Hopp til innhold

Avlinger og planteproduksjon

Når avlingen svikter, er det godt å ha en forsikring i bakhånd. Statlige erstatninger er ikke alltid tilstrekkelige.

Friland eller veksthus

Tilpasset din avling

Vi sørger for at forsikringen blir tilpasset akkurat din form for planteproduksjon.

  • Vi deler produksjonen i hovedtyper, for eksempel frilandskultur, veksthuskultur eller kultur i plasttunnel.
  • Deretter deler vi inn etter undertyper, for eksempel frukt, korn, potet eller fôr.

Slik blir både prisen og vilkårene mest mulig riktig for din produksjon.

Forsikringen dekker verdien av plantekulturen din og det som plantekulturen produserer, enten det skjer på friland eller i veksthus.

Du kan velge at forsikringen dekker

  • ulykke, og naturskade etter innhøsting
  • planteskadegjører
  • avlingssvikt

Mer om forsikringen

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg