Hopp til innhold

Forsikring av barn i skoler og barnehager

Vi tilbyr ulykkesforsikring for elever og barn i barnehage. Her ser du hva slags forsikring opplæringsloven krever. 

Hvor gjelder ulykkesforsikringen?

Barnehage

Opplæringslovens krav til forsikring gjelder ikke barnehagebarn. De fleste kommuner velger likevel å forsikre barn i barnehage på samme vilkår som elever.

Forsikringen gir erstatning hvis eleven blir skadet i en ulykke

 • på opplæringsstedet i opplæringstiden
 • på vei til og fra hjemmet og opplæringsstedet
 • under praktisk yrkesopplæring og på vei mellom hjemmet og arbeidsplassen
 • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og liknende som skolen er ansvarlig for
 • under Operasjon Dagsverk og liknende elevaktiviteter, og mellom hjemmet og stedet der aktiviteten foregår

For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet mens de er på skolen, og på reiser mellom hjemmet og skolen i forbindelse med ferie og fri.

Hva dekker forsikringen?

Hvis det skjer en skade

 1. Skolen eller barnehagen melder skaden til kommunen.
 2. Kommunen melder saken videre til Gjensidige hvis plagene vil kunne bli varige og de foresatte skal kreve erstatning. 
 3. Gjensidige tar kontakt med foreldrene til barnet som er skadet, og utbetaler erstatningen. 

Beløpene beregnes ut fra folketrygdens grunnbeløp (G) som blir justert én gang i året. Per 1. mai 2023 er det 118 620 kroner.

 • 5 G hvis ulykken fører til varig invaliditet
 • 1 G hvis ulykken fører til død
 • 0,25 G i behandlingsutgifter, egenandelen er 0,015 G

Behandlingsutgifter gjelder utgifter til lege eller tannlege, og til behandlere som legen eller tannlegen henviser til, og som har refusjonsrett fra folketrygden. Vi dekker utgifter inntil 2 år etter skadedagen, 10 år ved tannskader.