Trygghetssjekk for landbruket

Trygghetssjekken vår hjelper deg med å avdekke mulige farer og risikoelementer på gården din. Vi legger KSL-rapportering til grunn, og vektlegger ytterligere forhold som kan trygge deg og gården din.

Default

Hva sjekker vi?

Når vi vurderer risikoen på et gårdsanlegg, vil vi hjelpe deg med å avdekke mulighet for at det bryter ut brann i bygninger eller sykdom/smitte hos produksjonsdyr. Hvilke tiltak som vektlegges i ditt tilfelle, avhenger av hvilken produksjon du har.

Risiko for brann

Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år, hvor både menneskeliv og dyreliv kan gå tapt. Vi er engasjert i Landbrukets Brannvernkomité, og samarbeider med blant annet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å iverksette tiltak som kan redusere antall branner.  

Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din, er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Derfor anbefaler vi alle bønder å 

Risiko for sykdom og smitte hos produksjonsdyr

Sykdomssituasjonen for norske husdyr er veldig god – faktisk er den unik i verden. Men sykdomspresset øker i takt med endringer i klima og fauna, nye handelsmønstre og økt persontrafikk. Vi forventer derfor at både nye og kjente sykdommer i større grad vil ramme også norske husdyr. 

Det blir stadig viktigere å ha gode rutiner på plass for å hindre spredning av sykdom i norsk husdyrproduksjon. Gjensidige samarbeider med helse- og rådgivningstjenestene slik at rådene våre blir samstemte.

Hva brukes sjekken til?

Etter gjennomgangen vil du motta en rapport fra oss, som blant annet sier noe om hvor stor risikoen er for skadehendelser på gården din. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene dine, vil vi gi deg relevante råd og tips om hvordan du kan redusere risikoen og drive tryggere 

Resultatet du oppnår kan også få betydning for prisen på forsikringene dine, og i noen tilfeller mulighetene dine for å kjøpe forsikringer hos oss 

Bestill Trygghetssjekk

For å bestille Trygghetssjekken; send en e-post til landbruk@gjensidige.no eller ring 915 03100.

Bestill Trygghetssjekk

Det lønner seg å drive trygt

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å unngå brann. Basert på mange års erfaring med å sikre liv, helse og verdier i landbruket, vet vi hva de største brannfarene er – og hvilke grep du bør ta for å sikre gården din.

I tillegg til å gjøre en trygghetssjekk av gården din, anbefaler vi deg å

Jo sikrere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.