Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto fondssparing i urolige tider

Fondssparing i urolige tider

Her får du gode råd til hva du bør gjøre med fondssparingen din i urolige tider.

Tenk langsiktig

Historien viser at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Vår generelle anbefaling er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

I perioder med uro på verdens børser er det viktig å tenke langsiktig. Et fall på børsene rammer verdien av sparingen, enten den skjer i arbeidsgivers regi, eller i den private fondssparingen din.

Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i aksjemarkedet i tiden som kommer. Samtidig kjennetegnes aksjemarkedet av risiko for verdisvingninger. Det er denne risikoen som på lang sikt skal gi deg høyere avkastning enn investeringer i rente- og kredittmarkedene.

Dette bør du gjøre

Om du bør stanse, ta en pause i sparingen eller selge fondsandeler, avhenger av risikotoleransen din og om du er komfortabel med svingningene i markedet. Hvis du får bedre nattesøvn av å redusere risikoen eller selge deg ut, så kan det være et godt valg for deg.

Det er dessverre ikke mulig å gi generelle svar som også er tilpasset den enkeltes situasjon. Vår generelle anbefaling er likevel at du bør opprettholde sparingen din hvis du kan, og at du beholder spareprofilen du har i dag. Vi anbefaler deg ikke å selge med mindre du virkelig trenger penger nå. Vårt råd er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

Bakgrunnen for den generelle anbefalingen er at pensjonssparing og annen fondssparing har såkalt lang horisont. Historien viser oss at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Hovedregelen er at man tjener på å spare langsiktig i fond, selv om det selvsagt er mulig å være maksimalt uheldig med tidspunktet for når man kjøper eller selger.

Spørsmål og svar om fondssparing