Hopp til innhold
To voksne holder hender og går tur i skogen

Alvorlig sykdom

Denne forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis du får en alvorlig diagnose, slik som kreft eller hjerneslag. Utbetalingen kan for eksempel gjøre det lettere for dine nærmeste å ta seg fri fra jobb for å være sammen med deg.

Fordeler med forsikringen Alvorlig sykdom:

Rask utbetaling av forsikringssummen

Fri bruk av online lege for hele familien

Hva dekker forsikringen Alvorlig sykdom?

Du får en engangsutbetaling hvis du får en av disse sykdommene eller skadene:

Kreft:

 • Ondartede svulster
 • Føflekkreft (malignt melanom)
 • Blodkreft
 • Lymfekreft
 • Benmargskreft

Hjerte:

 • Hjerteinfarkt
 • Alvorlig angina pectoris
 • Hjerteoperasjon (hjerteklaffkirurgi, bypassoperasjon, utblokking og stenting)
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurysme)

Hjerne:

 • Hjerneslag (hjerneinfarkt og hjerneblødning)
 • Blodpropp i hjernens venesystem (sinusvenetrombose)
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjernen
 • Utposning på blodåre i hjernen (aneurysme)

Nevrologiske og autoimmune sykdommer:

 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motornevronsyndrom
 • Alvorlig epilepsi
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom eller parkinsonisme
 • Alvorlig leddgikt

Organer, lemmer og sansetap:

 • Utlagt tarm
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon
 • Alvorlig brannskade
 • Tverrsnittslammelse
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Helsehjelp 24/7 – Fri bruk av videokonsultasjon med lege og tilgang på psykolog

I samarbeid med Dr.Dropin, gir tjenesten Helsehjelp 24/7 gir deg og familien din
 

 • fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege
 • rabatt ved fysisk konsultasjon med allmennlege
 • tilgang på 25 min forebyggende samtale med psykolog (digitalt)
 • rabatt på 45 min konsultasjon med psykolog (fysisk eller digitalt) 
 • oversikt over ventetider ved offentlige behandlingssteder

Les mer om Helsehjelp 24/7.

Ofte stilte spørsmål

Alle kan rammes av alvorlig sykdom, og mange opplever da at de får økonomiske utfordringer.

Denne forsikringen gir deg og dine nærmeste større økonomisk frihet i en vanskelig tid, slik at du kan konsentrere deg om å ta vare på deg selv. For eksempel kan samboeren eller ektefellen din ta seg fri fra jobb og være mer sammen med deg mens du er syk. Eller kanskje du ønsker å ta mer fri fra jobben i en periode.

Du får hele engangsutbetalingen så snart vi har mottatt og godkjent nødvendig dokumentasjon. Utbetalingen er skattefri.

Dette er en forsikring som skal hjelpe deg i sykdomsperioden. Det er derfor en forutsetning er at du er i live 24 timer etter at du fikk diagnosen eller ble operert. Hvis du ønsker å gi økonomisk trygghet til familien din hvis du dør, kan du også kjøpe en livsforsikring.

Sykdommer og skader som ikke står på vår liste over alvorlige sykdommer og skader er ikke dekket av forsikringen.

Symptomer eller tegn på sykdom som oppstår innen 3 måneder etter at helseerklæring er sendt inn er ikke dekket.

Du kan kjøpe forsikringen hvis du er mellom 16 - 60 år. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.

Hvis du er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Les mer om helseerklæringen.

Hvis du flytter en forsikring tilsvarende "Alvorlig sykdom" til oss og får nye unntak, pristillegg eller avslag, kan du ha rett til å gjenoppta den gamle forsikringen din.

Les mer om hvilke rettigheter du har

Raskt og enkelt å melde skade og sykdom

Fikk god hjelp og oppfølging underveis og følte meg godt i varetatt av Gjensidige.

- Tilbakemelding fra kunde

Du kan enkelt melde skade og sykdom på nett. Du hører vanligvis fra oss innen 2 arbeidsdager.

Les mer og meld saken

Få rådgivning

Uansett om du ønsker en grundig gjennomgang av forsikringsbehovene dine eller rask og god rådgivning, er vi her for å hjelpe deg.

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Sjekk pris og kjøp forsikringen Alvorlig sykdom

Alle personforsikringer