Hopp til innhold

Trygghetssjekk for landbruket

Vi hjelper deg med å avdekke mulige farer og risikoelementer på gården din.

Hva brukes sjekken til?

Trygghetssjekken avdekker risikonivået på gården din og gir deg råd om hva du bør forbedre. Målet er å redusere faren for

  • brann i bygninger 
  • sykdom eller smitte hos produksjonsdyr

Du får en rapport etter sjekken med forslag til konkrete tiltak. Sammen kan vi få ned risikoen og skape trygghet.

Det skal lønne seg å drive trygt

Resultatet du oppnår i sjekken, kan få betydning for prisen på forsikringene og i noen tilfeller mulighetene dine for å kjøpe forsikringer hos oss.

Jo sikrere gården din er, desto bedre pris får du av oss.

Risiko for brann

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å unngå brann. Basert på mange års erfaring med å sikre liv, helse og verdier i landbruket, vet vi hva de største brannfarene er – og hvilke grep du bør ta for å sikre gården din.

Derfor er vi engasjert i Landbrukets Brannvernkomité, og samarbeider med blant annet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om tiltak som kan redusere antall branner. 

Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din, er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Derfor anbefaler vi alle bønder å 

Det aller enkleste du gjør, og som har god effekt, er å ha gode rutiner for å håndtere avfall og brennbart materiale i og utenfor bygningene, slik at du unngår at brann kan spre seg.

Risiko for sykdom og smitte hos produksjonsdyr

Helsa hos norske husdyr er veldig god – faktisk er den unik i verden. Men sykdomspresset øker i takt med endringer i klima og fauna, nye handelsmønstre og økt persontrafikk.

Vi forventer derfor at både nye og kjente sykdommer i større grad vil ramme også norske husdyr. 

Derfor blir det stadig viktigere å ha gode rutiner på plass for å hindre spredning av sykdom. Gjensidige samarbeider med helse- og rådgivningstjenestene slik at rådene våre blir samstemte.

Det viktigste du gjør er å overholde smitteslusen, det vil si at du bytter skotøy og bekledning på vei ut og inn.

Bestill trygghetssjekk

For å bestille trygghetssjekken, kan du

Det lønner seg å drive trygt

Se hvilke grep du bør ta for å sikre gården din og unngå ulykker. Jo tryggere gården din er – jo bedre pris vil du få av oss.