Er du forberedt på flom?

Om flomvarsler

Flom innebærer ofte at elver og vassdrag går over sine bredder, noe som kan forårsake skader på eiendeler, eiendommer og infrastruktur.

Vi sender flomvarsel på SMS til kunder som bor eller har eiendommer i en kommune hvor NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener det er fare flom. Du mottar flomvarsel hvis:

  • adressen din, eller eiendommene du har forsikret, ligger i et område som kan bli rammet av flom.
  • det er varslet om flomfare fra NVE med aktsomhetsnivå Gult eller Oransje eller Rødt.

Vi tar forbehold om at flomfaren kan ha endret seg etter at du mottok varsel. Det kan derfor være lurt å sjekke status for din kommune på varsom.no. Du kan også følge NVE på Twittter.

Hvis du har behov for å melde en skade på eiendommen eller eiendelene dine, anbefaler vi at du melder skaden på nett, eller i Gjensidige-appen (last ned fra App Store eller Google play) siden det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår.

Selv om du mottar et varsel om flomfare er det ikke sikkert det blir en skadelig flom. Det er alikevel lurt å være godt forberedt, og vite hva du kan gjøre for å forebygge eventuelle skader.

Dette kan du gjøre før flommen kommer

1) Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.

2) Rydd hagen og eiendommen for utemøbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler og så videre til et trygt sted hvis flommen kommer.

3) Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi. Pakk gjerne ting inn i tette plastbokser.

4) Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

5) Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetater.

Hva forsikringen dekker

Alle bygninger og eiendeler som er forsikret mot brannskade er også forsikret ved flom. Biler, andre kjøretøy, maskiner og båter dekkes av vanlig kaskoforsikring.

Meld skaden på nett

Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg om noe skjer. Det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår, og da kan du dessverre oppleve ventetid.

Vi anbefaler dermed at du melder skaden på nett. Det er både raskt og enkelt.

Dette kan du gjøre hvis det blir flom

Store snømengder i fjellet øker faren for flom flere steder i Norge.

Slik kan du begrense skadene på eiendommen din.