Hopp til innhold

Medlems­fordeler for Norges Bondelag

Som medlem av Bondelaget får du tilgang til en rekke gode fordeler og rabatter hos oss.

Medlems­rabatter

Gode rabatter på forsikring og pensjon

Bærekraft­fondet

Søk om midler til forebyggende tiltak og gode ideer

Kunde­utbytte

En unik fordel for skadeforsikringskundene våre

Over 60 år med godt samarbeid

Gjensidige har mer enn 200 års erfaring med å forsikre landbruket. Sammen med Norges Bondelag kombinerer vi erfaring og ekspertise slik at du kan sikre deg, dine og alt som er ditt. I fremtiden skal vi gi nye generasjoner tryggheten de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre.

Jo tryggere gården din er, jo bedre pris vil du få av oss

Rabatt på forsikring

Rabatt på landbruksforsikringer

Du får gode rabatter på driftsforsikringer: 

 • 40 % rabatt hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige, og har gjennomført definerte skadeforebyggende grep (Trygg Bonde)
 • 27 % rabatt hvis du også har privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over
Rabatt på forsikringer for tilleggsnæringer

Du får gode rabatter på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården:

 • 27 % rabatt hvis du også har driftsforsikring og privat bilforsikring og hus-/hytteforsikring i Gjensidige
 • 24 % rabatt hvis du har minst 3 forsikringer i Gjensidige
 • 20 % rabatt for alle som ikke faller inn i kategoriene nevnt over
Rabatt på private forsikringer

Du får 20 % på alle private skadeforsikringer

I tillegg får du ekstra god rabatt på disse forsikringene:

 • 36 % på privat bilforsikring (gjelder medlemmer opptil 30 år)
 • 28 % på innboforsikring
 • 28 % på reiseforsikring

Nå kan du kjøpe en utvidet mobildekning for hele familien til fastpris. Utvidelsen er knyttet til innboforsikringen din, Innbo Pluss.

God pris på bondelagets cyberforsikring

En cyberforsikring beskytter deg mot følgene av datakriminalitet, som for eksempel epost-virus, hacking, svindelforsøk og sabotasje. 

Med Norges Bondelags cyberforsikring får dere IT-bistand og hjelp til å begrense skadevirkningene av et dataangrep.

Rabatt på pensjon og fondssparing

Sparing i fond

Du kan fritt bytte mellom ulike fondspakker uten at det utløser skatt på avkastningen underveis, og du kan ta ut pengene når du vil.

 • Medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,65 % av sparesaldoen, mot normalt 0,89 %.
 • Du slipper innbetalings- og administrasjonskostnader.
Pensjonssparing

Det avgjørende er om inntekten din er over eller under 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). For tiden tilsvarer det 791 486 kroner.

For inntekt over 7,1 G

Du sparer i form av et månedlig pensjonsinnskudd og får skattefordel. Du låser pengene fram til du er 62 år.

 • Medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,76 % for sparesaldo opp til 5 millioner, mot normalt 0,89 %. 
 • For saldo over 5 millioner blir administrasjonskostnadene redusert med 25 %.

For inntekt under 7,1 G

Individuell pensjonssparing (IPS) er mest aktuell hvis du tjener mindre enn 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). Du kan få pengene utbetalt fra du er 62 år. 

 • Medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,65 % av sparesaldoen, mot normalt 0,89 %.
 • Du slipper administrasjonskostnader.

Individuell pensjonsavtale (IPA)

Du kan flytte avtalen til oss, men det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så den vokser kun gjennom avkastningen den får. Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

 • Administrasjons­kostnaden redusert med 0,10 prosentpoeng
Uførepensjon

En forsikring som gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør. 

Du får 25 % medlemsrabatt på administrasjonskostnaden.

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere

Det lønner seg å samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere siden du betaler en kostnad for hver avtale du har. Når du slutter i en jobb som har innskuddsbasert pensjonssparing, får du et pensjonskapitalbevis, som du tar med deg videre.

 • Du får medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,65 % av saldo, mot normalt 0,89 %. 
 • Administrasjons­kostnaden er 0,39 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Har du saldo lavere enn 10 000, reduseres administrasjonskostnaden forholdsmessig.
Hva er forvaltningskostnad og administrasjonskostnad?

Forvaltningskostnad: Det du betaler til fondsforvalteren. Kostnaden du betaler, er en viss prosent av sparesaldoen din, det vil si alt du har spart.

Administrasjonskostnad: Det du betaler til Gjensidige for at vi administrer avtalen.

Bærekraft­fondet

I samarbeid med Norges Bondelag deler vi ut tilskudd til forebyggende tiltak. Søk om støtte til grep på egen gård, eller til løsninger som kommer flere i landbruket til gode.

Vi hjelper deg

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Lurer du på hva du trenger, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Ikke bondelags-medlem?

Anbefalt for deg

Det lønner seg å drive trygt

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.

Enkelt Liv

En forsikringspakke med viktige personforsikringer for deg som driver enkeltpersonforetak – til en ekstra god pris.