Slik sikrer du bedriften mot datainnbrudd

Faren for å bli rammet av virus, hacking og andre dataangrep øker. Hvor godt forberedt er din bedrift?

Default

Datainnbrudd skjer stadig oftere

Flere og flere virksomheter hadde opplevd datainnbrudd, og både registrerte forsøk på datainnbrudd og gjennomførte datainnbrudd øker.   

– Et datainnbrudd kan bli både kostbart og ubehagelig, sier samarbeidspartner og ekspert på datasikkerhet Leif Ivar Soleim i IT-selskapet CGI. 

Han forteller at de som utfører slike angrep gjerne er internasjonale aktører. 

– De er ute etter å presse virksomheter for penger og ser etter enhver informasjon de kan bruke til å manipulere seg inn i virksomhetenes nettverk og digitale tjenester. Klarer de det, kan de påføre stor skade, understreker Soleim, og peker på noen typiske eksempler.

– Mange opplever at viktig informasjon og tjenester blir gjort utilgjengelige. Det kan føre til driftsstans og inntektstap. Andre opplever at konfidensiell eller sensitiv informasjon kommer på avveie eller endres. I tillegg kan selve oppryddingen etter et datainnbrudd være omfattende og ressurskrevende. Uten forsikring vil denne oppryddingen kunne koste bedriften store summer.

Heldigvis er det mye bedrifter selv kan gjøre for å forebygge datainnbrudd. Det aller viktigste er, ifølge Soleim, å bygge en god sikkerhetskultur.

– Bedriften bør ha et tydelig regelverk for håndtering av informasjon, som alle ansatte må få opplæring i. En god start på dette arbeidet er å tenke igjennom bedriftens risikobilde og etablere forholdsregler basert på de truslene og sårbarhetene dere avdekker, sier han.

Tips for å forebygge datainnbrudd

  1. Lag retningslinjer for bruk av internett og gjør de ansatte kjent med disse.
  2. Ta sikkerhetskopi (backup) av viktige data.
  3. Sørg for å ha et antivirusprogram installert og oppdatert.
  4. Oppdater infrastruktur og maskinens programvare (fra kjente leverandører) kontinuerlig.
  5. Ha et bevisst forhold til bruk av passord. Ikke bruk samme brukernavn og passord på alle tjenester.
  6. Vær bevisst på hvor du logger inn med brukernavn/passord (og husk å logge ut). Det finnes mange falske sider.
  7. Vær forsiktig med hvor du legger igjen kredittkortinformasjon. Det er mange falske sider som lokker med supertilbud og konkurranser for å få tak i dine sensitive opplysninger.

Hvordan vet du om du er utsatt for datainnbrudd?

Det kan være vanskelig å oppdage datainnbrudd, men det er likevel noen tegn du bør være på vakt overfor. 

Tegn på at du er utsatt for datainnbrudd