Hopp til innhold

Brannalarmanlegg i landbruket

Et branntilløp i en driftsbygning kan utvikle seg raskt. For at slokkeinnsats skal være mulig, er det avgjørende at brannen oppdages tidlig.

Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år, hvor både menneskeliv og dyreliv kan gå tapt.

Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din, er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Skulle likevel det verste skje, er det helt avgjørende at du blir varslet raskt.

Livsviktig oppgradering

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet. Før den tid må alle bønder ha oppgradert brannalarmsystemene sine med en GSM med 4G-utringer. 

Er du medlem av Norges Bondelag? 

Søk om støtte til oppgraderingen gjennom Bærekraftfondet.

God varsling

Et branntilløp i en driftsbygning kan utvikle seg raskt. For at slokkeinnsats skal være mulig, er det avgjørende at brannen oppdages tidlig.

Brannvarslingsanlegget skal gi beskjed til minst tre dedikerte personer på telefon. I tillegg er det viktig å ha håndslokkeutstyr og vann lett tilgjengelig i alle bygg.

Hva krever myndighetene?

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til

 • brannsikring
 • brannvarsling
 • brannslukningsutstyr
 • rømningsveier

Når det gjelder brannvarsling, kreves det at bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg.

For eksempel er det krav om brannalarmanlegg dersom man har minst 30 storfe eller minst 10 hester.

Brannvarslingsanlegget må også etterses og skal ha årlig kontroll utført av autorisert kontrollør.

Hva krever Gjensidige?

På grunn av det krevende miljøet i driftsbygninger, krever vi at kundene våre har brannalarmanlegg som tilfredsstiller NS3960 tillegg B landbruk.

Også gårdens bolighus og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen, skal omfattes av gårdens brannalarmanlegg.

Husdyrproduksjon og gartnerier med vekstlys

For husdyrproduksjoner og gartnerier med vekstlys stiller vi ytterligere krav.

Det gjelder bygninger med

 • storfe: flere enn 30 dyr
 • hester: flere enn 10 dyr
 • småfe (sau og geit): flere enn 30 vinterfôrede dyr
 • svin: flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
 • svin: flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
 • fjørfe: flere enn 200 dyr i besetningen
 • driftsbygning med varmluft korntørke
 • andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 15 millioner kroner
 • veksthus med vekstlys

Gjensidiges tilleggskrav til brannalarmanlegg i husdyrproduksjonsbygg og veksthus:

Det lønner seg å drive trygt

Basert på mange års erfaring med å sikre liv, helse og verdier i landbruket vet vi hva de største brannfarene er – og hvilke grep du bør ta for å sikre gården din.

I tillegg til å ha godkjent brannalarmanlegg, anbefaler vi deg å 

Som et bidrag gir vi deg gode rabatter for å ha gjort gården din tryggere.

 

Flere gode tiltak

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.

Flere gode tiltak

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.