Hopp til innhold

gjensidige-no.apps-int.gjensidige.io

Medlems­fordeler for RIF

Som medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) får du flere gode fordeler hos oss. 

RIF Kontorforsikring

Tilbud på forsikringer

Som medlem i RIF får du spesialpris på utvalgte forsikringer i Gjensidige.

Forsikringene kjøper du gjennom RIF Forsikringsservice:

  • Atle Nikolaisen, telefon 90 12 52 82
  • Anja Salut, telefon 93 44 53 22

VI har skreddersydd en egen forsikringspakke som dekker de grunnleggende forsikringsbehovene for bedriften din. 

Forsikringen har Pluss-dekning – det vil si at dere er dekket for de aller fleste plutselige og uforutsette skader som kan skje eiendelene, maskinene og varene deres.

RIF Kontorforsikring

Forsikringen er fleksibel og kan enkelt tilpasses bedriftens behov.

RIF Kontorforsikring

Du kan også kjøpe

  • Cyberforsikring – Gir rask profesjonell IT-hjelp og erstatning for økonomiske tap hvis bedriften utsettes for et cyberangrep.
  • Bygningsforsikring – Gir erstatning for skader på og i bygget.
  • Forsikring av spesifisert mobilt utstyr – For eksempel bærbare datamaskiner, måleinstrumenter og annet mobilt utstyr.
  • Driftstapforsikring – Sikrer resultatet og kompenserer for økonomiske tap hvis en skade fører til helt eller delvis stans i driften
  • Styreansvarsforsikring – Beskytter styremedlemmene hvis noen mener styret har forsømt pliktene sine og holder medlemmene ansvarlige
  • Sykelønnsforsikring – Tetter gapet mellom sykepengene fra NAV og lønn over 6 G ved sykefravær