Skademelding

Relatert innhold

Skademelding for idrettsskade

* Påkrevde felter

Informasjon om forbund og klubb

Hvilken type idrettsforsikring har du?

Informasjon om utøver

Vennligst ikke oppgi fødselsnummer.
Vennligst ikke oppgi fødselsnummer.

Informasjon om skaden

Skjedde skaden i tilknytning til
Skadet kroppsdel

Tilleggsopplysninger

På hvilket type underlag skjedde skaden?
Jeg gir så riktige og fullstendige opplysninger som mulig, og er kjent med at uriktige opplysninger kan føre til at retten til erstatning faller bort. Jeg er kjent med at utredning og behandling skal bestilles via Idrettens skadetelefon. Dette er en forutsetning for at kostnader skal dekkes av forsikringen. Jeg samtykker at Gjensidige og Idrettens Skadetelefonen kan utveksle denne skademeldingen og relevante helseopplysninger angående denne skaden. Opplysningene oppbevares og behandles konfidensielt av selskapene, jf. Lov om personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at Gjensidige bruker personopplysningene i behandlingen av saken.