Hopp til innhold

El-kontroll med termografering

Det viktigste brannforebyggende tiltaket du gjør på gården.

Største brannårsak

Feil og mangler på elektriske anlegg fortsetter å være den største årsaken til brann i landbruket. Støv, gasser, fuktighet og vibrasjoner belaster installasjoner og skaper farlige situasjoner. 

Har du rutiner på plass for jevnlig el-kontroll, reduseres faren for brann betraktelig.

Mer om el-kontroll

En termografering utføres med et infrarødt kamera. Slik kan kontrolløren sjekke overflatetemperaturen i utstyr med strømkoblinger, for eksempel et sikringsskap.

Metoden avdekker feil det ellers er vanskelig å oppdage i elektriske installasjoner.

For å få kontrollen godkjent, må den gjennomføres av en sertifisert kontrollør og i henhold til NEK 405-1-NEK 405-3. 

Les mer om el-kontroll hos Landbrukets brannvernkomité (lbk.no).

Øk sikkerheten med temperatursensor

El-kontrollen gir et godt øyeblikksbilde av kvaliteten på det elektriske anlegget ditt. Ved å innstallere temperatursensorer i tillegg, kan du få god kontroll på anleggene dine døgnet rundt.

Les mer om temperatusensorer i el-skap.

Vi anbefaler alle gårdsbruk å gjøre el-kontroll med termografering – uanvhengig av produksjon og størrelse.

Gjensidige krever det hvis

  • Mattilsynet krever det gjennom dyreholdsforskriftene
  • en enkelt driftsbygning har forsikringssum over 15 millioner
  • samlet verdi av driftsbygning og eiendeler overstiger 25 millioner
  • dere benytter varmluftstørke

Bolighus og bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus og driftsbygninger, skal også kontrolleres.

Gartnerier

For gartnerier med vekstlys krever vi tilsvarende kontroll hvert år. For mindre gartnerier kan vi etter individuell vurdering godkjenne kontroll hvert tredje år.

Gjennom forskrifter om dyrehold krever Mattilsynet at du gjennomfører el-kontroll hvert tredje år i driftsbygninger.

Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar stikkprøvekontroller av el-anlegg på gårdsbruk.

Kontrollen skal gjennomføres hvert tredje år av en sertifisert kontrollør.

Etter at kontrollen er gjennomført, får du en rapport hvor du ser hva du må utbedre. Som eier av anlegget er du ansvarlig for at avvikene lukkes, og for å rapportere tilbake til kontrolløren.

Har du landbruk uten drift (bo-landbruk), kan du gjøre en enklere kontroll uten termografering (NEK 405-2) av boliger og bygninger. Da krever vi kontroll hvert femte år. 

Bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus og driftsbygninger, skal også kontrolleres.

Landbrukets brannvernkomité har laget en oversikt over alle sertifiserte og FG-godkjente kontrollører.

Gå til oversikten (lbk.no).

Fordeler med el-kontroll

Reduserer risiko for brann og driftsstans

Du oppfyller HMS-forskriftens krav til el-sikkerhet

Gir deg gode rabatter på forsikringene dine