Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

Lønns­innberetning av personal­forsikringer

Mot slutten av hvert år sender vi deg en oversikt som viser den skattepliktige delen av personalforsikringene deres.

Spørsmål og svar

Vi lager lønnsinnberetninger som utstedes rundt den 20. november hvert år.

Logger du inn, kan du finne dokumentet i postkassen din.

Logg inn og gå til postkassen

Dersom du har personalforsikringene registrert på antall ansatte (antallsoppgave), står det ikke spesifisert hvem det gjelder. Det står en gruppering som er valgt for de ansatte, for eksempel «Alle ansatte».

Hvor mange det gjelder for, kommer an på hvor mange som er omfattet av forsikringen. Dette finner du i forsikringsbeviset for personalforsikringen på antallsoppgaven.

I forsikringen oppsummerer vi totale årsverk som er forsikret. For eksempel 50 ansatte, i totalt 25 årsverk. Da vil lønnsinnberetningen fortelle hva summen er per årsverk og dere må selv regne ut hva summen blir for de som jobber deltid i mindre stillingsprosenter.

Nei, lovbestemt yrkesskadeforsikring skal ikke beskattes. Er forsikringen utvidet derimot, skal den utvidede delen innberettes.

For personalforsikring registrert på navneoppgave:

Her kommer alle opplysninger og summer korrekt frem så lenge personen er inn- eller utmeldt på riktig tid.

For personalforsikring registrert på antallsoppgave:

Her må du regne ut selv hvor mange måneder personen har vært forsikret og dele på summen i lønnsinnberetningen på dette.

Lønnsinnberetning blir utstedt per forsikringsnummer. Det betyr at selskapet ditt kan få to eller flere dokumenter, og alle skal innberettes.

Lønnsinnberetningen oppsummerer skattepliktig del av forsikringen per kalenderår. Forsikringen deres kan gjelde på tvers av kalenderåret.

Der det står per årsverk må du kanskje regne ut selv hvis dere har ansatte i reduserte stillingsprosenter.

Der det står per person er premien uavhengig av størrelsen på årsverket.

Ja, dette kan stemme. Dere har kanskje bare utvidet yrkesskade og utvidet yrkessykdom. Denne har lav premie og derfor lav innberetningspliktig sum.

Nei, premien kan bli annerledes neste år. Hvis du har hovedforfall den 1. januar, bør du beregne et gjennomsnitt av den nye premien og bruke denne som månedlig innberetning.

Hvis du har hovedforfall senere i året, kan du bruke årets innberetning frem til hovedforfall, men da bør du beregne et nytt gjennomsnitt. Når du får lønnsinnberetningen i neste november kan du ta en avregning.