Hopp til innhold

Rabatter på bolig-, innbo og hytteforsikring

Du kan få billigere bolig-, innbo hytteforsikring ved å:

 • gjennomføre forebyggende tiltak
 • justere egenandelen din
 • samle forsikringene dine hos oss
 • være medlem av en av fagforbundene eller interesseorganisasjonene vi samarbeider med

Spar penger med skadeforebyggende tiltak

El-kontroll Bolig

Over 40 % av alle branner i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Med el-kontroll fra Sikkerhetsbutikken får du en grundig sjekk av boligen din og gode råd om el-sikkerhet.

I 5 år etter kontrollen får du en av våre største sikkerhetsrabatter, og du slipper egenandel på brannskader som skyldes feil i det elektriske anlegget.

Du kan også få disse fordelene hvis du allerede har tatt en el-kontroll, og kontrollskjemaet er merket med NEK 405-2. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på kontrollen som ble tatt i din bolig.

Hvis kontrollen fant noen feil, må de være rettet før du får rabatten.

Brann- og innbruddsalarm

Du får rabatt hvis brann- og innbruddsalarmene er koblet til alarmsentral eller direkte til brannvesenet. Du får rabatt på innboforsikringen for brann- og innbruddsalarm og rabatt på husforsikring for brannalarm.

Skadeforebyggende tiltak som el-kontroll, vannstoppeventil og alarm med utrykning kan gi deg fritak for egenandel dersom tiltaket er i bruk, men ikke hindrer skade. Dette gjelder for eksempel dersom det er innbrudd når alarm med utrykning er aktivert.

Lekkasjestopper

Hver 8. minutt skjer en vannskade. Med en FG-godkjent lekkasjestopper er huset ditt bedre sikret mot lekkasje fra husets røranlegg. 

En lekkasjestopper gir deg rabatt på husforsikringen. Du slipper også egenandel på vannskader som skyldes brudd på en vannledning i huset.

Lekkasjestopperen må være FG-godkjent og installert av en godkjent rørlegger.

Hvis du allerede har en lekkasjestopper, kan du kontakte oss for å høre om stopperen tilfredsstiller kravene til rabattene.

Sjekk hvilke rabatter du får

Du kan se rabattene dine når du beregner pris på forsikring:

Sjekk pris på husforsikringSjekk pris på innboforsikringSjekk pris på hytteforsikringSjekk pris på innboforsikring for hytte

Klimatilpasset hus gir rabatt

Hvis du gjør grep for å forebygge skader som følge av klima får du rabatt på hus- eller innboforsikringen din hos oss.

For at du skal vite hvilke tiltak som er aktuelle for huset ditt må en fagperson følge et kriteriedokument som er utarbeidet av Svanemerket. Kravene er kalt P7 og P8, og handler om klimatilpasning. Fagpersonen kan dermed gjøre en analyse og foreslå tiltak du kan gjøre for å forebygge skader som følge av klima. Hvis du følger disse tiltakene får du rabatten.

Slike tiltak kan være kostbare, og derfor kan det være en fordel å utføre de når man skal gjøre annet arbeid på tomta. For eksempel om man lager seg ny gårdsplass, drenerer kjelleren eller lignende.

Har du spørsmål om rabatten, eller har du allerede utført tiltak? Da kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

For å få oversikt over hvilke tiltak som eventuelt bør gjøres på huset ditt, må du første kontakte en fagperson. Det kan for eksempel være en vann- og avløpsingeniør, eller en landskapsarkitekt.

Fagpersonen vil gjøre en analyse av huset og tomta for å se om den for eksempel kan rammes av oversvømmelse ved styrtregn. 

Når fagpersonen analyserer huset og tomta må Svanemerkets kriteriedokument for miljømerking av nybygg (generasjon 4) følges.

Hvis analysen viser at det ikke er behov for noen tiltak, får du rabatt for å ha gjennomført analysen.

Hvis analysen viser at du bør gjøre tiltak, får du rabatt etter at du har utført tiltakene. Tiltakene skal være tilknyttet de største identifiserte risikoene.

Se kriteriedokumentet til Svanemerket (PDF).

Fagpersonen kan lage et forslag til hvilke tiltak som bør gjøres for å forebygge klimarelaterte skader.

Et eksempel kan være om huset ligger i en skråning utsatt for oversvømmelse. Da kan det lages fordypninger i hagen som fanger opp og leder vannet bort fra huset.

Løsningene skal i størst mulig grad være naturbaserte. De betyr at man spiller på lag med ulike planter og jord/masser sine evner til å lagre og håndtere vann.

Løsningene er ofte dekorative og bruker vannet som en ressurs, slik at det både er pent og funksjonelt.

Ja, om analysen viser at huset ditt ligger utsatt til, anbefaler vi det. Naturbaserte løsninger som håndterer regnskyll på overflaten jobber da sammen med rørene, for å redusere risiko for skade.

Før var det praksis at vannet skulle ledes ned i rør i bakken. Ved kraftige regnskyll kan disse rørene oversvømmes og miste funksjonen, selv om de er helt nye.

Valgfri egenandel

Hus og hytte

Standard egenandel er 6 000 kroner. Hvis du øker egenandelen, får du lavere pris på forsikringen. Du kan velge egenandeler i trinn mellom 4 000 og 20 000 kroner. Du kan sjekke pris med ulike egenandeler i nettbutikken.

 • Ansvar 4 000 kroner
 • Rettshjelp: 4 000 kroner + 20 % av det overstigende beløpet
 • Egenandelen for naturskader er uansett 8 000 kroner
 • For sopp og råteskade, juridisk hjelp og ansvarsdekningen  er egenandelen uansett 4 000 kroner
 • Noen av sikkerhetstiltakene vi belønner gjør også at du ikke betaler egenandel på relevante skader. 
Vær oppmerksom på at egenandelen gjelder alle skadetyper, både vannskader, innbrudd og brann. Setter du egenandelen til for eksempel 8 000 kroner, dekker du selv alle skader opp til denne summen.

Innbo

Standard egenandel er 2 000 kroner for Innbo Pluss og 4 000 kroner for Innbo. Øker du egenandelen, får du lavere pris på forsikringen:

 • For Innbo og Innbo Hytte kan du velge egenandel fra 4 000 til 8 000 kroner
 • Innbo Pluss og Innbo Hytte Pluss lar deg velge egenandel fra 2 000 kroner til 8 000 kroner

Forsikre bolig, innbo og verdier