Hopp til innhold

Trygghetssjekk for landbruket

Vi hjelper deg med å avdekke mulige farer og risikoelementer på gården din.

Det skal lønne seg å drive trygt

Resultatet du oppnår i sjekken, kan få betydning for prisen på forsikringene og i noen tilfeller mulighetene dine for å kjøpe forsikringer hos oss.

Jo sikrere gården din er, desto bedre pris får du av oss.

Hva brukes sjekken til?

Trygghetssjekken avdekker risikonivået på gården din og gir deg råd om hva du bør forbedre. Målet er å redusere faren for

  • brann i bygninger 
  • sykdom eller smitte hos produksjonsdyr

Du får en rapport etter sjekken med forslag til konkrete tiltak. Sammen kan vi få ned risikoen og skape trygghet.

Risiko for brann

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å unngå brann. Basert på mange års erfaring med å sikre liv, helse og verdier i landbruket, vet vi hva de største brannfarene er – og hvilke grep du bør ta for å sikre gården din.

Derfor er vi engasjert i Landbrukets Brannvernkomité, og samarbeider med blant annet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om tiltak som kan redusere antall branner. 

Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din, er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Derfor anbefaler vi alle bønder å 

Det aller enkleste du gjør, og som har god effekt, er å ha gode rutiner for å håndtere avfall og brennbart materiale i og utenfor bygningene, slik at du unngår at brann kan spre seg.

Risiko for sykdom og smitte hos produksjonsdyr

Helsa hos norske husdyr er veldig god – faktisk er den unik i verden. Men sykdomspresset øker i takt med endringer i klima og fauna, nye handelsmønstre og økt persontrafikk.

Vi forventer derfor at både nye og kjente sykdommer i større grad vil ramme også norske husdyr. 

Derfor blir det stadig viktigere å ha gode rutiner på plass for å hindre spredning av sykdom. Gjensidige samarbeider med helse- og rådgivningstjenestene slik at rådene våre blir samstemte.

Det viktigste du gjør er å overholde smitteslusen, det vil si at du bytter skotøy og bekledning på vei ut og inn.

Bestill trygghetssjekk

For å bestille trygghetssjeken, kan du

Det lønner seg å drive trygt

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.

Det lønner seg å drive trygt

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.