Hopp til innhold
illustrasjonsbilde hva er pensjon

Hva er pensjon?

Pensjon er pengene du skal leve av den dagen du blir pensjonist. Hvor mye du får i pensjon, avhenger blant annet av hvor lenge du har jobbet, og hvor mye du har tjent.

Pensjon består av tre deler:

 • Alderspensjon fra folketrygden
 • Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
 • Privat pensjonssparing
Pensjonspyramiden

Folketrygden

 • Du får pensjonsopptjening når du er i arbeid eller har annen pensjonsgivende inntekt, som for eksempel fødselspermisjon.
 • Opptjening skjer fra du er 13 til 75 år.
 • Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år.
 • Er du ansatt i en privat bedrift, kan du kombinere alderspensjon med lønnet arbeid uten at pensjonen din blir redusert.

Pensjonsopptjeningen i folketrygden skjer fra du er 13 til 75 år.

Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere

Det finnes flere tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver. I privat sektor er innskuddspensjon den mest vanlige, og den eneste ordningen som Gjensidige tilbyr. Statlige og kommunalt ansatte får offentlig tjenestepensjon.

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor.
Innskuddspensjon

Arbeidsgiver betaler inn et månedlig innskudd, en gitt prosentandel av lønnen din, på din pensjonskonto. 

 • Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år.
 • Du kan selv velge pensjonsprofil (risikoprofil) på pensjonssparingen.
 • Hvis du skulle falle fra, går hele det oppsparte beløpet til dine etterlatte.
 • Hvis du slutter i en bedrift hvor du har hatt innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis

Egen pensjonskonto Fra 2021 ble all innskuddspensjon, nåværende og tidligere opptjent, automatisk samlet på en egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du har også andre valgalternativer. Les mer om egen pensjonskonto.

Ytelsespensjon

Pensjon fra arbeidsgiver, pluss pensjon fra folketrygden skal tilsammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. 

 • Utbetaling kan skje fra 62 år og varer livet ut.
 • Hvis du skulle falle fra, går ofte noe av pensjonen tilbake til etterlatte og noe til pensjonsselskapet. Dette må du sjekke i avtalen din.  
 • Hvis du slutter du i en bedrift hvor du har hatt ytelsesbasert pensjon, får du med deg en fripolise
Hybridpensjon

Enkelte arbeidsgivere har valgt det som kalles en hybridpensjon. Denne har elementer i seg fra både innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiver sparer en prosentandel av lønnen din i pensjon for deg. Innskuddssatsene varierer fra arbeidssted til arbeidssted, men minimumssatsen er 2 prosent av lønn opp til 12 G.

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon er en pensjonsordning for ansatte i stat, kommune, helseforetak eller bedrifter med tilknytning til det offentlige. Fra 1.1.2020 kom det en ny ordning for alle som er født i 1963 eller senere, mens for de som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP.

Les mer om offentlig tjenestepensjon på minpensjon.no

AFP – avtalefestet pensjon

AFP er en livsvarig pensjon og den blir beregnet på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år. AFP finnes i både offentlig og privat sektor, men ordningene er ulike. Sjekk med arbeidsgiveren din om du har AFP.

For mer informasjon: nav.no og afp.no.

Privat pensjonssparing

I tillegg til pengene du får fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver, kommer penger du eventuelt har spart selv. Hvor mye du bør spare, og hva som er den beste måten å spare på, kommer blant annet an på alder, økonomi, livssituasjonen og hvor mye du trenger for å kunne leve slik du ønsker når du blir pensjonist.

Vi tilbyr to spareordninger i fond: Fondskonto og Individuell pensjonssparing (IPS).

Les mer om privat pensjonssparing

Pensjonering

Her har vi  samlet gode råd og tips til pensjonering.

Illustrasjonsfoto hvordan fungerer pensjon

Ordliste

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? I så fall er du ikke alene. Her er 14 pensjonsord – enkelt forklart.

Ofte stilte spørsmål om pensjon

Hva er pensjon og hvordan fungerer egentlig pensjonssparing?

Pensjon er det du skal leve av når du slutter å jobbe, helt eller delvis. Pensjonen du får er tredelt, og består av folketrygden, sparing fra arbeidsgiver og egen sparing.

:

Hvordan finner jeg ut hva jeg får i pensjon fra folketrygden?

Du kan beregne hva du får i pensjon fra folketrygden på nav.no og norskpensjon.no.

Trenger jeg å spare selv når jobben sparer til pensjon for meg?

