Hopp til innhold

Tyverisikring – de viktigste tiltakene

Innbruddstyver utnytter byggets svake punkter på jakt etter verdisaker. Med enkle grep kan dere gjøre jobben mye vanskeligere for dem.

De viktigste tiltakene

La alarmen avskrekke

Det aller viktigste er å installere alarm og plassere alarmselskapets klistremerker godt synlig. Alarm virker avskrekkende og kan redusere skadeomfanget. Videoovervåking kan også være preventivt og bidra til oppklaring hvis noe skulle skje.

Unngå å se stengt ut

Når bedriften er stengt, bør dere forsøke å la det se minst mulig “dødt” ut. Avbestill post, og viderekoble telefonen til noen som kan svare. Unngå å legge ut informasjon på nett eller sosiale medier om at dere holder feriestengt.

Merk gjenstander

Sørg for at verdifulle gjenstander og datautstyr er merket, og oppbevar de mest verdifulle gjenstandene i FG-godkjente safer. FG-godkjent betyr at alarmen  er "forsikringsgodkjent". Den tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav og følger normalt internasjonale eller norske standarder.

Praktisk gjennomføring

Få hjelp til hvordan dere tilfredsstiller minimumskravene til innbruddssikring.

Håndbok i innbruddssikring (fgsikring.no)

Andre tiltak dere bør vurdere

  • Tåkesikring – Tyven kan ikke stjele det tyven ikke kan se. Tåkesikring vil tåkelegge lokalet på få sekunder.
  • Innbruddssikre vegger og tak – Ofte er det bare dører og vinduer sikret, og tyvene skjærer seg rett gjennom vegger og tak. Derfor er det verdt å konstruere innbruddssikre vegger og tak. 

Ha oversikt over verdiene deres

Faktura, bilder eller video av eiendelene er alltid nyttig når stjålne ting skal verdsettes. Har dere et system for å dokumentere underveis, blir jobben enklere når innbruddet skjer.

Hvis det skjer et innbrudd

  1. Meld fra til politiet.
  2. Sett opp en liste over eiendelene som er stjålet.
  3. Meld fra om tapet eller skaden til oss.

Cybersikkerhet i bedriften

Økt risiko for cyberangrep – dette bør dere gjøre

Alle bedrifter kan bli utsatt for cyberangrep. Se IT-ekspertenes råd om hvordan du kan beskytte bedriften og hvilke tegn du bør være oppmerksom på.