Hopp til innhold

Eksempler på innskudd

Hvilken sparesats bedriften velger, har mye å si for hva de ansatte får i pensjon. 

Eksempler på innskudd

Lønn i G og kroner4,5 G – 501 647 kr7,1 G – 791 487 kr12 G – 1 337 724 kr
Minste årlige innskudd *10 033 kr15 830 kr26 754 kr
Maksimalt årlig innskudd **35 115 kr55 404 kr192 510 kr
Differanse årlig innskudd25 082 kr39 574 kr165 755 kr

* 2 % av lønn opp til 12 G

** 7 % av lønn opp til 12 G, i tillegg til 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Eksempler på utbetaling ved maksimalt innskudd

Lønn i G og kroner4,5 G – 501 647 kr7,1 G – 791 487 kr12 G – 1 337 724 kr
Saldo ved uttak *1 011 729 kr1 596 282 kr5 546 517 kr
Første års utbetaling101 173 kr159 628 kr554 652 kr

* 20 års spareperiode med 3,5 % realavkastning, 50 % aksjefond og 50 % rentefond, og 10 års utbetaling