Hopp til innhold

Brannalarmanlegg i landbruket

Et branntilløp kan utvikle seg raskt. For at slokkeinnsats skal være mulig, er det avgjørende at brannen oppdages tidlig.

Godkjent brannvarslingsanlegg

På grunn av det krevende miljøet i driftsbygninger, stiller både vi og myndighetene krav til brannvarslingsanlegg i landbruket.

Et godkjent brannvarslingsanlegg tilfredsstiller Norsk Standard for brannalarm NS-3960 og tillegg B landbruk.

Anlegget skal også gi beskjed til minst tre dedikerte personer på telefon og være oppgradert med 4G-utringer.

Krav om godkjent brannvarslingsanlegg gjelder alle driftsbygninger med

 • husdyrproduksjon bygd etter 01.07.2010 (TEK10 og TEK17)
 • varmluft korntørke
 • forsikringsverdi høyere enn 15 millioner kroner
 • veksthus med vekstlys

For driftsbygg med husdyrproduksjon eldre enn 01.07.2010, gjelder kravet for bygninger med 

 • storfe: flere enn 30 dyr
 • hester: flere enn 10 dyr
 • småfe (sau og geit): flere enn 30 vinterfôrede dyr
 • svin: flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
 • svin: flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
 • fjørfe: flere enn 200 dyr i besetningen

 

Brannvarslingsanlegget skal kontrolleres årlig av sertifisert kontrollør.

I tillegg til driftsbygningene, skal alle bolighus og bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygget omfattes av gårdens brannalarmanlegg.

Brannslokkingsutstyr

Ved slokking i høy, halm og lignende er det viktig med etterslokking med vann

Når brann oppdages, er det avgjørende å ha brannslokkingsutstyr i nærheten.

Jo nærmere du er et brannslokkingsapparat ved et branntilløp, jo større mulighet har du for å slokke. Det er bedre med ett apparat for mye enn ett for lite!

Vet du hvordan utstyret brukes?

Alle har et forhold til hvordan en vannslange brukes, men et brannslokkingsapparat krever noe mer innsats. Sett deg inn i bruken av apparatet før en nødsituasjon oppstår!

Vi anbefaler at antall apparater velges ut fra bygningenes størrelse:

 • Bygninger under 300 kvadratmeter: minst ett 6 kg ABC-apparat
 • Bygninger mellom 300 og 600 kvadratmeter: minst to 6 kg ABC-apparater
 • Bygninger over 600 kvadratmeter: minst tre 6 kg ABC.apparater

Apparatene bør plasseres spredt i bygningen, gjerne ved utgangen(e). Brannslokkingsapparater bør ikke henge i fjøset på grunn av den aggressive atmosfæren.

Uansett hvor apparatene plasseres – det viktigste er at alle på gården vet hvor de henger og kan bruke dem!