HANEN og Gjensidige

HANEN er en landsdekkende bransje- og markedsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske.

Hos oss får du rabatter på forsikringene dine som er knyttet til HANEN-virksomheten.

Fordelene for deg som HANEN-medlem:

  • 10 % rabatt på forsikringer av Hanen-produksjon (produksjon/salg)
  • 10 % rabatt på forsikringer av bygninger og driftsløsøre som er knyttet til HANEN-virksomheten