Hopp til innhold

Brannalarmanlegg i landbruket

Et branntilløp kan utvikle seg raskt. For at slokkeinnsats skal være mulig, er det avgjørende at brannen oppdages tidlig.

Godkjent brannvarslingsanlegg

På grunn av det krevende miljøet i driftsbygninger, stiller både vi og myndighetene krav til brannvarslingsanlegg i landbruket.

Hva er godkjent brannvarslingsanlegg?

Et godkjent brannvarslingsanlegg tilfredsstiller Norsk Standard for brannalarm NS-3960 og tillegg B landbruk.

Anlegget skal også gi beskjed til minst tre dedikerte personer på telefon og være oppgradert med 4G-utringer.

Når kreves godkjent brannvarslingsanlegg?

Krav om godkjent brannvarslingsanlegg gjelder alle driftsbygninger med

 • husdyrproduksjon bygd etter 01.07.2010 (TEK10 og TEK17)
 • varmluft korntørke
 • forsikringsverdi høyere enn 15 millioner kroner
 • veksthus med vekstlys

For driftsbygg med husdyrproduksjon eldre enn 01.07.2010, gjelder kravet for bygninger med 

 • storfe: flere enn 30 dyr
 • hester: flere enn 10 dyr
 • småfe (sau og geit): flere enn 30 vinterfôrede dyr
 • svin: flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
 • svin: flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
 • fjørfe: flere enn 200 dyr i besetningen

 

Hvor ofte må anlegget kontrolleres?

Brannvarslingsanlegget skal kontrolleres årlig av sertifisert kontrollør.

Hvilke hus og bygninger skal omfattes av alarmsystemet?

I tillegg til driftsbygningene, skal alle bolighus og bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygget omfattes av gårdens brannalarmanlegg.

Livsviktig oppgradering

Om snaue to år må denne opp­graderingen være på plass

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet. Oppgraderer du ikke alarmsystemet i tide, kan det få dramatiske konsekvenser for brannsikkerheten.

Er du medlem av Norges Bondelag?

Søk om støtte til oppgraderingen gjennom Bærekraftfondet.

Brannslokkingsutstyr

Ved slokking i høy, halm og lignende er det viktig med etterslokking med vann

Når brann oppdages, er det avgjørende å ha brannslokkingsutstyr i nærheten.

Jo nærmere du er et brannslokkingsapparat ved et branntilløp, jo større mulighet har du for å slokke. Det er bedre med ett apparat for mye enn ett for lite!

Vet du hvordan utstyret brukes?

Alle har et forhold til hvordan en vannslange brukes, men et brannslokkingsapparat krever noe mer innsats. Sett deg inn i bruken av apparatet før en nødsituasjon oppstår!

Antall apparater

Vi anbefaler at antall apparater velges ut fra bygningenes størrelse:

 • Bygninger under 300 kvadratmeter: minst ett 6 kg ABC-apparat
 • Bygninger mellom 300 og 600 kvadratmeter: minst to 6 kg ABC-apparater
 • Bygninger over 600 kvadratmeter: minst tre 6 kg ABC.apparater
Plassering av apparatene

Apparatene bør plasseres spredt i bygningen, gjerne ved utgangen(e). Brannslokkingsapparater bør ikke henge i fjøset på grunn av den aggressive atmosfæren.

Uansett hvor apparatene plasseres – det viktigste er at alle på gården vet hvor de henger og kan bruke dem!

Kontroll av apparatene

Alarmen går på gården – er du forberedt?

Storbrann på gården er bondens verste mareritt. Hva gjør du? Kommer hjelpen fort nok?