Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

El-kontroll på gården

Det viktigste du kan gjøre for å unngå brann og driftsstans på gården din, er å kontrollere det elektriske anlegget og utbedre eventuelle feil og mangler som kontrollen avdekker. I tillegg til å gjøre gården tryggere, reduserer du prisen på forsikringen din.

Gevinster ved el-kontroll

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler:

  • Du reduserer risikoen for brann eller driftsstans
  • Du oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten
  • Du får opp til 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).
Visste du at 50–70 % av landbruksbrannene i Norge skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr?

To typer el-kontroll

I landbruket finnes det to typer el-kontroller med tilhørende sertifiseringsnormer. 

  1. El-kontroll landbruk uten termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-2 - El kontroll landbruk 
    En enkel kontroll for boliger og mindre  landbruksbygg. Denne gir 10% rabatt i  brannforsikringen av bygningen. 

  2. El-kontroll landbruk med termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3.(el kontroll for næringsbygg)
    En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Denne kontrollen gir 35 % rabatt på brannforsikringen av bygningen. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold. Dette følger mattilsynets krav til brannalarmanlegg  når det gjelder antallet dyr.

Det er eier av gården som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. Alle bygg på gården skal kontrolleres hvert tredje år. Du vil få beskjed om hvilke kontroller som er aktuelle for din gård og hvilken rabatt du kan oppnå når du tar kontakt med Gjensidige for el-kontroll.

Vi gir rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll

Bruk sertifisert kontrollør

En el-kontroll skal utføres av sertifiserte kontrollører. Dette betyr at kontrolløren tilfredstiller kompetanskravet som fremkommer i sertifiseringsnormen, og er sertifisert etter normen. Sertifiseringsnormene er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité.

Etter at el-kontrollen er gjennomført vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil og mangler som må utbedres. Når feil og mangler er bekreftet utbedret, vil du få rabatt i forsikringsprisen.