Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

Dette betyr egen pensjonskonto for arbeidsgivere

Målet med egen pensjonskonto er en mer effektiv forvaltning av pensjonspengene, slik at ansatte får bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.

Dette er egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innebærer at:

 • innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver
 • ansatte som ønsker å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de er, må reservere dem mot flytting
 • ansatte får mulighet til å velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt

Fjernet 12-månedersregelen

Tidligere fikk ansatte med seg pensjonskapitalbevis hvis de hadde vært ansatt i en bedrift i 12 måneder eller mer. Denne regelen falt bort når egen pensjonskonto ble innført. Det betyr at ansatte får med seg pensjonsopptjening fra første dag og fram til arbeidsforholdet blir avsluttet.

Målgruppen for egen pensjonskonto

Alle som har innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold, har en egen pensjonskonto. De som for eksempel jobber i offentlig sektor og har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, får ikke egen pensjonskonto. Det gjør heller ikke de som allerede får utbetalt alderspensjon.

Dette innebærer egen pensjonskonto for arbeidsgiver

Innføring av egen pensjonskonto innebærer ingen store endringer, men arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte om ordningen – før, under og etter innføringen.

Informasjonsplikt overfor de ansatte

Egen pensjonskonto har stor betydning for de ansattes fremtidige pensjon. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gi nok og relevant informasjon, slik at de kan ta velinformerte valg knyttet til egen pensjonskonto.

Ansatte skal blant annet få informasjon om:

 • at overføring av pensjonskapitalbevis skjer automatisk om de ikke reserverer seg
 • hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver
 • investeringsvalget knyttet til pensjonsavtalen, noe som innebefatter risiko, forventet avkastning og kostnader
 • at ansatte selv bestemmer hvem som skal forvalte egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis
 • kostnadsfordelingen mellom arbeidsgiver og ansatte knyttet til pensjonsavtalen

Vi hjelper bedriftskundene våre med informasjon til de ansatte

Vi utarbeider fortløpende informasjonsmateriell om egen pensjonskonto som dere kan sende til de ansatte. Materiellet finner dere ved å logge inn påbedriftens side.

Fakturering av pensjonsavtalen

Selv om én eller flere av de ansatte skulle velge en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt, får arbeidsgiver faktura fra pensjonsleverandøren på samme måte som før. Pensjonsleverandøren ordner med overføring av pensjonsinnbetalingen til eventuelle selvvalgte pensjonsleverandører.

Pensjonskapitalbevis blir flyttet til bedriftens ordning

Pensjonskapitalbevisene får, ved sammenslåing og overføring til egen pensjonskonto, automatisk samme fondsvalg/pensjonsprofil som ansatte har på innskuddspensjonen hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Kostnader knyttet til egen pensjonskonto

 • Arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende innskuddspensjon.
 • Ansatte betaler for forvaltning av tidligere opptjent innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis.
 • Arbeidsgiver betaler administrasjonskostnaden knyttet til pensjonskontoen.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Forsikring og pensjon er et viktig ansattgode.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på hva egen pensjonskonto betyr for deg som arbeidsgiver.

Illustrasjonsfoto egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Visste du at du kan velge hvor du har pensjonskontoen din? Tidligere var det arbeidsgiver som bestemte pensjonsleverandør. Nå kan du velge selv. Det betyr større innflytelse og bedre oversikt for deg.

Illustrasjonsfoto egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Visste du at du kan velge hvor du har pensjonskontoen din? Tidligere var det arbeidsgiver som bestemte pensjonsleverandør. Nå kan du velge selv. Det betyr større innflytelse og bedre oversikt for deg.