Hopp til innhold

Unngå vannskader i bygningen

Vann er årsaken til de fleste skader på bygninger i Norge.

Se hva dere kan gjøre for å unngå vannskader i bedriften – og de viktigste grepene hvis dere oppdager en vannlekkasje.

Kom skaden i forkjøpet

Hvis skaden er skjedd

 • Steng vanntilførselen så raskt som mulig.
 • Ring oss på telefon 915 03100 (hele døgnet) så vi kan gi dere rask hjelp. 
 • Ta kontakt med brannvesen, vaktmester, rørlegger eller andre fagfolk hvis det er nødvendig.
 • Steng hovedstoppekranen hvis bygget er ubebodd eller det ikke er virksomhet i bygget.
 • Hold bygningen varm slik at vannet ikke fryser – også når det ikke er noen der.
 • Sørg for at våtromsnormen blir fulgt hvis badet skal pusses opp.
 • Skift ut gamle rør før de begynner å lekke.
 • Rens vannlåser og sluk jevnlig.
 • Pass på at det ikke er lekkasjer eller synlige feil på ledninger og utstyr.
 • Monter vannstoppventil.

Tegn på fukt og muggsopp

Hvis dere oppdager tegn til fukt

 • Forsøk å tørke ved blåse inn varm luft der det er fuktig.
 • Er det behov for å rive vegger eller skifte tak, bør det gjøres så raskt som mulig.
 • vann i kjelleren eller sokkeletasjen
 • fuktige kjellermurer
 • saltutslag
 • misfarging på vegger og tak, spesielt i våtrom som bad og vaskerom, men også bak møbler og skap som er plassert inn mot kalde yttervegger.
 • vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller bygningens røranlegg
 • dugg på vinduer
 • synlig hussopp eller muggsopp
 • mugglukt
 • insekter, spesielt sølvkre
 • hodepine, tretthet, astma og allergier

Få flere råd om HMS i bedriften

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje