Hopp til innhold

gjensidige-no.apps-int.gjensidige.io

Brannalarmanlegg i landbruket

Et branntilløp kan utvikle seg raskt. For at slokkeinnsats skal være mulig, er det avgjørende at brannen oppdages tidlig.

Godkjent brannvarslingsanlegg

På grunn av det krevende miljøet i driftsbygninger, stiller både vi og myndighetene krav til brannvarslingsanlegg i landbruket.

Brannslokkingsutstyr

Ved slokking i høy, halm og lignende er det viktig med etterslokking med vann

Når brann oppdages, er det avgjørende å ha brannslokkingsutstyr i nærheten.

Jo nærmere du er et brannslokkingsapparat ved et branntilløp, jo større mulighet har du for å slokke. Det er bedre med ett apparat for mye enn ett for lite!

Vet du hvordan utstyret brukes?

Alle har et forhold til hvordan en vannslange brukes, men et brannslokkingsapparat krever noe mer innsats. Sett deg inn i bruken av apparatet før en nødsituasjon oppstår!