Hopp til innhold

Norges Bondelags Cyberforsikring

Gir rask IT-hjelp og erstatning for økonomiske tap hvis gården utsettes for et datainnbrudd.

Hva er cyberforsikring?

Mulige konsekvenser av et angrep

  • kostbar nedetid hvis maskiner, redskaper eller datasystemer ikke fungerer som det skal
  • tap av viktig produksjonsdata
  • svekket omdømme – i verste fall tap av avtaler og kontrakter

Hva er cyberforsikring?

I landbruket har teknologien utviklet seg i raskt tempo, og mange driftsløsninger er basert på informasjonsteknologi. Hva gjør du hvis maskinen stopper opp eller ikke lar seg styre?

Med Norges Bondelags Cyberforsikring får du både praktisk og økonomisk hjelp til å håndtere et eventuelt datainnbrudd og skadevirkningene av dette

Hva dekker cyberforsikringen?

Mer om forsikringen

Usikker på hva du trenger?

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.