttelse hvis en som jobber for deg gjør noe straffbart overfor virksomheten – som underslag, tyveri, bedrageri eller korrupsjon.

Bygning og eiendeler

Bygningsforsikringen vår er blant markedets beste, og gir erstatning for de fleste skader som kan oppstå på og i bygningen. 

Forsikringen passer alle typer bygg som brukes til næringsvirksomhet – enten det er butikklokaler, kontor, lager, produksjon eller annet. 

Eiendelsforsikringen gir erstatning for skader på bedriftens inventar, varer, maskiner og andre eiendeler som er nødvendig for driften.

Forsikringen er fleksibel og kan dekke alt fra brann- og vannskader, til påkjørsel, velt og maskinskader.

Prosjektforsikring, også kjent som byggeforsikring, gir erstatning for skader på det dere bruker av materialer, utstyr og maskiner under bygge- og anleggsprosjekter. 

Velg om du vil forsikre et enkeltprosjekt, eller alle prosjekter dere jobber med i løpet av et år.

Transportforsikring gir erstatning for skade på bedriftens varer eller eiendeler under transport.

Forsikringen passer bedrifter som produserer, selger eller importerer varer – enten de fraktes av transportør eller i eget kjøretøy.

Velg mellom årsforsikring eller engangsforsikring, og tilpass innholdet etter bedriftens behov.

Ansvarsforsikring for drone er lovpålagt for alle som flyr droner eller RPAS (Remotely piloted aircraft system) i næringsvirksomheten sin.

Forsikringer tilpasset ...