Pensjonskalkulator

Pensjon er pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe, helt eller delvis.

Du kan velge å starte utbetaling fra 62 år, selv om du fortsetter å jobbe. Legg inn lønnen din og se hva du ligger an til å få.

Vi beregner pensjonen din ut fra: 

  • årslønnen
  • folketrygden (NAV)
  • pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
  • privat pensjonssparing

Tallene henter vi fra Norsk Pensjon.