Innboforsikring for hytte – i detaljer

For hytter eller fritidsboliger i Norge og Sverige.

 • Se hva forsikringene dekker
 • Finn ut hva egenandelene er ved skade
 • Sjekk hvor mye kan du få i rabatt og hvilke andre fordeler du kan få

Sjekk pris og kjøp innboforsikring for hytte

Default

Innbo Hytte dekker

Innbo som blir stjålet

 • Tyveri fra boligen inntil valgt forsikringssum
 • Tyveri fra boder i felles kjeller/ loftetasje og fra privat uteareal  inntil 30 000 kroner
 • Veskenapping innenfor Norden for inntil 30 000 kroner
 • Ran og overfall innenfor Norden for inntil valgt forsikringssum

Innbo som blir skadet

 • Naturskader
 • Brannskader for inntil valgt forsikringssum
 • Vannskader, som når vann strømmer ut fra akvarium eller rørledningsnett

Rettslige utgifter

 • Rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Europa med inntil 3 millioner kroner
 • Rettshjelp ved tvistesaker innen Norden med inntil 100 000 kroner

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Hva er dekket?

 • Innbo og løsøre for inntil valgt forsikringssum
 • Enkeltgjenstander og samlinger for inntil valgt forsikringssum for innbo
 • Kontanter og verdipapirer inntil 20 000 kroner
 • Ombygging for rullestolbruker

Fullstendige vilkår

På denne siden er vilkårene forkortet og forenklet. Kontakt oss på 915 03100 for fullstendige vilkår.

Innbo Hytte Pluss dekker

Innbo Hytte Pluss dekker alt som Innbo Hytte dekker. I tillegg dekker Innbo Hytte Pluss følgende:

 • Uhellskader som skjer i hytta, som når eksempelvis TV-en på hytta faller i gulvet.
 • Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker med inntil 50 000 kroner. I tillegg dekkes bekjempelse av skjeggkre med én innledende befaring og veiledning fra tekniker. Du får deretter tilgang på materiell og veiledning på servicetelefon for egeninnsats i inntil to år.
 • Tyveri fra låst bod i felles kjeller/loftsetasje inntil valgt innbosum.
 • Tyveri i hele Norden med inntil 30 000 kroner. Vi krever altså ikke at eiendeler er i garderobeskap, bygninger eller lignende, men gjenstander som ikke er låst inne må alltid holdes øye med.
 • Hvis utleie er angitt i vilkårene/forsikrings-beviset, dekker vi misligholdt husleie. De 3 første månedene av misligholdt husleie dekkes ikke, men du får dekket fra og med måned 4-9 (totalt 6 måneder). Gjelder kun en gang per leietaker. Vi dekker også nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med inntil 20 000 kroner.

Fullstendige vilkår

Kontakt oss på 915 03100 for mer informasjon om fullstendige vilkår.

Egenandel

Med Innbo Hytte kan du velge egenandel fra 4 000 kroner opp til 8 000 kroner. Mens Innbo Hytte Pluss lar deg velge egenandel fra 2 000 kroner til 8 000 kroner. Øker du egenandelen, får du lavere pris på forsikringen din.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.