Hundeforsikring i detaljer

Her finner du mer detaljert informasjon om dekninger og kriterier for kjøp av hundeforsikring.

Sjekk pris og kjøp hundeforsikring

Kombiner din egen hundeforsikring

Du kan selv kombinere de dekningene som passer deg og hunden din best. Dermed betaler du kun for det du har bruk for. Behandling og Liv er våre hoveddekninger for hund. Du kan velge begge, en av dem og tilleggsforsikringer om du ønsker det. 

Få opptil 15 % rabatt på hundeforsikringen

Du får rabatt på hundeforsikringen hvis du registrerer hunden din i Biotail, eller har en veterinærplanavtale via Anicura eller Vetplan. Les mer om hvordan du får rabatt

Behandling

Sannsynligheten for at hunden din trenger veterinærbehandling i løpet av et år er svært stor. Derfor anbefaler vi dekningen Behandling som gir erstatning for veterinærutgifter ut hundens levetid, uansett rase. 

Du kan velge å få erstattet veterinærutgifter inntil 20 00, 30 000, 40 000 eller 50 000 kroner hvert år. Utgifter som relateres til samme ulykke eller sykdom (samme skadetilfelle), erstattes maksimalt med forsikringssummen du har valgt.

Innenfor forsikrings­summen dekkes også:

 • Medisiner, bandasjer og beskyttelse­smateriell
 • Kiropraktikk, fysioterapi og akupunktur utført eller rekvirert av veterinær
 • MR og CT, inntil 5000 kroner per år
 • Allergi/Atopi, inntil 5 000 kroner i hundens levetid
 • Korsbåndskade hvis hunden har vært forsikret sammenhengende fra før fylte 4 måneder, eller minimum 1 år før skaden
 • Patellaluksasjon (feilstilt kneskål) hvis hunden har vært forsikret sammenhengende fra før fylte 4 måneder

Egenandel

Du kan velge mellom 25, 35 og 50 prosent i egenandel. Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris på forsikringen din.

Mer enn 80 % av utbetalingene for hundeforsikring gjelder veterinærutgifter
Icon-tip

Videokonsultasjon med veterinær

Hvert år får du tre kostnadsfrie videokonsultasjoner med Firstvet Online Veterinær som du kan benytte deg av hvis hunden din blir syk eller skadet. Tjenesten er tilgjengelig for deg med dekningen Behandling. Les mer om FirstVet Online Veterinær

Rehabilitering

Rehabilitering kan velges som et tillegg til dekningen Behandling.

Hvis hunden din blir skadet dekker vi rehabiliterende trening som svømming og vanntredemølle med inntil 5 000 kroner per år. Med denne dekningen legger du til rette for at hunden din kan komme raskere i form igjen etter en skade. 

Egenandel

Du kan velge mellom 25, 35 og 50 prosent i egenandel. Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris på forsikringen din.

Direkteoppgjør ved skade

Ved skade kan som regel veterinæren melde skaden for deg; et såkalt «direkteoppgjør» Da betaler du kun egenandelen til veterinæren. Enkelte veterinærer tar et administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben på vegne av deg, og dette må du betale selv.

Liv

Vi anbefaler dekningen Liv (tap av hund) for alle hunder, uansett rase og bruksområde.

Du får en utbetaling hvis hunden din dør eller må avlives på grunn av dyrevernhensyn som følge av sykdom eller ulykke som er dekket av forsikringen. Summen som står i forsikringsbeviset ditt vil alltid være garantert ved utbetaling. Denne summen endres når hunden blir eldre, og du kan lese mer om dette under «Endringer som følge av alder». 

Tyveri og bortkomst, uansett grunn, er også dekket.

Egenandel

Dekningen har ingen egenandel.

Bruk

Bruk (tap av bruksverdi) kan velges som et tillegg til dekning for Liv (tap av hund).

Hvis hunden din taper bruksverdi som følge av sykdom eller ulykke, får du en engangsutbetaling basert på forsikringssummen du har valgt. Hunden må ha beviselige bruksegenskaper som jakthund, avlshund, gjeterhund eller tjenestehund. Skaden må dokumenteres av veterinær.

Egenandel

Dekningen har ingen egenandel. 

Valpekull

Dersom hunden din venter valper kan du kjøpe en engangsforsikring som dekker veterinærbehandling til valpene. Forsikringen må kjøpes før valpene er født. Den dekker veterinærutgifter fra valpene er 5 uker gamle og frem til de blir levert til ny eier – senest den dagen de er 12 uker gamle. Du får dekket inntil 6 000 kroner per valp. 

Egenandel

Egenandelen er 20 prosent av veterinærutgiftene, og minimum 1 000 kroner per valp.

Ring oss på 915 03100 hvis du ønsker å kjøpe dekningen Valpekull.

Endringer som følge av alder

Dekningen Behandling har ingen opphørsalder, og forsikringen løper til den blir sagt opp.

Dekningen Bruk (tap av bruksverdi) opphører automatisk ved hovedforfall det året hunden fyller 8 år. Dette gjelder for alle raser.

Forsikringssummen for Liv (tap av hund ved dødsfall, avlivning, tyveri og bortkomst) reduseres med 20 % fra og med hovedforfall det året hunden oppnår aldersgrensen for nedskrivning (se tabell nedenfor).

Dekningen for Liv opphører automatisk ved hovedforfall det året hunden oppnår aldersgrensen for annullasjon (se tabell nedenfor).

Aldersgrenser for nedskriving og annullasjon
Raser Aldersgrense nedskriving Aldersgrense annullasjon
Berner Sennenhund, Grand Danois, Irsk Ulvehund, Leonberger, Newfoundlandshund, Pyrenéerhund, Napolitansk Mastiff og St. Bernhardshund 5 år 8 år
Bichon Havanais, Border Terrier, Cairn Terrier, Chihuahua, Chinese Crested, Dvergschnauzer, Finsk Lapphund, Finsk Spets, Foxterrier, Islandsk Fårehund, Jack Russel Terrier, Lhasa Apso, Toy-, Dverg- og Mellompuddel, Kleiner og Grosser Münsterländer, Norrbottenspets, Norsk Buhund, Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih Tzu, Softcoated WheatenTerrier, Tibetansk Spaniel, TibetanskTerrier, Västgötaspets, Welsh Springer Spaniel, West Highland White Terrier og Whippet 9 år 12 år
Andre raser 7 år  10 år

Kriterier for kjøp

Hundeforsikring kan kjøpes fra hunden er 5 uker gammel og frem til den er 7 år.

Ved kjøp av forsikringen må du som eier bekrefte hundens helsetilstand.

Skal du forsikre en hund for mer enn 30 000 kroner krever vi:

 • Veterinærattest
 • Dokumentasjon på dyrets verdi
 • ID-merking

ID-merking av hund

ID-merking sikrer at hunden din kan identifiseres og gjenforenes med deg raskt om den skulle bli borte eller stjålet. I tillegg gjør merkingen at hunden din oppfyller internasjonale krav i forbindelse med utenlandsreiser.

Du får merket hunden din med mikrochip hos veterinæren, og du mottar et ID-kort i posten som kvittering på at den er registrert med ID-nummer i dyreregisteret.

ID-merkingen er ikke dekket av forsikringen.

ID-merking sikrer at hundens eier kan oppspores
Icon-tip

Slik får du rabatt på hundeforsikringen

Du får rabatt på hundeforsikringen hvis du registrerer hunden din i Biotail, eller har en veterinærplanavtale via Anicura eller Vetplan. 

Biotail

Biotail er en gratis tjeneste hvor du kan registrere hundens egenskaper. Målet er å gi informasjon tilbake til deg om hva som er vanlig for din hunderase, samtidig som det bidrar til kunnskap om utviklingen av en rase. Ved registering av minst en ytre egenskap eller adferd, får du 10 % rabatt ved kjøp av hundeforsikring.
Les mer og registrer hunden hos Biotail.

Veterinærplanavtale

Med en veterinærplanavtale fra Anicura Aniplan eller Vetplan, får du tilgang på tjenester og behandlinger som forebygger helseplager hos hunden din. Du får en skreddersydd helseplan for hunden din, og har regelmessig dialog med veterinær og dyrepleier. Veterinærplanavtalene er månedlige abonnement og kan kjøpes hos Anicura eller veterinær som har en samarbeidsavtale med oss. 

Ved kjøp av hundeforsikring får du

 • 10 % rabatt hvis du har Aniplan Basis 
 • 15 % rabatt hvis du har Aniplan Pluss
 • 10 % rabatt hvis du har Vetplan
 • 15 % rabatt hvis du har Vetplan Senior

Les mer om veterinærplan fra Anicura.
 

Forsikringen dekker ikke

 • sykdom som oppstår i løpet av de 20 første dagene av forsikringsperioden
 • allergi som oppstår i løpet av de 60 første dagene av forsikringsperioden
 • unormal atferd som aggressivitet, feil/skader eller sykdommer som dyret hadde da forsikringen ble kjøpt
 • forebyggende og/eller rutinemessige undersøkelser

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Hund Behandling (PDF)

Hund Behandling og Liv (PDF)

Hund Behandling, Liv og Bruk (PDF)

Default

Sjekk pris på hunde­forsikring

Har du ikke kjøpt hund ennå?

Før du kjøper hund, er det viktig å stille hundeeieren relevante spørsmål om
hundens helse slik at du kan vurdere risikoen for fremtidige helseutfordringer. Vi har derfor laget et skjema som skal hjelpe deg med dette, og som du kan ta med til hundeeieren før du kjøper hund.

Last ned skjema for utfylling av opplysninger om hundens helse (pdf)