Hopp til innhold

De som jobber på gården

Sørg for at de ansatte er trygge ved sykdom eller skade. Velg om du vil kjøpe kun lovpålagt forsikring og pensjon, eller gi noe ekstra til de som jobber for deg.

Hva er lovpålagt?

Har du ansatte på gården, må du ha yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon til alle sammen.

Ordningene skal omfatte alle som arbeider på gården – også familie, deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere – med virkning fra første arbeidsdag.

Be om tilbud

Er du usikker på hva du trenger? Be om et tilbud, så hjelper vi deg.

Spørsmål og svar

Yrkesskadeforsikring er pålagt gjennom norsk lov og skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver.

Forsikringen gir erstatning for

  • yrkesskader – skader som skjer mens man jobber for arbeidsgiveren, på arbeidsstedet, i arbeidstiden
  • yrkessykdommer – sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet.
Mer om yrkesskadeforsikring

OTP er den lovpålagte delen av innskuddspensjon. Alle som har ansatte plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.

Mer om obligatorisk tjenestepensjon

Yrkesskadeforsikring

Hvis noen jobber ulønnet på gården i kortere perioder, for eksempel familie som hjelper til i hektiske tider, er disse som regel unntatt fra lov om yrkesskadeforsikring. Skulle noe skje, vil det være ansvarsforsikringen din som kan dekke skadene.

Obligatorisk tjenestepensjon

Det er lønn som er grunnlaget for pensjonsinnskudd. Du trenger ikke tjenestepensjon for de som jobber ulønnet på gården.

Hvis du har ansatte gjennom et avløserlag, pleier laget å sørge for at det lovpålagte er på plass. Normalt inkluderer det yrkesskade, ansvar og pensjon for avløserne.

Sjekk gjerne med avløserlaget ditt, så du er sikker på at de ansatte er godt nok dekket mens de jobber for deg.

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Snakk med en rådgiver
De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg