Hopp til innhold

Medlems­fordeler for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Som medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du flere gode fordeler og rabatter hos oss. 

Medlems­rabatter

Gode rabatter på forsikring og pensjon

Ungdoms­pakke

Er du mellom 16 og 30 år, får du ekstra gode rabatter på forsikring

Kundeutbytte

Hvert år deler vi overskuddet med kundene våre

Rabatt på forsikring

Landbruksforsikringer

Du får 23 % rabatt på forsikringer tilknyttet landbruksproduksjonen – 34 % rabatt hvis du har gjort definerte skadeforebyggende grep på gården. 

Forsikring for tilleggsnæringer

Du får 23% rabatt på næringsforsikringer for virksomhet tilknyttet gården.

Ansvarsforsikring for tilleggsnæringer

Driver du med tilleggsnæringer i tillegg til hovedproduksjonen på gården? Da bør du sørge for at du har en ansvarsforsikring som dekker hele driften.

Har du ansvarsforsikring hos oss, gjelder denne for

 • hovedvirksomheten på gården
 • tilleggsnæring med en årlig brutto omsetning på opptil 50 000 kroner.

Som NBS-medlem kan du utvide forsikringen din til å gjelde tilleggsnæring med brutto omsetning på opptil 150 000 kroner – til en ekstra gunstig pris.

Private forsikringer

Du får opptil 20 % rabatt på private forsikringer som bil-, hus-, innbo- og reiseforsikring – 16 % hvis du har færre enn tre forsikringer

I tillegg får du ekstra god pris på ulykkesforsikring for voksne og barn. Forsikringen gir erstatning ved livsvarige skader etter en ulykke (også kalt varig medisinsk invaliditet).

Småbrukarlagets ulykkesforsikring

Du får tilgang til Småbrukarlagets egen ulykkesforsikring – til en ekstra god pris. 

 • Engangsutbetaling hvis en ulykkesskade fører til varig funksjonsnedsettelse (mer enn 5 % medisinsk invaliditet).
 • Utbetaling til de etterlatte på 5 % av forsikringssummen hvis du dør som følge av ulykkesskade.
 • Opptil 10 000 kroner for nødvendige reise- og behandlingsutgifter i forbindelse med ulykkesskaden.

Du velger selv forsikringssum på 6, 12 eller 18 G. For barn kan du velge 5 eller 6 G.

Alle medlemmer under 70 år kan kjøpe forsikringen. Samboer/ektefelle kan medforsikres. 

For deg mellom 16 og 30 år

Er du mellom 16 og 30 år, får du

Rabatt på pensjon og sparing

Sparing i fond

Du kan fritt bytte mellom ulike fondspakker uten at det utløser skatt på avkastningen underveis, og du kan ta ut pengene når du vil.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

 • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.
 • Ingen administrasjons­kostnad.
Pensjonssparing

Det avgjørende er om inntekten din er over eller under 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). For tiden tilsvarer det 791 486 kroner.

For inntekt over 7,1 G

Du sparer i form av et månedlig pensjonsinnskudd og får skattefordel. Du låser pengene fram til du er 62 år. Du får

 • redusert forvaltningskostnad med 15 % på den høyeste kostnadssatsen
 • redusert administrasjonskostnad med 25 %

For inntekt under 7,1 G

Individuell pensjonssparing (IPS) er mest aktuell hvis du tjener mindre enn 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). Du kan få pengene utbetalt fra du er 62 år. 

 • Du får medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,65 % av sparesaldoen, mot normalt 0,89 %.
 • Du slipper administrasjonskostnader.

Individuell pensjonsavtale (IPA)

Du kan flytte avtalen til oss, men det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så den vokser kun gjennom avkastningen den får. Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

 • Administrasjons­kostnaden redusert med 0,10 prosentpoeng
Uførepensjon

En forsikring som gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør. 

Du får 25 % medlemsrabatt på administrasjonskostnaden.

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere

Fordi du betaler per avtale, lønner det seg å samle all opptjent pensjon ett sted. Når du slutter i en jobb som sparer til pensjon for deg, får du et pensjonskapitalbevis du tar med deg videre. 

 • Du får medlemsrabatt på forvaltningskostnaden: 0,65 % av saldo, mot normalt 0,89 %. 
 • Administrasjons­kostnaden er 0,39 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Har du saldo lavere enn 10 000, reduseres administrasjonskostnaden forholdsmessig.
Hva er forvaltningskostnad og administrasjonskostnad?

Forvaltningskostnad: Det du betaler til fondsforvalteren. Kostnaden du betaler, er en viss prosent av sparesaldoen din, det vil si alt du har spart.

Administrasjonskostnad: Det du betaler til Gjensidige for at vi administrer avtalen.

Vi hjelper deg

Ikke medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Lurer du på hva du trenger, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Anbefalt for deg

Det lønner seg å drive trygt

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.

Enkelt Liv

En forsikringspakke med viktige personforsikringer for deg som driver enkeltpersonforetak – til en ekstra god pris.