Hopp til innhold

Er din bedrift riktig forsikret?

I en verden preget av usikkerhet og uforutsette hendelser, er riktig forsikring av bedriften viktig. Likevel er det mange bedriftseiere som ikke kjenner godt nok til hva som er inkludert i forsikringen sin. Er din bedrift riktig forsikret?

Kari Grete Kleivstøl har dedikert over 30 år av yrkeslivet sitt til Gjensidige Hallingdal og forsikringsbransjen. I mer enn 20 av disse har hun jobbet som rådgiver for næringslivet i Hallingdal og Numedal.

Kleivstøl understreker at de aller fleste er flinke til å gå gjennom forsikringene sine med jevne mellomrom, men ikke alle. - Det har hendt at jeg leser om endringer i en bedrift i Hallingdølen, og på bakgrunn av dette tar kontakt med kunden for å diskutere eventuelle justeringer i forsikringsbehovet. Selv om jeg gjør mitt beste, kan jeg ikke garantere at jeg får med meg alt eller kan følge opp alle mine kunder på denne måten, smiler Kleivstøl. 

Hun oppfordrer bedrifter til å gjennomgå forsikringene ved endringer og ellers gjerne en gang årlig, men selvfølgelig vil behovet variere avhengig av bransje og situasjon. 

Bedrifter bør gjennomgå forsikringene ved endringer i bedriften og ellers gjerne en gang årlig

- Kari Grete Kleivstøl

Viktig at kunden forstår

Er bedriften din riktig forsikret?
Kari Grete Kleivstøl. Aldri lenger unna kundene enn en telefonsamtale

Både Kleivstøl og hennes 5 erfarne kolleger i landbruks- og næringslivsavdelingen kjenner lokalsamfunnet godt. Og akkurat det er en fordel for kundene. 

- Det at vi kjenner markedet vi jobber i godt, kommer våre kunde til gode. Vi kan skreddersy forsikringsløsninger som passer for deres behov, og samtidig hensynta markedet vi bor og jobber i, sier Kleivstøl. 

Fokuset er å tilby løsninger som er tilpasset hver enkelt bedrifts ønsker og behov. Kleivstøl mener at det er av største viktighet at kundene forstår hva de velger når det gjelder forsikringsdekning, og like viktig, hva de eventuelt ikke velger. Dette betyr at forsikringstilbudene som presenteres, bør forklares godt, slik at kundene har riktig informasjon når de skal velge forsikringsløsning. Kleivstøl ønsker unngå situasjoner der kundene tror de er forsikret for noe som i virkeligheten ikke er inkludert i forsikringsdekningen.

- Som rådgiver har vi faktisk informasjonsplikt ovenfor kunden, forteller Kleivstøl. Dette innebærer at vi skal kartlegge behov og risiko, og legge til rette for at kunden både forstår og kan sette seg inn i tilbudet. 

 

Det er folka som teller

Mange kunder fokuserer på pensjon og yrkesskadeforsikring, og dette er forståelig, da alle med ansatte er pålagt dette. Der er også lett å fokusere på materielle eiendeler som biler, bygninger og utstyr. Dette er selvfølgelig også viktig, men man må aldri undervurdere betydningen av menneskelige ressurser. 

For når det kommer til bedriftens bærekraft, er det folka som teller mest. Kari Grete Kleivstøl understreker viktigheten av behandlingsforsikring og andre personforsikringer, både for innehavere og ansatte. Spesielt små bedrifter er ofte enda mer avhengige av hver enkelt ansatt, og derfor mer sårbare ved sykemeldinger over lengre perioder.

For hva skjer hvis bedriftens hjerte, nemlig menneskene som driver den, blir rammet? En bil kan erstattes i løpet av uker, men hva hvis bedriften din skulle forsvinne i et halvt år? - Den økonomiske byrden av å erstatte menneskelige ressurser kan være betydelig, og det er viktig å ha forsikringsdekning som kan beskytte både ansatte og ledelsen, sier Kleivstøl.

Skadeforebygging

Kleivstøl ønsker en aktiv dialog med kundene om skadeforebygging. Hun understreker at Gjensidige Hallingdal legger stor vekt på forebyggende tiltak og er overbevist om at slikt arbeid effektivt reduserer risikoen for skader. - Dette kommer både kundene og oss til gode, ved å forhindre skader før de inntreffer, sier hun.

Kleivstøl legger spesiell vekt på betydningen av å støtte el-kontroll med termografering, hvor Gjensidige Hallingdal dekker inntil 50 % av kostnadene for denne kontrollen. El-kontroll med termografering innebærer en grundig undersøkelse av el-anlegget for å avdekke eventuelle varmegangavvik, som kan indikere feil i el-anlegget.

Med tanke på at flertallet av alle branner er el-relaterte, ser Kleivstøl på dette som en god investering for bedriftene. 

El-kontroll med termografering, en klok investering for sikkerheten i din bedrift

Ta kontakt

Hvis du usikker på hvilke forsikringer bedriften din trenger, råder Kleivstøl deg til å ta kontakt. - Vi er aldri mer enn en telefonsamtale unna, og vi tilbyr fleksible møtetider som passer kunden, sier hun. Du kan møte oss på et av våre kontorer, via telefon eller Teams. 

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg med å beskytte din bedrift og dine verdier.