Hopp til innhold

Norges Bondelags Cyberforsikring

Gir rask IT-hjelp og erstatning for økonomiske tap hvis gården utsettes for et datainnbrudd.

Hva er cyberforsikring?

Mulige konsekvenser av et angrep

 • kostbar nedetid hvis maskiner, redskaper eller datasystemer ikke fungerer som det skal
 • tap av viktig produksjonsdata
 • svekket omdømme – i verste fall tap av avtaler og kontrakter

I landbruket har teknologien utviklet seg i raskt tempo, og mange driftsløsninger er basert på informasjonsteknologi. Hva gjør du hvis maskinen stopper opp eller ikke lar seg styre?

Med Norges Bondelags Cyberforsikring får du både praktisk og økonomisk hjelp til å håndtere et eventuelt datainnbrudd og skadevirkningene av dette

Hva dekker cyberforsikringen?

Profesjonelle IT-rådgivere hjelper deg med å finne ut om det har skjedd et datainnbrudd, og til å kartlegge årsaken til og omfanget av angrepet. Du betaler ingen egenandel for kartleggingen.

Vi dekker kostnadene til å rekonstruere, reinstallere og gjenopprette data og programvare etter et datainnbrudd.

Hvis datainnbruddet fører til helt eller delvis stans i driften, får du erstatning for det økonomiske tapet.

Hvis gården blir utsatt datakriminalitet etter kapittel 21 i straffeloven, for eksempel datavirus eller hacking, får du erstatning for det direkte økonomiske tapet.

Hvis kunder, leverandører eller andre utenforstående får økonomiske tap som følge av datainnbruddet, kan de kreve erstatning fra bedriften.

Forsikringen gir

 • juridisk hjelp til å avklare om dere kan holdes rettslig erstatningsansvarlig
 • økonomisk sikkerhet hvis dere må betale erstatningen.

Hvis personopplysninger du har ansvar for kommer på avveie etter et datainnbrudd, dekker vi veiledning og hjelp til å varsle Datatilsynet og de som eier personopplysningene, for eksempel ansatte eller kunder.

Blir driften utsatt for identitetstyveri, får dere hjelp til å forebygge og begrense skadevirkningene.

Mer om forsikringen

 • tap av kryptovaluta 
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • utgifter til vedlikehold og forbedringer
 • fysiske skader på personer eller eiendeler 

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg