Hopp til innhold
illustrasjonsbilde hva er pensjon

Hva er pensjon?

Pensjon er pengene du skal leve av den dagen du blir pensjonist. Hvor mye du får i pensjon, avhenger blant annet av hvor lenge du har jobbet, og hvor mye du har tjent.

Pensjon består av tre deler:

  • Alderspensjon fra folketrygden
  • Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
  • Privat pensjonssparing
Pensjonspyramiden

Folketrygden

  • Du får pensjonsopptjening når du er i arbeid eller har annen pensjonsgivende inntekt, som for eksempel fødselspermisjon.
  • Opptjening skjer fra du er 13 til 75 år.
  • Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år.
  • Er du ansatt i en privat bedrift, kan du kombinere alderspensjon med lønnet arbeid uten at pensjonen din blir redusert.

Pensjonsopptjeningen i folketrygden skjer fra du er 13 til 75 år.

Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere

Det finnes flere tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver. I privat sektor er innskuddspensjon den mest vanlige, og den eneste ordningen som Gjensidige tilbyr. Statlige og kommunalt ansatte får offentlig tjenestepensjon.

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor.

Privat pensjonssparing

I tillegg til pengene du får fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver, kommer penger du eventuelt har spart selv. Hvor mye du bør spare, og hva som er den beste måten å spare på, kommer blant annet an på alder, økonomi, livssituasjonen og hvor mye du trenger for å kunne leve slik du ønsker når du blir pensjonist.

Vi tilbyr to spareordninger i fond: Fondskonto og Individuell pensjonssparing (IPS).

Les mer om privat pensjonssparing

Pensjonering

Her har vi  samlet gode råd og tips til pensjonering.

Illustrasjonsfoto hvordan fungerer pensjon

Ordliste

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? I så fall er du ikke alene. Her er 14 pensjonsord – enkelt forklart.

Ofte stilte spørsmål om pensjon