Hopp til innhold

Forsikring for tilleggsnæringer

Hvilke forsikringer du trenger, avhenger av hva slags tilleggsvirksomhet du har på gården. Be om et tilbud, så hjelper vi deg med å finne ut hva du trenger.

Kjøretøy og maskiner

Bruker du en eller flere biler i tilleggsnæringen, enten det er håndverkerbiler, varebiler, gartneribiler eller annet, trenger du en god forsikring som holder driften i gang selv om bilen stopper.

Vi hjelper deg med å finne riktig bilforsikring – uansett hva du bruker bilene til.

Arbeidsmaskinforsikringen vår passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter – enten de brukes til byggearbeid, skogbruk eller annen tilleggsnæring. 

Vi tilbyr tre ulike arbeidsmaskinforsikringer, med flere mulige tilvalg. 

Lastebilforsikringene våre passer like godt uansett hva slags lastebil du har, og hva du bruker den til.

Vi forsikrer både lastebil- og tilhengere, og hjelper deg med å finne ut hvilke forsikringer som passer drifta best.

Bygning og eiendeler

Passer for bygninger som brukes til annen virksomhet enn jordbruksdrifta. For eksempel til utsalg, overnatting, lager, inn på tunet-virksomhet eller annen næring.

Forsikringen er fleksibel, og sikrer de økonomiske interessene dine som eier av bygningen.

En eiendelsforsikring gir erstatning for skade på det du har av inventar, varer, maskiner og annet løsøre som er nødvendig for tilleggsnæringen. 

Det kan være matvarer du foredler eller lagrer for videresalg, inventar i et verksted eller maskiner du bruker til byggearbeid for andre. 

Forsikringen er fleksibel og kan dekke alt fra brann- og vannskader, til påkjørsel, velt og maskinskader.

Driver du med entreprenørvirksomhet, kan du trenge en prosjektforsikring som beskytter materialene og utstyret du bruker i arbeidet. 

Prosjektforsikringen passer alle typer bygge-, anleggs- og montasjeprosjekter, enten det er oppføring av et nybygg, et påbygg eller rehabilitering. Forsikringen gir økonomisk sikkerhet til både byggherre og entreprenør.

Velg om du vil forsikre et enkeltprosjekt, eller alle prosjekter du jobber med i løpet av et år.

Drift og økonomi

Med ansvarsforsikring hos oss, får du juridisk hjelp og økonomisk sikkerhet hvis noen retter et erstatningskrav mot deg.

For eksempel hvis du gjør en feil under håndverkerarbeid for andre, eller mangler på noe av det du produserer fører til tap hos andre.

Har du allerede ansvarsforsikring for landbruket, vil tilleggsnæringen ofte være dekket, men det avhenger av virksomheten din. Be om et tilbud, så hjelper vi deg med å finne ut hva du trenger. 

Skulle det skje en skade som gjør at tilleggsnæringen ikke lenger kan gå som normalt, vil en driftstapforsikring sikre det økonomiske resultatet ditt.

Du velger selv hvor lang ansvarstid du ønsker, og hva slags skader du vil sikre drifta for.

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Mer til deg som er bonde