Hopp til innhold

Alminnelige vilkår for landbruks­forsikringer

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker.

Om forsikringsvilkår

Informasjonen på nettsidene våre er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder. 

Er du allerede forsikret hos oss, kan du logge inn og laste ned de fullstendige vilkårene dine.

Generelle vilkår

Generelle vilkår er felles for alle skadeforsikringsproduktene våre, både for privatkunder og bedriftskunder. 

De inneholder bestemmelser som er like for alle kunder, for eksempel om forsikringsavtalen, personvern, angrerett, trafikkforsikringsavgift til staten, med mer.

Du finner de generelle vilkårene i forsikringsavtalen del to eller ved å ta kontakt med oss.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Vilkårene du finner på denne siden er alminnelige – ment å hjelpe dere med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle. De er ikke en del av forsikringsavtalen din, men kan hjelpe deg med å sammenligne ulike forsikringer. 

Ikke alle vilkår kan standardiseres

Noen av vilkårene våre er i så stor grad basert på den enkelte virksomhet at de ikke lar seg standardisere til å gjelde alle bedrifter. Dette inkluderer blant annet de fleste personalforsikringene våre.

Savner du noen vilkår, er det bare å be om tilbud. Vi sender deg de fullstendige vilkårene før du eventuelt kjøper forsikringen.

Be om tilbud.

Avlinger og dyr

Se alminnelige vilkår for planteproduksjon og produksjonsdyr.

Driftsbygg og eiendeler

Se alminnelige vilkår for driftsbygg og eiendeler.