Reise Ung og Innbo Ung

Forsikringene Reise Ung og Innbo Ung er tilpasset deg som er mellom 18 og 34 år. Med disse to forsikringene er du og eiendelene dine dekket enten du er på reise eller er hjemme i Norge. 

Sjekk pris og kjøp Reise Ung

Sjekk pris og kjøp Innbo Ung

Default

Reise Ung til 119 kr/mnd

Reise Ung er en helårs reiseforsikring for deg som er mellom 18 og 34 år og bor i Norge. Den gjelder i ett år og fornyes automatisk. Med denne reiseforsikringen er du og tingene du har med deg forsikret hver dag, hele året. Den gjelder fra du drar hjemmefra – enten du skal på trening eller på sydenferie.

Fordeler med forsikringen

 • Personlig assistanse hvis du blir syk eller skades på reise
 • Tilgang til Online lege når du er på ferie i utlandet
 • Ved avbestilling av reise og opphold, dekkes også billetter til arrangementer
 • Svært god dekning ved forsinkelse
 • Med unntak av skade eller tyveri av mobiltelefon, betaler du ingen egenandel ved skade

Husk at du må kjøpe forsikringen før du drar hjemmefra for at den skal gjelde.

Kjøp Reise Ung

Betal nå eller senere– til samme pris!

Reise Ung koster 119 kr i måneden, enten du betaler hver måned eller forhånds­betaler total­beløpet for ett år.

Dette dekker Reise Ung

Bagasje (reisegods)

Bagasje, eller reisegods, er tingene du har med deg når du drar hjemmefra, og bagasjen er dekket av forsikringen. Det kan for eksempel være det du har med deg på trening, eller har i kofferten du tar med deg på sommerferie. 
I tillegg dekkes tap av/skade etter krav fra utleier på utvalgte sports- og fritidsutstyr du leier mens du er på feriereise.

Dette dekker forsikringen

Maks erstatnings­beløp

Skadet eller stjålet reisegods, og innsjekket bagasje som går tapt underveis i transporten

Ubegrenset

Verdigjenstander (foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, klokker og smykker).

Vi erstatter totalt 40 000 kr for disse gjenstandene

Andre enkeltgjenstander

40 000 kr per stykk

Ved tap eller skade på sports- og fritidsutstyr du leier mens du er på reise, erstattes kravet fra utleier.

10 000 kr per skade

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger, elsykkel, Airwheel, Segway, Classywalk og el-sparkesykkel dekkes på reise utenfor Norge

40 000 kr

 

Mobiltelefon

Dette dekker forsikringen

Egenandel

Ved plutselig og uforutsett skade som inntreffer på reise.

 • Ved knust skjerm byttes eller repareres skjermen.
 • Ved tyveri får du en erstatningsenhet som er en tilsvarende mobiltelefon som du hadde.

Vi samarbeider med Elcare Nordic for et mer bærekraftig skadeoppgjør. Les mer.

Egenandelen er 1000 kroner ved alle skader

 

 

Utgifter ved sykdom eller skade

Å havne på sykehus i utlandet kan bli veldig dyrt. Har du reiseforsikring blir utgiftene ved sykdom eller skade dekket.

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp

Utgifter til lege, sykehus og lignende

Ubegrenset beløp

Hjemtransport

Ubegrenset beløp

Tilkallelse av familie

Reise og opphold for 2 personer

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade 

Inntil 2 000 kr/døgn 
Maks 100 000 kr

Dersom du blir innlagt på sykehus eller må holde sengen/holde deg i ro 

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter Dekkes innenfor maks forsikringssum for avbrutt reise
Merutgifter til opphold og transport hvis eneste reisepartner blir syk/skadet eller må avbryte reisen 100 000 kr

 

Heltids ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder 24 timer i døgnet, enten du er hjemme, på jobb, på skole eller har ferie. Den vil gjøre hverdagen din lettere økonomisk om du skulle komme ut for en ulykke. 

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp
Skader som fører til varig medisinsk invaliditet 500 000 kr
Dødsfall som resultat av ulykkesskade 100 000 kr
Behandlingsutgifter etter ulykkesskade 25 000 kr 

 

Forsinkelse

Uforutsette ting kan skje om du er på reise, som for eksempel at bagasjen din ikke kommer frem samtidig som deg, eller at du blir forhindret og kommer for sent til avreise. Reiseforsikringen kan hjelpe deg videre på reisen.

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp

Forsinket bagasje

5 000 kr

Forsinket transportmiddel

Om transportmidlet ditt blir mer enn 1.5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

 

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute.

25 000 kr

Endring av forhåndsbetalt leiebilavtale.

10 000 kr per reise

Om ankomsten til reisemålet er forsinket med 8 timer eller mer, dekkes ett forhåndsbetalt arrangement og/eller en overnatting.

5 000 kr

Evakuering

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp

Om UD eller lokale myndigheter anbefaler evakuering etter at du har reist inn i området.

Ubegrenset

Tapte feriedager pga. evakueringen

Inntil 2 000 kr/døgn
Maks 15 000             

Avbestilling

Skulle du bli forhindret i å reise på grunn av for eksempel akutt sykdom hos deg eller din eneste medreisende, kan reiseforsikringen dekke avbestillingen.

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter på den avbestilte reisen.

Ubegrenset

 Avbestillingskostnader på grunn av akutt sykdom, ulykke eller død som rammer

 • deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1) 
 • nøkkelperson som du er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.), eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder, skipper e.l.)
 Ubegrenset
Avbestillingskostnader på grunn av terror eller andre alvorlige hendelser på reisemålet. Ubegrenset
Avbestillingskostnader på grunn av skade på egen bolig Ubegrenset
1)    Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

 

Ansvar og rettshjelp

Ansvarsforsikringen dekker et rettslig erstatningsansvar man kan få dersom man forårsaker skade på andre personer, andres eiendeler eller formue. For eksempel hvis man er uheldig og kjører på noen i slalombakken, og den andre personen blir skadet. 

Ansvarsforsikringen dekker ikke ansvar som eier, fører eller bruker av blant annet av bil – dette krever en egen forsikring.

Reiseforsikringen dekker ansvar og rettshjelp utenfor Norden.

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp
Ansvar 15 mill. kr

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner ved tvistesaker.

100 000 kr

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

 

 

Leiebil

Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp
På feriereiser med minst en overnatting dekkes egenandelen ved tyveri eller skade. Leasingbil, helårs privatleiet bil, og bil leid gjennom bildelingstjenester omfattes ikke. Ubegrenset
Reise Ung gjelder på små og store reiser – hver dag, hele året
Icon-tip

Videokonsultasjon med Online lege

Er du på reise utenfor Norge og opplever mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får du rask tilgang til skandinavisk talende lege via appen – uten å betale egenandel.

Online lege kan for eksempel hjelpe deg med råd eller veiledning for

 • egenbehandling ved soleksem 
 • stell av mindre sår
 • utslett og allergi
 • forkjølelse og influensa

Les mer om Online lege.

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen har omfattende dekninger som passer de aller fleste. Den dekker ikke:

 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser som varer lenger enn 7 uker
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport, dersom du ikke utvider forsikringen (hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly, og flyvning med sportsfly, mikro- og ultralette fly)
 • Skader som skyldes boksing, dykking dypere enn 40 meter, eller basehopp

Har du likevel behov for utvidelser og ekstra dekninger, kan du utvide forsikringen med:

 • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 7 uker
 • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport slik som hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly, og flyvning med sportsfly, mikro- og ultralette fly. Basehopping er ikke dekket av utvidelsen
 • Studieavbruddsforsikring

Prisen for utvidelser og ekstra dekninger varierer avhengig av hvor lenge du skal være borte, hvilken forsikringssum du ønsker, osv. Ta kontakt med oss for tilbud på utvidelser og ekstra dekninger, eller hvis du ikke finner ønsket utvidelse/dekning.

Familie

Reise Ung dekker kun deg og dine eiendeler. Ønsker du å kjøpe reiseforsikring som dekker hele familien, må du kjøpe Reise eller Reise Pluss.

Egenandel

Med unntak av skade eller tyveri av mobiltelefon, betaler du ingen egenandel ved skade.

Reiseforsikringskort

Husk å ta med reiseforsikringskortet på reisen. Slik har du telefonnumre og all nødvendig informasjon lett tilgjengelig.

Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn og laste ned ditt digitale reisekort eller hente det med Gjensidige-appen. Når du har gjort dette, vil reisekortet og all nødvendig informasjon knyttet til reiseforsikringen være tilgjengelig i Gjensidige-appen, eller innlogget på gjensidige.no. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt.

Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift sammen med forsikringsdokumentene dine når du kjøper reiseforsikringen eller fornyer den.

Last ned appen

Med appen har du ditt digitale reisekort med deg i lomma, og du kan melde skade raskt og enkelt på mobilen.

Last ned fra App Store

Last ned fra Google Play

Default

Innbo Ung til 135 kr/mnd

Innboforsikring er viktig å ha – enten du eier eller leier bolig. Med innbo menes alt i boligen din som ikke er fastmontert, eksempelvis frittstående møbler, elektronikk, klær, sportsutstyr og pyntegjenstander. Med Innbo Ung sikrer du deg økonomisk mot uhell, natur- og vannskader, brann og tyveri.

Fordeler med forsikringen

 • Erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet 
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • Advokathjelp ved ID-tyveri
 • Reparasjon av knust mobilskjerm
 • Mulighet for å kjøpe utvidet mobilforsikring med kun 1000 kr i egenandel

Kjøp Innbo Ung

Forsikringen gjelder uansett hvor du bor i Norge, og du trenger ikke å melde fra om du bytter bosted i Norge.

Innbo Ung koster 135 kr i måneden, enten du betaler hver måned eller forhånds­betaler total­beløpet for ett år

Dette dekker Innbo Ung

Med Innbo Ung er innboet ditt dekket både ved tyveri og skade. 

Innbo som blir stjålet

 • Tyveri fra bolig og boder
 • Tyveri av sykler
 • Tyveri fra låst garderobeskap, for eksempel på skole eller treningssenter
 • Veskenapping innenfor Norden
 • Ran og overfall innenfor Norden

Innbo som blir skadet

 • Differansen mellom gamle og nye bokostnader dersom du bor et annet sted i reparasjonsperioden (ingen sumbegrensning)
 • Naturskader
 • Brannskader
 • Vannskader, som når vann strømmer ut fra akvarium eller rørledningsnett
 • Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker
 • Skader etter uhell, som når bærbar PC faller i gulvet både i hjemmet og på reise
 • Bytte av knust skjerm på mobiltelefon (egenandel kr 1000).
Dette dekker forsikringen Maks erstatnings­beløp
Innbo og løsøre, inkludert sykkel 500 000 kr
Tyveri av sykkel utenfor forsikringssted 30 000 kr per sykkel 1)
   
Bikuber og utstyr til honningproduksjon 100 000 kr
Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker 150 000 kr
Kontanter og verdipapirer  20 000 kr
Uhellskader på for eksempel mobil/PC i hele verden 30 000 kr
1) Ønsker du høyere forsikringsbeløp, kan du kjøpe vår vanlige innbo­forsikring og kontakte oss for å øke sykkelverdien til 50 000 kroner. Du kan også forsikre sykkelen med vår sykkel­forsikring.
Default

Slik melder du skade

Med Innbo Ung er mobilen din forsikret dersom du er uheldig og mister den i gulvet
Icon-tip

Tilleggsvalg: Mobilforsikring

Med Innbo Ung kan du velge å kjøpe mobilforsikring som gir deg tilsvarende telefon tilbake i løpet av kort tid, ofte innen 2 dager.

