Driftstap

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for driften. En driftstapforsikring kan da være god å ha.

Default

Om forsikringen

Driftstapforsikringen sikrer at driftsresultatet kan opprettholdes etter en skade. Forsikringen er fleksibel og du velger selv hvor lang ansvarstid du vil ha.

Du kan kombinere disse dekningene:

  • Brann- og naturskader
  • Vannskader
  • Tyveriskader
  • Indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin