Hopp til innhold

Dette betyr egen pensjonskonto for arbeidsgivere

Målet med egen pensjonskonto er en mer effektiv forvaltning av pensjonspengene, slik at ansatte får bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.

Dette er egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innebærer at:

 • innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver
 • ansatte som ønsker å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de er, må reservere dem mot flytting
 • ansatte får mulighet til å velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt

Fjernet 12-månedersregelen

Tidligere fikk ansatte med seg pensjonskapitalbevis hvis de hadde vært ansatt i en bedrift i 12 måneder eller mer. Denne regelen falt bort når egen pensjonskonto ble innført. Det betyr at ansatte får med seg pensjonsopptjening fra første dag og fram til arbeidsforholdet blir avsluttet.

Målgruppen for egen pensjonskonto

Alle som har innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold, har en egen pensjonskonto. De som for eksempel jobber i offentlig sektor og har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, får ikke egen pensjonskonto. Det gjør heller ikke de som allerede får utbetalt alderspensjon.

Dette innebærer egen pensjonskonto for arbeidsgiver

Innføringen av egen pensjonskonto innebar ingen store endringer for bedriftene, men arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte om ordningen.

Informasjonsplikt overfor de ansatte

Egen pensjonskonto har stor betydning for de ansattes fremtidige pensjon. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gi nok og relevant informasjon, slik at de ansatte kan ta velinformerte valg knyttet til egen pensjonskonto.

Ansatte skal blant annet få informasjon om:

 • at overføring av pensjonskapitalbevis skjer automatisk om de ikke reserverer seg
 • hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver
 • investeringsvalget knyttet til pensjonsavtalen, noe som innebefatter risiko, forventet avkastning og kostnader
 • at ansatte selv bestemmer hvem som skal forvalte egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis
 • kostnadsfordelingen mellom arbeidsgiver og ansatte knyttet til pensjonsavtalen

Vi hjelper bedriftskundene våre med informasjon til de ansatte

Vi utarbeider informasjonsmateriell om egen pensjonskonto som dere kan sende til de ansatte. Materiellet finner dere ved å logge inn påbedriftens side.

Fakturering av pensjonsavtalen

Selv om én eller flere av de ansatte skulle velge en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt, får arbeidsgiver faktura fra pensjonsleverandøren på samme måte som før. Pensjonsleverandøren ordner med overføring av pensjonsinnbetalingen til eventuelle selvvalgte pensjonsleverandører.

Pensjonskapitalbevis blir flyttet til bedriftens ordning

Pensjonskapitalbevisene får, ved sammenslåing og overføring til egen pensjonskonto, automatisk samme fondsvalg/pensjonsprofil som ansatte har på innskuddspensjonen hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Kostnader knyttet til egen pensjonskonto

 • Arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende innskuddspensjon.
 • Ansatte betaler for forvaltning av tidligere opptjent innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis.
 • Arbeidsgiver betaler administrasjonskostnaden knyttet til pensjonskontoen.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på hva egen pensjonskonto betyr for deg som arbeidsgiver.

Hvorfor ble egen pensjonskonto innført?

Svært mange bytter jobb flere ganger i løpet av yrkeslivet. Med flere arbeidsforhold risikerer folk å betale mer enn de behøver, fordi de har og betaler for pensjonskapitalbevis hos flere pensjonsleverandører. I tillegg er det slik at mange ikke har oversikt over egen pensjon.

Med egen pensjonskonto øker sjansen for at folk får bedre oversikt og innflytelse over pensjonen sin – og mer pensjon for pengene.

Er det noen pensjonsavtaler som ikke blir flyttet automatisk?

Ja, dette gjelder pensjonskapitalbevis med særaldersgrense, pensjonskapitalbevis med reell garanti og gamle IPS og IPA-avtaler som det ikke lenger innbetales til, og som ikke er under utbetaling. Heller ikke pensjonskapitalbevis under utbetaling blir flyttet automatisk.

Hva betyr det for arbeidsgiver hvis ansatte velger en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt?

I slike tilfeller overfører pensjonsleverandøren til arbeidsgiver pensjonsinnskuddene til den ansattes konto hos pensjonsleverandøren vedkommende har valgt.

Illustrasjonsfoto egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Visste du at du kan velge hvor du har pensjonskontoen din? Tidligere var det arbeidsgiver som bestemte pensjonsleverandør. Nå kan du velge selv. Det betyr større innflytelse og bedre oversikt for deg.