Hopp til innhold

Medlems­fordeler for RIF

Som medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) får du flere gode fordeler hos oss. 

RIF Kontorforsikring

Tilbud på forsikringer

Som medlem i RIF får du spesialpris på utvalgte forsikringer i Gjensidige.

Forsikringene kjøper du gjennom RIF Forsikringsservice:

  • Atle Nikolaisen, telefon 90 12 52 82
  • Anja Salut, telefon 93 44 53 22

VI har skreddersydd en egen forsikringspakke som dekker de grunnleggende forsikringsbehovene for bedriften din. 

Forsikringen har Pluss-dekning – det vil si at dere er dekket for de aller fleste plutselige og uforutsette skader som kan skje eiendelene, maskinene og varene deres.

RIF Kontorforsikring

Forsikringen er fleksibel og kan enkelt tilpasses bedriftens behov.

RIF Kontorforsikring

Eiendeler Pluss

Dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skadene som kan skje eiendelene deres. Enten det skyldes brann, vann, tyveri, hærverk, maskinskade, et tre som velter, påkjørsel eller andre skader.

Dere velger forsikringssum selv.

Ekstrautgifter

Hvis en skade gjør at det er behov for spesielle tiltak for å kunne opprettholde driften, vil forsikringen dekke nødvendige utgifter med opptil 100 000 kroner i inntil 12 måneder.

Det kan for eksempel være økte leiekostnader som følge av at dere må flytte virksomheten til nye lokaler, eller ekstra utgifter for rask levering av viktig utstyr som er skadet.

Utgifter til riving og rydding

Erstatter utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade med opptil 50 % av forsikringssummen for eiendeler. Maksimalt 3 millioner kroner.

Investeringer og nyanskaffelser

Dekker investeringer og nyanskaffelser bedriften gjør i forsikringsåret. Vi erstatter opptil 10 % av forsikringssummen for eiendeler, maksimalt 5 millioner kroner.

Egen bygningsmessig innredning

Dekker skade på egen bygningsmessig innredning med opptil 500 000 kroner.

Rekonstruksjon av data

Dekker rekonstruksjon av arkiver, data, manuskripter, yrkestegninger og andre arkiver etter en skade med opptil 100 000 kroner.

Tyveri og hærverk på leide lokaler

Dekker skader etter tyveri og hærverk på lokaler bedriften leier med opptil 20 000 kroner.

Bruddskade på glass og skilt

Gir erstatning for bruddskader på glass, skilt og montre med opptil 100 000 kroner.

Ran

Dekker ran av penger og verdipapirer med opptil 100 000 kroner.

Tyveri

Dekker tyveri av penger i låst skap med opptil 6 000 kroner.

Ansattes eiendeler

Dekker skade på ansattes eiendeler (bare etter brann-, vann- og tyveriskader) med opptil 6 000 kroner per ansatt.

Kriminalitet

Dekker virksomhetens økonomiske tap med opptil 150 000 kroner hvis arbeidstakere, vikarer, agenter, kommisjonærer eller oppdragstakere har begått underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk i henhold til straffeloven.

Du kan også kjøpe

  • Cyberforsikring – Gir rask profesjonell IT-hjelp og erstatning for økonomiske tap hvis bedriften utsettes for et cyberangrep.
  • Bygningsforsikring – Gir erstatning for skader på og i bygget.
  • Forsikring av spesifisert mobilt utstyr – For eksempel bærbare datamaskiner, måleinstrumenter og annet mobilt utstyr.
  • Driftstapforsikring – Sikrer resultatet og kompenserer for økonomiske tap hvis en skade fører til helt eller delvis stans i driften
  • Styreansvarsforsikring – Beskytter styremedlemmene hvis noen mener styret har forsømt pliktene sine og holder medlemmene ansvarlige
  • Sykelønnsforsikring – Tetter gapet mellom sykepengene fra NAV og lønn over 6 G ved sykefravær