Hopp til innhold

Miljøutbytte

Har du bygningsforsikring hos oss, gir vi deg Miljøutbytte hvis du gjenoppbygger med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR etter skade.

Hva er miljøutbytte?

Miljøsertifiserte bygg er et viktig tiltak for å bidra til bærekraftige byer og samfunn. Og da skal det lønne seg.

Miljøutbyttet er en utbetaling vi gir til kunder som velger å gjenoppbygge bygningen etter miljøsertifiseringen til BREEAM-NOR – Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. 

Utbytte tilsvarer 5 % av erstatningssummen dere får for gjenoppbygningen.

 

For å motta miljøutbytte, må dere 

Hva er BREEAM-NOR?

Eksempel på miljøutbytte

Dere får 100 millioner kroner i erstatning til gjenoppbygging etter en brann. Når bygget er ferdig, og dere kommer til oss med BREEAM-NOR-sertifikat, får dere utbetalt 5 millioner kroner (5 prosent) i miljøutbytte.

BREEAM-NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for næringsbygg, borettslag og sameier. Sertifiseringen viser at prosjektet og bygget har kvaliteter utover byggeforskriftens minstekrav, og at de viktigste aspektene innen bærekraft er ivaretatt.  

Ønsker dere å få BREEAM-NOR-sertifisering etter en skade på bygget, hjelper vi dere gjerne med å undersøke mulighetene og avklare veien videre.

Hva innebærer sertifiseringen?

BREEAM-NOR innebærer dokumentert prestasjon i ni kategorier for byggeprosjektet: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, og forurensning.  

Et bygg kan oppnå sertifisering på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstandig. Det er Very Good eller bedre som utløser miljøutbytte hos oss.

Les mer på Grønn Byggallianse sine sider.

Hvilke typer prosjekter kan sertifiseres?

Alle byggeprosjekter kan sertifiseres. BREEAM-NOR har definert kriterier for nybygg og rehabilitering av  

 • kontorbygg 
 • industribygg (inkludert lager) 
 • varehandel (inkludert restauranter og kjøpesentre) 
 • undervisningsbygg (inkludert barnehager, skoler og universiteter)  
 • bolig og boligsammenslutninger 

Andre bygningstyper enn de nevnt over kan også sertifiseres, men må få utarbeidet et tilpasset sett av kriterier.

Fordeler med miljøsertifisering

I tillegg til å ta et viktig samfunnsansvar og motta miljøutbytte, gir et miljøsertifisert bygg flere fordeler: 

 • Høyere markedsverdi 
 • Høyere leieinntekter 
 • Større belegg 
 • Lavere driftskostnader 
 • Økt brukertilfredshet 
 • Redusert finansiell risiko

Se flere gode grunner til å miljøsertifisere (byggalliansen.no).

Andre gode tiltak

Dere trenger ikke ha fått en skade på bygningen for å ta grep. Grønn Byggallianse har definert en rekke tiltak dere kan og bør gjøre i dag, for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid.

Tiltakene er utarbeidet for boligutviklere og byggeiere – store som små – som tar klima og miljø på alvor.

Flere gode grunner til å velge Gjensidige

Med forsikring og pensjon hos oss, får bedriften tilgang til en rekke gode fordeler og et godt støtteapparat i ryggen hvis noe skjer