Hopp til innhold

Medlems­fordeler for NTSF

Som medlem av Norges trafikkskoleforbund får du gode rabatter på bedriftsforsikring og pensjon hos oss.

Medlems­rabatt

Gode rabatter på bedriftsforsikring og pensjon.

Kunde­utbytte

Hvert år deler vi overskuddet med kundene våre.

Enklere rapportering

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordningen direkte fra a-meldingen.

Rabatt på forsikring

  • flåteløsning, fastpris på alle kjøretøy, fri kjørelengde og ingen bonus eller bonustap
  • 30 % rabatt på yrkesskadeforsikring
  • 25 % rabatt på fritidsulykkeforsikring
  • 20 % rabatt bygningsforsikring
  • 16 % rabatt på eiendelsforsikring, ansvarsforsikring og driftstapforsikring
  • 10 % rabatt på øvrige forsikringer (unntatt Gruppeliv, Annen sykdom og Syk)

Se alle bedriftsforsikringene våre

Rabatt på pensjon

  • 25 % rabatt på administrasjonskostnadene
  • minst 15 % rabatt på forvaltningskostnadene

Les mer om innskuddspensjon

Relevant for medlemmer av Norges Trafikkskoleforbund

Trenger du privatforsikringer også?

Ansatte i NTSF-bedrifter som har næringslivs­forsikringer i Gjensidige (personal) og underskriver en Partneransatt­avtale, kan få rabatt på private skade­forsikringer:

  • 14 % rabatt fra første private forsikring
  • 18 % rabatt for tre eller flere private forsikringer

Ønsker du tilbud på private forsikringer i Partneransattavtalen, kan du kontakte oss på e-post.

Spørsmål og svar

Ansatte

Har du folk som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon (OTP) lovpålagt.

Ordningene skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. 

Biler og kjøretøy

Har dere kjøretøy registrert på bedriften, er det lovpålagt å ha minimum en ansvarsdekning på disse.

Kjøp det lovpålagte

Det bedriften betaler til oss for at vi administrer avtalen.

Forvaltningskostnaden er det bedriften betaler til fondsforvalteren. Årlig forvaltningskostnad er 0,89 % av saldoen, men dere får rabatt som medlem i en organisasjon med fordelsavtale hos oss.