Hopp til innhold

Cyberforsikring

Gir rask hjelp og erstatning for økonomiske tap hvis bedriften utsettes for et datainnbrudd.

Hva er cyberforsikring?

Mulige konsekvenser av et datainnbrudd

 • kostbar nedetid hvis datasystemer ikke fungerer som de skal
 • tap av kritisk data, som kundedata, produksjonsdata eller ordresystem
 • svekket omdømme – i verste fall tap av avtaler og kontrakter 

Alle bedrifter, små som store, kan bli utsatt for cyberangrep fra trusselaktører, enten målet er sabotasje, økonomisk gevinst eller utpressing.

Cyberforsikringen vår gir dere økonomisk sikkerhet og profesjonell IT-bistand hvis bedriften utsettes for et datainnbrudd.

Hva dekker cyberforsikring?

Cyberforsikring

Profesjonelle IT-rådgivere hjelper dere med å finne ut om det har skjedd et datainnbrudd, og til å kartlegge årsaken til og omfanget av angrepet. Dere betaler ingen egenandel for kartleggingen.

Vi dekker kostnadene til å rekonstruere, reinstallere og gjenopprette data og programvare etter et datainnbrudd.

Hvis datainnbruddet fører til helt eller delvis stans i driften, får dere erstatning for det økonomiske tapet.

Hvis bedriften blir utsatt datakriminalitet etter kapittel 21 i straffeloven, for eksempel datavirus eller hacking, får dere erstatning for det direkte økonomiske tapet.

Hvis kunder, leverandører eller andre utenforstående får økonomiske tap som følge av datainnbruddet, kan de kreve erstatning fra bedriften.

Forsikringen gir

 • juridisk hjelp til å avklare om dere kan holdes rettslig erstatningsansvarlig
 • økonomisk sikkerhet hvis dere må betale erstatningen.

Hvis personopplysninger dere har ansvar for kommer på avveie etter et datainnbrudd, dekker vi veiledning og hjelp til å varsle Datatilsynet og de som eier personopplysningene, for eksempel ansatte eller kunder.

Blir bedriften utsatt for identitetstyveri, får dere hjelp til å forebygge og begrense skadevirkningene.

Mer om forsikringen

 • tap av kryptovaluta 
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • utgifter til vedlikehold og forbedringer
 • fysiske skader på personer eller eiendeler 

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Sjekk hvor sikker bedriften er

I samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) har vi laget et verktøy som hjelper deg med å kartlegge hvor godt rustet bedriften er mot et cyberangrep. Ta testen helt kostnadsfritt (dnv.com)

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen vårSnakk med en rådgiver

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje