Hopp til innhold

Personal­forsikring gjennom kommunen

For deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune som har personalforsikringene sine hos oss.

Hvis det skjer en skade

  1. Den ansvarlige der skaden har skjedd, melder skaden til kommunen.
  2. Kommunen melder saken videre til oss hvis den som er skadet skal kreve erstatning.
  3. Vi holder kontakt med den som er berørt og behandler kravet om erstatning.

Yrkesskade

Forsikringen gir deg erstatning hvis du skader deg mens du jobber på arbeidsstedet i arbeidstiden, eller hvis du får en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet.

Rettighetene dine kommer både fra yrkesskade­loven og Hovedtariff­avtalen. Du får utbetalt erstatning etter den ordningen som gir deg høyest erstatning.

Ulykker på fritiden

Noen kommuner utvider ­forsikringen til å gjelde ulykker på fritiden, ikke bare i arbeidstiden. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som gjelder hos dere.

Rettighetene dine til denne forsikringen kommer fra Hovedtariffavtalen. 

Dødsfall – gruppeliv

Gruppelivsforsikring gir et engangsbeløp til dine nærmeste hvis du dør. Det gjelder uansett årsak til dødsfallet, og uansett når og hvor det skjer.           

Hvis du slutter i jobben

Du har rett til å fortsette gruppelivsforsikringen hvis du slutter i jobben før du har nådd pensjonsalder.

Du får kjøpe forsikringen uten helsevurdering og uavhengig av helsetilstanden din, og med samme dekning som du hadde tidligere.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få mer informasjon. 

Maksimal erstatning

Er det aktuelt med erstatning både fra den tariffbestemte yrkesskade­forsikringen og gruppelivs­forsikringen, utbetales det maskimalt 18 G til sammen.

Hva er G?

G er grunnbeløpet i folketrygden (nav.no), og mange utbetalinger fra forsikringene blir beregnet på grunnlag av dette beløpet.

Grunnbeløpet blir justert én gang i året. Per 2. mai 2023 er det 118 620 kroner.

Tjenestereiseforsikring

Hvis arbeidsgiveren din har kjøpt tjenestereiseforsikring hos oss, kan du laste ned reisekortet ditt.

Med vårt digitale reisekort på mobilen er du alltid forberedt når du skal ut og reise.