Ja de fleste bør det. Minste sparing fra arbeidsgiver er 2 % av lønn opptil 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp). Hvis du tjener 350 000 kroner i løpet av et år og arbeidsgiveren din sparer 2 % av lønnen din, utgjør det 4 973 kroner i året.

Hva får jeg utbetalt i pensjon uten å ha spart noe selv?

Det spørs hvor mange år du har vært i arbeidslivet, og hvor mye arbeidsgiverne dine har spart til deg. Logg inn i pensjonskalkulatoren vår og se hvor mye eller lite du ligger an til å få.

Hvordan vet jeg hvor mye arbeidsgiver har spart for meg?

Logg inn på norskpensjon.no eller last ned appen vår. Der kan du se hvor mye du ligger an til å få fra folketrygden, nåværende og tidligere arbeidsgivere – og det du eventuelt har spart til pensjon selv.

Må jeg gjøre noe med pengene arbeidsgiveren min har spart for meg?

Det er alltid lurt å følge med på verdiutviklingen og sjekke at du har den aksje- og rentefordelingen du foretrekker. Pengene arbeidsgiver sparer for deg er plassert i aksje- og rentefond. De fleste har valgt en såkalt Alderstilpasset profil for sparingen. Da blir aksje- og renteandelen automatisk tilpasset alderen din.

Er det lurt å spare til pensjon i fond?

Svaret er ‘ja’ fordi pensjonssparing ofte har en lang tidshorisont. Du kan forvalte pengene selv ved å velge enkeltfond, eller overlate jobben til oss og velge en pensjonsprofil for sparingen. Hvis du er usikker på hva du skal velge, kan du lese mer på nettsidene våre, chatte med oss eller ringe en av våre autoriserte pensjons- og sparerådgivere.

Hvordan sparer jeg smart til pensjon?

Spar jevnt og trutt og start tidlig å spare i fond. Sørg for at du har den aksje- og rentefordelingen (risikoprofilen) som passer for deg. Er du usikker kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å ta de rette valgene.

Hvis jeg bytter fond, hvilken kurs får jeg?

Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Bytter du fond etter klokken 14 får du kursen den påfølgende dagen. For eksempel får en endring av fondsvalg på mandag klokken 15, onsdagens kurs.

Hvordan flytter jeg avtalene mine til Gjensidige?
 1. Finn pensjonsavtalene dine på norskpensjon.no
 2. Noter avtalenummer eller få en oversikt på e-post 
 3. Benytt vårt flytteskjema på nett for få et tilbud og/eller flytte avtalene dine til oss
Koster det noe å flytte avtalene?

Nei, det er koster ingenting å flytte pensjonsavtalene dine til oss.

Hva er egen pensjonskonto?

Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir automatisk samlet på en «egen pensjonskonto» hos nåværende arbeidsgiver. Ordningen gir deg bedre oversikt og innflytelse over pensjonen din. Med egen pensjonskonto får du som ansatt økt innflytelse over pensjonen din. Det er nemlig du selv som bestemmer hvem som skal forvalte pensjonen din. 

Dette er de tre alternativene du kan velge mellom:  

 1. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles i Gjensidige, arbeidsgivers pensjonsleverandør.  
 2. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samles hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren din har valgt.  
 3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis fordeles på flere pensjonsleverandører. Det vil si at du beholder de du har i dag.

Les mer om egen pensjonskonto.

Når får jeg utbetalt fripolisen eller pensjonskapitalbeviset mitt?

Du kan få utbetalt pensjonskapitalbevis og fripoliser fra 62 år. Hvis du har avtalene dine hos oss sender vi deg informasjon om utbetaling det året du fyller 61 år.

Les mer om fripolise her.

Les mer om pensjonskapitalbevis her.

Når blir uførepensjon utbetalt?

Hvis forsikringen din omfatter uførepensjon, blir denne utbetalt hvis ervervsevnen din har vært nedsatt med minst 20 % i 12 sammenhengende måneder på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Hvor lenge blir uførepensjon utbetalt?

Uførepensjon blir utbetalt frem til du blir frisk, men senest til 67 år.

Når kan jeg søke om å få fjernet eventuelle reservasjoner på uførepensjonen min?

Hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset ditt, og du har vært symptomfri i to år, kan du søke om å få fjernet reservasjonene. Da sender du en e-post til uforepensjon@gjensidige.no.

Husk at du ikke skal sende sensitiv informasjon i e-post.