Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto fondssparing i urolige tider

Fondssparing i urolige tider

Her får du gode råd til hva du bør gjøre med fondssparingen din i urolige tider.

Tenk langsiktig

Historien viser at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Vår generelle anbefaling er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

I perioder med uro på verdens børser er det viktig å tenke langsiktig. Et fall på børsene rammer verdien av sparingen, enten den skjer i arbeidsgivers regi, eller i den private fondssparingen din.

Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i aksjemarkedet i tiden som kommer. Samtidig kjennetegnes aksjemarkedet av risiko for verdisvingninger. Det er denne risikoen som på lang sikt skal gi deg høyere avkastning enn investeringer i rente- og kredittmarkedene.

Dette bør du gjøre

Om du bør stanse, ta en pause i sparingen eller selge fondsandeler, avhenger av risikotoleransen din og om du er komfortabel med svingningene i markedet. Hvis du får bedre nattesøvn av å redusere risikoen eller selge deg ut, så kan det være et godt valg for deg.

Det er dessverre ikke mulig å gi generelle svar som også er tilpasset den enkeltes situasjon. Vår generelle anbefaling er likevel at du bør opprettholde sparingen din hvis du kan, og at du beholder spareprofilen du har i dag. Vi anbefaler deg ikke å selge med mindre du virkelig trenger penger nå. Vårt råd er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

Bakgrunnen for den generelle anbefalingen er at pensjonssparing og annen fondssparing har såkalt lang horisont. Historien viser oss at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Hovedregelen er at man tjener på å spare langsiktig i fond, selv om det selvsagt er mulig å være maksimalt uheldig med tidspunktet for når man kjøper eller selger.

Spørsmål og svar om fondssparing

Hva er viktig å tenke på når jeg sparer i fond?

Vi anbefaler at du holder deg til den planen du la til grunn da du startet sparingen. Fondssparing er som oftest langsiktig og det kan lønne seg å ha litt is i magen. Hvis du likevel er urolig for sparepengene dine, kan du ta kontakt.

Kan jeg få snakke med en rådgiver?

Ja, vi er her for deg, så ønsker du en prat med en av våre autoriserte finansielle rådgivere, er det bare å ta kontakt. Sammen kan vi blant annet gå gjennom risikotoleransen din, mål og tidshorisont for sparingen.

Få hjelp av en av rådgiver

Kan jeg endre sparebeløpet i avtalen min?

Ja, det kan du gjøre etter at du har logget inn på nettsidene våre.

Kan jeg stanse sparingen min i en periode?

Ja, det kan du. Send en e-post til pensjon.privat@gjensidige.no. Oppgi forsikringsnummer, et telefonnummer til deg på dagtid og når du ønsker å gjenoppta sparingen.

Er det tidsfrister for å endre fondsvalg?

Ja. Du må endre fondsvalg før klokken 14 hvis det skal bli utført neste virkedag. En endring etter klokken 14, får den påfølgende dagens kurs.

Jeg er skremt av de urolige tidene. Kan jeg selge fondsandeler nå?

Ja, du kan ta ut sparepenger når som helst. Unntaket gjelder penger du eventuelt har spart i Individuell pensjonssparing (IPS) som har bindingstid. Vårt generelle råd er å tenke langsiktig for sparingen, og bare ta ut pengene hvis du virkelig trenger dem.

Er det sannsynlig at verdien av fondene mine vil falle mer?

Det er store svingninger på børsene, og det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i aksjemarkedet i tiden som kommer. Uroen i markedet kan føre til at verdien av sparingen din synker ytterligere.

Risikerer jeg å miste sparepengene mine?

Når vi investerer på vegne av kundene våre, sprer vi pengene på hundrevis av selskaper både i aksje- og rentemarkedet. Selv om selskaper risikerer å gå konkurs, er det en forsvinnende liten mulighet for at det går så langt at du mister sparepengene dine.

Bør jeg utnytte situasjonen og trappe opp fondssparingen min nå?

Historisk har aksjemarkedet steget etter store fall. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Vurderer du å investere mer nå, må du være klar over risikoen for ytterligere fall og du bør ha lang tidshorisont.

Vil jeg få utbetalt pensjonen min som normalt?

Ja, alt som angår kundeforholdet ditt hos oss fungerer som normalt. Det betyr at inn- og utbetalinger gjennom pensjonsavtaler og annen fondssparing skjer som avtalt.

De fleste pensjonspenger er trygt plassert i utbetalingstiden. Utbetalingen følger markedet, og derfor kan du oppleve at verdien av den svinger.

Dette gjelder ikke ved utbetaling av IPS. Der sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere dem i Gjensidige Likviditet slik at du får en garanti mot negativ avkastning.

Jeg vurderer en engangsutbetaling fra fondskontoen min. Er det lurt?

Hvis du ikke trenger pengene nå, anbefaler vi at du utsetter uttaket til markedene har roet seg. Historien viser at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene.