Hopp til innhold

Avlinger og planteproduksjon

Når avlingen svikter, er det godt å ha en forsikring i bakhånd. Statlige erstatninger er ikke alltid tilstrekkelige.

Friland eller veksthus

Tilpasset din avling

Vi sørger for at forsikringen blir tilpasset akkurat din form for planteproduksjon.

  • Vi deler produksjonen i hovedtyper, for eksempel frilandskultur, veksthuskultur eller kultur i plasttunnel.
  • Deretter deler vi inn etter undertyper, for eksempel frukt, korn, potet eller fôr.

Slik blir både prisen og vilkårene mest mulig riktig for din produksjon.

Forsikringen dekker verdien av plantekulturen din og det som plantekulturen produserer, enten det skjer på friland eller i veksthus.

Du kan velge at forsikringen dekker

  • ulykke, og naturskade etter innhøsting
  • planteskadegjører
  • avlingssvikt

Mer om forsikringen

Driftsinntektene fra produksjonen bestemmer hvor mye forsikringen skal koste, og hvor mye du får i erstatning.

Derfor er det viktig at du har riktige opplysninger registrert hos oss: 

  • Legg inn summen av driftsinntekter for siste godkjente regnskapsår.
  • Ta med produksjonsavhengige tilskudd for produksjonen du har forsikret.
Oppdater opplysningene

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg