Hopp til innhold

Transport­forsikring

Gir erstatning for skade på bedriftens varer eller eiendeler under transport, enten det fraktes av en transportør eller i eget kjøretøy.

Hva er transportforsikring?

Hvem trenger forsikringen?

Eieren av varene eller eiendelene som fraktes, bør ha transportforsikring.

Det er leveringsbetingelsene i avtalen deres som avgjør når kjøper eller selger av varene har ansvaret under transporten – og dermed behov for transportforsikring. 

Undersøk hvilke leveringsbetingelser som gjelder deres transport, så hjelper vi dere å tilpasse forsikringen etter bedriftens behov. 

Frakter dere varer og eiendeler for andre? Da trenger dere en speditøransvarsforsikring.

En transportforsikring gir erstatning for skade på handelsvarer og eiendeler under transport.

Forsikringen passer bedrifter som produserer, importerer eller selger varer – enten det fraktes av transportør eller i eget kjøretøy.

Avhengig av bedriftens behov, kan dere velge å kjøpe årsforsikring eller engangsforsikring.

Transportforsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – vi skreddersyr innhold og egenandel etter bedriftens behov.

Relevante forsikringer

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

  • Er du ikke forsikret hos oss, kan du be om et tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Har dere forsikringen hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.