Hopp til innhold

gjensidige-no.apps-int.gjensidige.io

Driftstap­forsikring

Sikrer resultatet og kompenserer for økonomiske tap hvis en skade fører til helt eller delvis stans i driften.

Hva er driftstap­forsikring?

En driftstapforsikring (avbruddsforsikring) kan kompensere for økonomiske tap ved helt eller delvis stans i driften.

Forsikringen gir også erstatning for lønn til ansatte i lovbestemt oppsigelsestid.

For å kjøpe driftstapforsikring, må dere også ha eiendelsforsikring hos oss.

Forsikringen kan tilpasses alle typer bedrifter og bransjer

Driftstap­forsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – både innhold, ansvarstid og egenandel kan tilpasses bedriftens behov.

Mer om forsikringen

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje