Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Spørsmål og svar om forsikring

Finner du ikke svar på det du lurer på, ring 915 03100 (+47 915 03100 fra utlandet). Du kan også stille generelle spørsmål på våre sider på Facebook og Twitter.

Dokumenter og adresseendring

 • Forsikringsdokumentene dine finner du under «Postkasse» når du er logget inn. «Postkasse» vises øverst til høyre på skjermen, eventuelt i menyen hvis du bruker mobilen. Du finner også forsikringsvilkår under hver enkelt forsikring.

  Hvis du har samtykket til å motta brev og dokumenter elektronisk, vil du finne alle dine forsikringsdokumenter, brev og fakturaer her.

  Logg inn og se dokumentene dine
  Logg inn og se gjennom samtykker
  Se filmen vår om elektroniske dokumenter (YouTube)

 • Det kan være flere årsaker til dette:

  1. Var du allerede innlogget da du kjøpte forsikringen, må du logge ut og så inn igjen før forsikringen dukker opp i forsikringsoversikten.
  2. Hvis du er organisasjonsmedlem eller ansatt og har en såkalt «kollektiv forsikring», så vises ikke denne forsikringen. En kollektiv forsikring er en forsikring som du har gjennom medlemskap eller arbeidsgiver. Forsikringsdokumenter får du av din organisasjon/arbeidsgiver.
  3. Har du kjøpt en ny forsikring, vises denne cirka én måned før forsikringen trer i kraft.
  4. Har du fornyet eller gjort en endring på en forsikring, vises ikke dette i forsikringsoversikten før den dagen fornyelsen/endringen trer i kraft. Du kan imidlertid se fornyelsen/endringen i dokumentarkivet.
  5. Hvis du ikke har samtykket til å motta elektroniske dokumenter, vil du ikke kunne logge deg inn på de innloggede sidene. Gå til «Innstillinger» i menyen, og følge lenken til «Se samtykker» – der kan du samtykke til å motta elektroniske dokumenter og brev. Samtykker du ikke, får du dokumentene i posten.
 • Det gjør du enkelt når du er innlogget. Logg inn og klikk deretter på lenken «Innstillinger» og så «Personopplysninger» i toppmenyen. 

Oppsigelse og angrerett

 • Oppsigelse

  Du må selv fylle ut et skjema og sende det inn til selskapet du forlater. Send oppsigelsen senest én måned før forsikringen trer i kraft i selskapet du flytter til. Det er datoen for innsending på nett eller postmerking som gjelder.

  Si opp forsikring i Gjensidige
  Si opp forsikring i et annet selskap (PDF)

  Alternativt, ring 915 03100 for å si opp forsikringer hos oss. Du kan dessverre ikke si opp personforsikringer over telefon, da disse krever skriftlig oppsigelse.

  Viktig: Krever forsikringen en helseerklæring (personforsikring, hesteforsikring, osv.), vent med å si opp forsikringen til du har fått godkjent helseerklæringen hos selskapet du flytter til. Venter du ikke, kan det hende du får avslag hos både nytt og gammelt selskap, eller at du må betale mer for forsikringen dersom du bestemmer deg for å bli i det gamle selskapet likevel.

 • Ja, dersom oppsigelsen skyldes flytting til et annet selskap. Husk å sende oppsigelsen én måned før forsikringen trer i kraft hos selskapet du flytter til. Du kan også si opp forsikringen hvis du ikke lenger har behov for den eller hvis du har en særskilt grunn.

  I andre tilfeller må du si opp ved hovedforfall. Da kan du gi varsel helt frem til datoen for hovedforfall. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen hvis du ikke sier den opp.

 • Du betaler kun for de dagene forsikringen har vært gjeldende, så du får igjen pengene for dagene som er igjen frem til hovedforfall.

  Hvor mye du får igjen, er avhengig av hvilken type forsikring du sier opp. Noen forsikringer, som MC- og båtforsikring, har sesongjusterte priser fordi sesongvariasjoner påvirker sannsynligheten for skade. Ta kontakt med oss på 915 03100 dersom du vil vite eksakt beløp for din forsikring.

  Du får godskrevet beløpet på neste faktura så lenge du fortsatt har forsikringer hos oss. Hvis du ikke har forsikringer hos oss, får du pengene inn på bankkontoen vi har registrert. Har du AvtaleGiro, blir de resterende trekkene justert for det beløpet du har til gode.

 • Du må levere inn bilskiltene til biltilsynet. Når avskiltningen er registrert hos biltilsynet er det bare å ringe oss slik at vi kan avslutte forsikringen.

 • Angrerett

  Ja, du har angrerett når du kjøper forsikringer på telefon eller internett. Angreretten gjelder både for ting-, liv- og helseforsikringene våre.

  Angreretten gjelder ikke

  • forsikringer kjøpt ved besøk på et av kontorene våre
  • engangsforsikringer med mindre enn 30 dagers varighet
 • Hvis du vil benytte deg av angreretten, må du melde fra til oss innen fristen. For raskest mulig behandling, anbefaler vi at du fyller ut skjemaet på nettsidene våre.

  Du kan også fylle ut angreskjemaet du mottok sammen med forsikringsdokumentene og sende det til oss per post eller ringe oss på 915 03100.

 • For tingforsikringer er fristen 14 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene.

  For liv- og helseforsikringer er fristen 30 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene.

 • Du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.

  Vi avslutter forsikringene så snart vi har mottatt angre­skjemaet ditt, med virkning fra sendt-/meldt-dato. Når angreskjemaet er behandlet, vil du motta en sluttfaktura som bekreftelse på annullasjonen.

Kundeutbytte

 • Utbetaling og tid

  Utbetalingstid avhenger av hvorvidt du har registrert konto for kundeutbytte tidligere år. Alle som fikk kundeutbytte i fjor tilbys pengene automatisk overført til samme konto, med mindre kunden har skiftet bank og/eller avsluttet konto.

  UtbetalingsløsningUtbetalingstid
  1. Hvis du er tilbudt automatisk utbetaling (passiv bekreftelse av kontonummer)Innen 1 uke etter at endringsfristen utløper 25. juni.
  2. Hvis du logger inn og bekrefter/endrer kontonummerCa. 1 uke
  3. Hvis du benytter kunderådgiver for å bekrefte/endre kontonummerCa. 1 uke

  Se egne sider for næringslivskunder

 • Mange av kundene våre vil få brev eller e-post om at vi overfører pengene til samme konto som ved forrige utbetaling av kundeutbytte. Er du en av disse kundene behøver du ikke å bekrefte kontonummeret ditt. Vi har kontrollert at kontoen fremdeles er aktiv og vil overføre kundeutbytte til deg innen 1 uke etter endringsfristen 25. juni. 

  Dersom du ønsker å endre eller bekrefte kontonummer, kan du logge inn og gjøre det. Endrer eller bekrefter du kontonummeret før endringsfristen får du pengene på konto allerede etter ca. 1 uke. Du kan med andre ord fremskynde utbetalingen ved å endre eller bekrefte kontonummeret. 

 • Ja, du må sørge for å registrere et gyldig kontonummer innen 15. november.

  Kundeutbytte er en tilleggsfordel grunnet den unike eiermodellen vår, det er ikke penger kundene har rettmessig krav på.

  Beløp som ikke blir hevet innen fristen tilfaller Gjensidigestiftelsens gaveformål.

 • Nei, det kan ikke trekkes fra.

  Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling.

  Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at kundeutbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

  Regnskapsmessig kan ikke kundeutbyttet betraktes som en regulering av premieinntekten. Beløpet er skattepliktig, og bør skilles fra løpende forsikringer/forsikringspremie.

 • Ja, beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen. Det er generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen som har vedtatt dette.

 • Det kan hende det er stor pågang på nettsidene for øyeblikket. Du kan enten prøve igjen senere eller ringe oss på 915 03100 (bruk tastevalg 2) så vil vi hjelpe deg.

 • Kriterier for å få kundeutbytte

  Alle skadeforsikringskunder som:

  • Har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for
  • Er kunde i Gjensidige Forsikring på tidspunktet Gjensidigestiftelsen avholder sin generalforsamling og vedtar om det skal utbetales kundeutbytte
  • Er registrert med et norsk offentlig nummer (fødselsnummer eller D-nummer) 
  • Er forsikringstaker i juridisk forstand

  Noen unntak:

  • Beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen
  • Engasjement hos datterselskapene (Tennant, Gjensidige Bank, Gjensidige Pensjonsforsikring, osv.) teller ikke som grunnlag for utbetaling
  • Kunder i 3 av Brannkassene (Gjensidige Hemne Brannkasse, Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse og Nord-Odal Gjensidige Brannkasse) mottar ikke kundeutbytte for brann- og/eller naturforsikringer, men vil få kundeutbytte for forsikring av bil, båt, reise, osv.
  • Se spesielle regler for medlemmer av yrkesorganisasjoner i spørsmålet under

  De samme reglene gjelder for kunder i Brannkassene.

 • Kundeutbytte tilfaller den som er forsikringstaker i juridisk forstand. Når det gjelder de kollektive forsikringsavtalene (som for eksempel spesialpriset innboforsikring, gruppeliv og familieulykkesforsikring), er organisasjonen forsikringstaker, og dermed skal i utgangspunktet organisasjonen få utbyttet for disse forsikringene.

  For medlemmer av Norges Bondelag, KOL og forbund tilknyttet YS, vil kundeutbytte for de kollektive ordningene derfor gå til organisasjonen.

  Når det gjelder Tekna, så har de vedtatt å la kundeutbytte for de kollektive ordningene i sin helhet gå direkte til Tekna-medlemmene.

  Når det gjelder NITOs gruppelivsforsikringer, er det NITO Helse- og Livsforsikring som er utbytteberettiget fordi denne ordningen administreres av Gjensidige.
  Kundeutbytte for disse kollektive ordningene utbetales i sin helhet direkte til NITO-medlemmene.

 • Nei. Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke din andel av kundeutbytte.

 • Dersom Gjensidige Forsikring utbetaler aksjeutbytte, har Gjensidigestiftelsen som majoritetseier, vedtatt at deres andel skal komme skadeforsikringskundene i Gjensidige til gode i form av kundeutbytte. Siden den unike tilleggsfordelen ble innført i 2008 har det blitt utbetalt kundeutbytte i ti av elleve år. Ut i fra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig.

  Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

 • Dersom en kunde er tildelt kundeutbytte, men har falt fra på generalforsamlingstidspunktet, vil beløpet gå inn i dødsboet. Informasjonsbrevet om kundeutbytte blir stilet til avdødes etterlatte.

 • Skattlegging

  Ja, utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser. Beløpet lignes som kapitalinntekt med flat skattesats på 23 %, og vil følgelig ikke påvirke personinntekt og skatteklasse.

  Alle utbetalte beløp blir rapportert til skattemyndighetene. Det blir altså ikke foretatt forskuddstrekk av skatt. Vi rapporterer på fødsels- og personnummer, slik at beløpet automatisk kommer med i selvangivelsen din. Velger du å la pengene gå til Gjensidigestiftelsens gavetildeling i ditt hjemfylke blir beløpet ikke innrapportert og du slipper følgelig beskatning.

  Dersom du har registrert kontonummeret til en fradragsberettiget organisasjon som mottaker av kundeutbytte, må du selv sørge for å følge opp fradragsretten.

 • Beregning av beløpet for kundeutbytte

  Kundeutbytte blir beregnet ut i fra det vi kaller for opptjent premie.

  De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

  Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

  Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra ikrafttredelsesdato.

  Eksempel
  La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

  Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

 • Alle skadeforsikringer i Gjensidige Forsikring ASA hvor du står som forsikringstaker er tellende for beregning av kundeutbytte.

  Premie til uførepensjon medregnes ikke i grunnlaget.