Forsikringen dekker alle mobiler i familien for tap, tyveri og skader i hele verden og egenandelen er kun 1000 kroner. 

Unntak

Forsikringen dekker ikke

 • skjønnhetsfeil som riper, hakk og bruksslitasje, men den dekker knust skjerm
 • telefoner som ikke lenger er i bruk
 • telefoner som det tidligere er utført uautoriserte inngrep på
 • innholdet på telefonen

Egenandelen er 1000 kroner for inntil 3 tap eller skader per år. Etter det blir egenandelen 2 000 kroner.

Kjøp Innbo Ung

Vilkår

Vilkåret for innboforsikringen din blir oppdatert automatisk med mobilforsikring. Har du samtykket til elektroniske dokumenter, får du varsel på epost når dokumentet er oppdatert og du kan logge inn og se på det på gjensidige.no. Har du ikke samtykket til elektroniske dokumenter, får du nye dokumenter i posten.

Veihjelp for sykkel og elsykkel

Innbo Ung dekker veihjelp ved driftsstans på offentlig vei/sted med ankomst for bil eller i umiddelbar tilknytning til slik vei.

Dersom driftsstansen ikke kan ordnes på stedet, dekkes transport av sykkel/elsykkel og syklist til nærmeste sykkelverksted eller alternativt syklistens hjem eller arbeidsplass. Egenandelen er 500 kroner.

Veihjelp for sykkel/elsykkel dekkes ikke under ritt/sykkelløp/konkurranse. Veihjelp som ikke er bestilt via Gjensidige dekkes ikke. 

Trenger du veihjelp, kan du ringe 915 03100.

Flytting

Skal du flytte? Innbo Ung dekker gjenstandene dine mens de er på vei mellom gammel og ny bolig. Dette gjelder enten du flytter selv eller via flyttebyrå. Dekningen er ubegrenset inntil valgte innbosum.

Online Trygghet – hjelp til å bekjempe ID-tyveri

Med Online Trygghet inkludert i innboforsikringen får du tre tjenester i ett:

 • Overvåkning: Du kan registrere opplysninger du ønsker hjelp til å overvåke, som navn, kontoopplysninger, personnummer og adresse, og få oversikt når slik informasjon om deg er funnet på nettet. Finnes det informasjon som står i fare for å bli misbrukt, får du automatisk varsel om dette.
 • Forebygging: Hvis du får et varsel om at viktige opplysninger om deg er funnet på nettet, får du gode råd om hva du selv kan gjøre for å beskytte dem og forebygge misbruk.
 • Hjelp: Om noen har rukket å misbruke identiteten din, får du hjelp til å kartlegge og begrense skadene. Du får også hjelp til å rydde opp i skadene som er gjort og til å slette uønsket innhold fra internett.

Les mer om Online Trygghet

Alle faste medlemmer i husstanden er dekket med inntil 100 000 kroner til juridisk assistanse før en tvist har oppstått eller for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger. Forsikringen dekker også rettshjelp med inntil 1 000 000 kroner etter at rettsprosessen er startet.

Er du utsatt for ID-tyveri kan du ringe Tenerity på 67 57 58 20, så hjelper de deg.

Rettslige utgifter

Innbo Ung dekker også rettslige utgifter som:

 • Rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Europa med inntil 3 millioner kr
 • Rettshjelp ved tvistesaker innen Norden med inntil 100 000 kr

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.  For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Egenandel

Innboforsikringen har en egenandel på 2 000 kroner for alle skader, utenom naturskade, ansvar/rettshjelp og bytte av knust skjerm på mobiltelefon. Ansvar/rettshjelp har en egenandel på 4 000 kroner, naturskade har en egenandel på 8 000 kroner, mens bytte av skjerm har en egenandel på kun 1000 kroner.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.