Hopp til innhold

Forsikringspakken Enkelt Liv

Viktige personforsikringer for deg som driver enkeltpersonforetak – til en ekstra god pris.

For deg med enkeltpersonforetak

Blir du syk eller skadet, får du hjelp til å komme raskere tilbake eller gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og bedriften.

Ektefelle eller samboer kan få de samme gode dekningene.

Siden du kjøper forsikringene samlet, får du en ekstra god pris

Inkludert i forsikringen

Gir økonomisk trygghet til de etterlatte hvis du dør – uavhengig av dødsårsak, tid og sted. Forsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte på 20 G. Du velger som hvem som skal få pengene. Summen trappes ned årlig fra du fyller 55 år til du blir 80 år.

Få rask hjelp og unngå lange ventetider i helsekø ved sykdom eller skade.

Du er garantert utredning, behandling eller operasjon hos spesialist innen 10 arbeidsdager, og psykologisk førstehjelp innen 24 timer. I tillegg får du kostnadsfri tilgang til Online lege og Online mental helsehjelp.

Gjør livet enklere å håndtere økonomisk etter en ulykke. Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis du får en nedsatt funksjonsevne etter en ulykke.

Hvor mye du får utbetalt avhenger av graden av funksjonsnedsettelse (medisinsk invaliditet). Ved 100 % medisinsk invaliditet får du en engangsutbetaling på 20 G. I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter som følge av en ulykke.

Gir deg en rask engangsutbetaling hvis du får en alvorlig sykdom eller diagnose. Det kan være kreft, hjerneslag, brannskader, hjerteinfarkt eller andre kritiske sykdommer.

Når diagnosen er fastsatt og vi har fått dokumentasjon fra lege, får du en engangsutbetaling på 1,5 G.

Du står fritt til å bruke pengene som du vil – for eksempel til å dekke perioder med lavere inntekt eller ekstrautgifter for pårørende.

Valgfrie utvidelser

Du kan inkludere ektefelle eller samboer i forsikringen. Hen vil da være dekket ved sykdom, skade eller død på lik linje med deg.

Velger du å øke utbetalingene hvis noe skjer, bestemmer du selv om du gjør dette for dere begge, eller kun din del av forsikringene.

Hvis du ønsker, kan du øke utbetalingene om noe skulle skje, mot en litt høyere pris på forsikringene. Legger du til samboer/ektefelle i forsikringen, velger du om du øker utbetalingene for dere begge eller kun din del av forsikringene.

  • Livsforsikring: øk fra 20 G opptil 80 G ved død. Samboer eller ektefelles forsikring kan økes med inntil 40 G.
  • Ulykkesforsikring: øk fra 20 G til 40 G, både for deg og eventuell ektefelle/samboer.
  • Alvorlig sykdom: øk fra 1,5 G opptil 7,5 G, både for deg og eventuell ektefelle/samboer.

Ofte stilte spørsmål om Enkelt Liv

For å kjøpe Enkelt Liv, må du 

  • ha et enkeltpersonforetak
  • være mellom 18 og 65 år
  • ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem i folketrygden

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp, som brukes til å beregne en rekke norske trygde- og pensjonsytelser. Beløpet justeres hvert år etter trygdeoppgjøret. 

Grunnbeløpet er 118 620 kroner pr. 1. mai 2023.

Livsforsikring: Du kan selv velge hvem som skal få utbetalingen hvis du dør. Om du ikke aktivt velger noen, vil erstatningen gå til de som etter loven er arvingene dine. Har du samboer eller barn, er det spesielt viktig å tenke på hvem som skal få erstatningen. 

Ulykkesforsikring og Alvorlig sykdom: Får du en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syk, er det du selv som får erstatningen. Er det medforsikret ektefelle eller samboer som blir skadet eller syk, er det hen som får erstatningen. 

Behandlingsforsikring: Når du bruker behandlingsforsikringen din, gjør vi opp betalingen direkte med behandlingsstedet. Husk at du må melde inn behandlingsbehovet ditt til oss først, slik at vi kan ordne det praktiske og finne behandlingssted i samråd deg. 

For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen, må vi kjenne helsen din. Derfor må alle som kjøper personforsikring fylle ut en helseerklæring for seg selv og den man forsikrer. 

Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen. Hvis vurderingen vår skulle føre til avslag, begrensninger eller unntak, vil du få en skriftlig begrunnelse fra oss. 

Som eier av enkeltpersonforetaket, må du få godkjent helseerklæringen din for å kunne inkludere samboer eller ektefelle i forsikringen. 

Du kan kjøpe forsikringene hver for seg som private forsikringsordninger.

Merk at prisen vil bli noe høyere enn hvis du kjøper forsikringene samlet og ikke kan utgiftsføre dem på foretaket. 

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår og produktark

 

Alminnelige vilkår og produktark er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Alminnelige vilkår for Enkelt liv (PDF).

Produktark for Enkelt liv (PDF).

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som liker din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen vårSnakk med en rådgiver

Prøv veilederen og se hva som er vanlig i din bransje