Hopp til innhold

Medlems­fordeler for NTSF

Som medlem av Norges trafikkskoleforbund får du gode rabatter på bedriftsforsikring og pensjon hos oss.

Medlems­rabatt

Gode rabatter på bedriftsforsikring og pensjon.

Kunde­utbytte

Hvert år deler vi overskuddet med kundene våre.

Enklere rapportering

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordningen direkte fra a-meldingen.

Rabatt på forsikring

  • flåteløsning, fastpris på alle kjøretøy, fri kjørelengde og ingen bonus eller bonustap
  • 30 % rabatt på yrkesskadeforsikring
  • 25 % rabatt på fritidsulykkeforsikring
  • 20 % rabatt bygningsforsikring
  • 16 % rabatt på eiendelsforsikring, ansvarsforsikring og driftstapforsikring
  • 10 % rabatt på øvrige forsikringer (unntatt Gruppeliv, Annen sykdom og Syk)

Se alle bedriftsforsikringene våre

Rabatt på pensjon

  • 25 % rabatt på administrasjonskostnadene
  • minst 15 % rabatt på forvaltningskostnadene

Les mer om innskuddspensjon

Relevant for medlemmer av Norges Trafikkskoleforbund

Trenger du privatforsikringer også?

Ansatte i NTSF-bedrifter som har næringslivs­forsikringer i Gjensidige (personal) og underskriver en Partneransatt­avtale, kan få rabatt på private skade­forsikringer:

  • 14 % rabatt fra første private forsikring
  • 18 % rabatt for tre eller flere private forsikringer

Ønsker du tilbud på private forsikringer i Partneransattavtalen, kan du kontakte oss på e-post.

Spørsmål og svar

Hva er lovpålagt?

Ansatte

Har du folk som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon (OTP) lovpålagt.

Ordningene skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. 

Biler og kjøretøy

Har dere kjøretøy registrert på bedriften, er det lovpålagt å ha minimum en ansvarsdekning på disse.

Kjøp det lovpålagte
Hva er administrasjonskostnad?

Det bedriften betaler til oss for at vi administrer avtalen.

Hva er forvaltningskostnad?

Forvaltningskostnaden er det bedriften betaler til fondsforvalteren. Årlig forvaltningskostnad er 0,89 % av saldoen, men dere får rabatt som medlem i en organisasjon med fordelsavtale hos oss.

Flere gode grunner til å velge Gjensidige

Velger du Gjensidige som leverandør av bedriftens forsikrings- og pensjonsordninger, får du tilgang til en rekke gode fordeler – både for bedriften og de ansatte.