Fordeler med å bruke psykologhjelp og foreldreveiledning

 • Fokus på å forebygge at utfordringene blir mer alvorlige.
 • Barnet lærer seg å mestre utfordringer bedre og unngår dermed å ta med seg plagene inn i voksenlivet.
 • Du som forelder kan forstå og hjelpe barnet på en god måte.
 • Kostnadsfri tjeneste uten egenandel.
 • Åpent alle dager fra klokken 8-20. 
 • Konsultasjonene kan gjennomføres både i Norge og i utlandet.
 • Kort ventetid.
 • Ingen henvisning nødvendig.

Passer det for barnet mitt?

Tjenestene er beregnet for barn med milde til moderate psykiske utfordringer. Det kan ikke erstatte behandling for alvorlige psykiske problemer. Dersom dere er usikre på om tjenestene er riktig for dere, ta kontakt med Dr.Dropin på telefon 24 07 60 09.

Hva er Dr.Dropin?

Dr.Dropin leverer psykologtjenester digitalt over video. Psykologene hos Dr.Dropin har relevant kompetanse og erfaring med psykologtjenester rettet mot barn, ungdom og foreldre. Bli bedre kjent med psykologene hos Dr.Dropin.
 

Samtykke og personvern

For unge under 16 år kreves det samtykke fra forelder for å benytte tjenestene. Når foreldre tar med barn til digital behandling så ligger det underforstått et samtykke til helsehjelp i dette.

Opplysningene som oppgis i forbindelse med psykologtjenestene fra Dr.Dropin blir fullstendig anonymisert, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjonen. Gjensidiges rolle er i dette tilfellet å formidle muligheten til å ta i bruk effektiv behandling som kan hjelpe dere.

Dr.Dropin er beskyttet i henhold til de samme personvernregler du normalt møter i bruk av helsetjenester. Gjensidige får kun vite hvor mange som tar tjenesten i bruk – ikke hvem som bruker den.

Slik tar dere i bruk tjenestene

 • Du kan booke time hos Dr.Dropin alle dager fra klokken 8-20.
 • For å velge tjeneste og avtale tid for første konsultasjon, ringer du sykepleier hos Dr.Dropin på telefon 24 07 60 09.
 • Oppgi kodeordet som er blitt sendt per e-post. 
 • Psykologen ringer deg når timen starter.

Oppgaver og nyttige verktøy

Mellom konsultasjonene vil det gis oppgaver å jobbe med. I tillegg finnes det nyttige verktøy og oppgaver på Dr. Dropins nettside som dere står fritt til å benytte.