Hopp til innhold

Driftstap­forsikring

Sikrer resultatet og kompenserer for økonomiske tap hvis en skade fører til helt eller delvis stans i driften.

Hva er driftstap­forsikring?

En driftstapforsikring (avbruddsforsikring) kan kompensere for økonomiske tap ved helt eller delvis stans i driften.

Forsikringen gir også erstatning for lønn til ansatte i lovbestemt oppsigelsestid.

For å kjøpe driftstapforsikring, må dere også ha eiendelsforsikring hos oss.

Forsikringen kan tilpasses alle typer bedrifter og bransjer

Driftstap­forsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – både innhold, ansvarstid og egenandel kan tilpasses bedriftens behov.

Brannskader

Gir erstatning for driftstap ved brann, lyn og elektrisk fenomen.

Vannskader

Dekker driftstap etter vannskader – enten det skyldes lekkasje fra rør eller vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn..

Tyveri og hærverk

Dekker driftstap ved skader som skyldes tyveri og hærverk.

Naturskade

Dekker driftstap etter skader på bygning og eiendeler som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Maskinskade

Gir erstatning for driftstap etter maskinskade på faste installasjoner i bygningen og maskiner dere bruker i driften.

Andre skader på bygning og eiendeler

Gir erstatning for driftstap etter de aller fleste uforutsette skader. Inkludert skader som skyldes ytre påvirkning, for eksempel et tre som velter, påkjørsel eller vindskader.

Mer om forsikringen

Hva er et driftstap?

Driftstap er et økonomisk tap som følge av stans eller redusert drift i virksomheten etter en erstatningsmessig skade.

Driftstap dekkes etter skade forårsaket av brann, vann eller tyveri. Avhengig av hvilken driftstapforsikring dere har, kan også flere skadeårsaker være dekket.

Driftstap er forskjellen mellom resultat av driften i ansvarstiden med og uten skade. Til fradrag kommer avtalt karenstid (selvrisikoperiode).

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje