Hopp til innhold

Bruk driftstap­forsikring

Du kan raskt og enkelt melde avbrudd og driftstap på nett. Logg inn og velg forsikringen deres, så hjelper vi deg videre. 

Slik bruker du forsikringen

Har du ikke logget inn før?

Skal du logge inn på vegne av bedriften for første gang, må du bestille tilgang.

Du kan også bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang.

  1. Logg inn og velg driftstapforsikringen deres
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd
  3. Vi tar kontakt med deg så snart vi kan og gir deg beskjed om vi trenger mer informasjon

Du kan skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

Driftstap er et økonomisk tap som følge av stans eller redusert drift i virksomheten etter en erstatningsmessig skade.

Driftstap dekkes etter skade forårsaket av brann, vann eller tyveri. Avhengig av hvilken driftstapforsikring dere har, kan også flere skadeårsaker være dekket.

Driftstap er forskjellen mellom resultat av driften i ansvarstiden med og uten skade. Til fradrag kommer avtalt karenstid (selvrisikoperiode).

Om skaden er dekket av forsikringen eller ikke, kan vi svare best på etter skaden er meldt. Selv om du skulle få avslag, vil ikke det ha noe å si for ditt fremtidige kundeforhold hos oss.

Mer om driftstapforsikring

Når saken er meldt vil en skadebehandler ta kontakt med deg.

Du kan følge status på saken din og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn.

Logg inn og se status på skadesaken

Permittering må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Etter en erstatningsmessig skade dekker driftstapsforsikringen lønn til ansatte i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden er maksimum 14 dager (Arbeidsmiljølovens § 15-3 punkt 10).

Vi anbefaler derfor å gi permitteringsvarsel til ansatte som ikke kan gjøre annet arbeid i virksomheten.

En god tommelfingerregel er å innrette seg som om du ikke hadde hatt forsikring. Hvis det med hensyn til tapsbegrensning er økonomisk klokt å pådra seg ekstrautgifter for å redusere driftstapet, vil vi dekke ekstrakostnaden. Det forutsetter at skaden er dekket over forsikringen.

Du skal ikke betale full husleie i skadeperioden hvis bedriften ikke er skyld i skaden. 

Utleier kan ikke kreve husleie hvis lokalet ikke er i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. For eksempel om en vannskade gjør lokalet uegnet til den virksomheten lokalet vanligvis brukes til.

Du kan hele tiden følge status på saken og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Skadebehandleren din vil da ta kontakt med deg så snart hen har tid.

Har du ikke en pågående skadesak? Gå til hjelp og kontakt for bedrifter.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din