  For de kollektive forsikringsavtalene utbetales kundeutbytte som hovedregel til den som står som forsikringstaker og eier av ordningen (yrkesorganisasjonen). Se for øvrig informasjon under «Kriterier for å få kundeutbytte».

 • Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

 • Eierskapet av Gjensidige og aksjeutbytte

  Ja. Som kunde får du kundeutbytte som følge av ditt kundeforhold i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som eier aksjer i Gjensidige Forsikring.

 • Som kunde i Gjensidige er du ikke bare kunde i et forsikringsselskap, men i tillegg en del av et stort fellesskap som bidrar til å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Dette fellesskapet er samlet i Gjensidigestiftelsen, som er største eier av Gjensidige Forsikring med over 60 % av aksjene.

  Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til kundene i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

  I tillegg har stiftelsen egne midler som deles ut til lag og foreninger over hele landet, for å sikre at flest mulig skal leve friske liv. Det er de tillitsvalgte som bestemmer hvem som skal motta støtte, og disse velges blant kundene i Gjensidige. Per i dag er det mellom fem og åtte tillitsvalgte i hvert fylke.

  Gjennom å være kunde i Gjensidige er du altså en del av Gjensidigestiftelsen. Du kan lese mer om Gjensidigestiftelsen på gjensidigestiftelsen.no.

Ring 915 03100 (tastevalg 2) hvis du har spørsmål om kundeutbytte

Kjørelengde og kilometerstand

Bonus for bilforsikring

 • Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen.

  Hvis du ikke eier bil i dag, eller har eid bil i løpet av de siste 3 årene, er startbonusen 40 %. Bonusen øker automatisk for hvert år du kjører skadefritt.

  Husk at bonus ikke er det samme som rabatt på prisen. Det er Ikke alle skader som gir bonustap, og det er ikke alle elementene i prisen som påvirkes. Hvordan bonusen påvirker prisen kan altså variere fra selskap til selskap.

 • Ditt nye forsikringsselskap vil ta seg av bonusoverføring fra et annet selskap. Du vil få den samme bonusen som du hadde i ditt gamle selskap i ditt nye selskap.

 • Hvor mye bonus du taper avhenger av hvilken bonus du har når skaden inntreffer, men du vil aldri tape mer enn 10 %.

  Har du opparbeidet en bonus som er 75 prosent i mer enn 3 år vil du ikke miste din bonus ved skade – du vil da få «75 % 1. år» i bonus ved neste hovedforfall.

  Ikke alle typer skader gir bonustap. For eksempel, glasskader, tyveriskader og veihjelp gir ikke bonustap. Merk at hærverk fører til bonustap, og det gjør også skader fra sjåfører som kjører på deg og stikker av.

Har du allerede forsikret en bil hos oss? Da får du samme bonus på bil nummer 2

Unge sjåfører og bilforsikring

 • Hvis du kjøper bilforsikring før du fyller 22, kan du få tilbakebetalt inntil 10 000 kroner dersom du kjører skadefritt uten bonustap. Du får også rabatt ved å gjennomføre mengdetrening.

  Vi anbefaler deg å sette bilforsikringen i ditt navn, ikke i navnet til foreldrene dine, slik at du kan begynne å opparbeide deg bonus for å få billigere forsikring etter hvert. Det kan bli kostbart å starte «bonusoppsparingen» sent når du har kjøpt en dyrere bil og har behov for en bedre dekning.

  Det er også lurt å velge en bil som er minst mulig utsatt for skader – unngå biler med kraftige motorer. Du kan beregne pris på forskjellige bilmodeller i nettbutikken for å se hvilken bilmodell som passer ditt bilforsikringsbudsjett.

  Beregn pris i nettbutikken  

  Sist, men ikke minst: Prisen blir lavere ved for eksempel å kjøpe forsikringen på nett, samle flere forsikringer hos oss eller velge en høy egenandel.

  Les mer om hvordan du kan påvirke prisen.

 • Prisen på forsikring blir basert på hvor stor risiko det er for at en skade, et tyveri, osv. skjer. Statistisk sett er unge sjåfører innblandet i flere ulykker enn andre sjåfører, som kanskje har mer erfaring.

  Siden de som har kjøpt sin første bil ikke har opparbeidet seg noe bonus (en type rabatt for skadefri kjøring), blir forsikringen dyrere enn for de som har hatt bilforsikring i mange år og ikke har hatt skader.

 • Vi anbefaler deg å sette bilforsikringen for din bil i navnet ditt, og ikke i navnet til foreldrene dine. Uansett kan du ikke bruke bonusen til foreldrene dine, siden det er hovedbruker av bilen som hos oss eier og opparbeider bonusen. Prisen er også basert på hovedbrukers alder, ikke forsikringstakers alder.
  I tillegg krever ungdomsavtalen (tilbakebetaling ved skadefri kjøring for deg under 22 år) at forsikringen står i ditt navn.

Reiseforsikringskort og grønt kort

 • Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn  og laste ned ditt digitale reisekort, eller hente det i Gjensidige-appen . Når du har gjort dette, vil reisekortet og all nødvendig informasjon knyttet til reiseforsikringen være tilgjengelig i appen eller når du er innlogget på gjensidige.no. Har du reiseforsikring for hele familien, kan du videresende reisekortet til familiemedlemmene. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt.

  Har du reiseforsikring gjennom jobben og kjenner forsikringsnummeret, kan du logge inn via appen eller som privatkunde på gjensidige.no og hente reisekortet ditt. Du kan også legge til familiemedlemmer om de også er dekket av forsikringen.

  Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, kan du ringe 915 03100. Da får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift. Har du reiseforsikring for hele familien kan du selv kopiere kortet til de andre familiemedlemmene.

 • Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, vil reiseforsikringskortet være tilgjengelig så snart dine forsikringsdokumenter er klare hos oss, det kan ta cirka 10 dager. Da kan du logge inn og laste ned ditt digitale reisekort. Ønsker du papirversjonen, finner du det i dokumentarkivet sammen med de andre forsikringsdokumentene dine.

  Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift cirka 10 dager etter du har kjøpt forsikringen. Ring oss på 915 03100 dersom det har tatt lenger tid og du fremdeles ikke har mottatt kortet.

 • Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn   og laste ned digitalt reisekort til hele familien. Kortene er også tilgjengelige via Gjensidige-appen . Du kan også videresende reisekortet til familiemedlemmene. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt. Du kan skrive ut kortet til alle familiemedlemmene.

  Har du reiseforsikring gjennom jobben og kjenner forsikringsnummeret, kan du logge inn som og hente reisekortene til deg og familien din.

  Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, kan du selv kopiere dokumentet med reiseforsikringskortet du mottok i posten slik at alle familiemedlemmene får hver sin kopi.

 • For å laste ned ditt digitale reisekort, må du få forsikringsnummeret fra din arbeidsgiver. Har du dette, kan du logge inn som privatkunde, registrere deg med forsikringsnummeret og hente det digitale reisekortet ditt. Du kan også hente det via Gjensidige-appen . Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt. 

 • Selv om du er dekket av reiseforsikringen din, anbefaler vi deg å ta med et Europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise til EØS-land eller Sveits. Kortet dokumenterer dine rettigheter til nødvendig helsehjelp. Du kan bestille kortet og lese mer på helfo.no .

 • Grønt Kort er et internasjonalt trafikkforsikringsbevis. Ved trafikkuhell i enkelte land trenger du trafikkforsikringsbeviset for å kunne dokumentere at du har gyldig ansvarsforsikring.

  Ansvarsforsikringen som er inkludert i vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Ved reise til de land utenfor Norden hvor ansvarsforsikringen gjelder, anbefaler vi at du tar med deg Grønt Kort selv om det ikke er påbudt. Her kan du se hvilke land som krever Grønt Kort.

 • Vi utsteder kortet for den perioden forsikringen din gjelder for. Forsikringen må være betalt, og kortet er gratis. Her kan du bestille Grønt Kort.

  Før du bestiller anbefaler vi at du sjekker om reisemålet ditt er på listen over land som krever Grønt Kort.