Hopp til innhold

Søk om gratis livbøye

Vet du om et sted i nærområdet som trenger livbøye - kanskje mangler din favorittbadeplass en? Vi ønsker å bidra til å gjøre lokalsamfunnet tryggere. Søk om gratis livbøye i dag!

Søknadskriterier

Livbøyen må være tiltenkt et offentlig sted i Hallingdal, Nore og Uvdal eller Rollag.

Både privatpersoner, foreninger, offentlig etater og kommuner kan søke.

Grunneier må godkjenne at livbøyen settes opp. 

Tryggere lokalsamfunn

Vi heier på et tryggere lokalsamfunn. I 2023 bidro vi med over 1,9 millioner kroner til gode tiltak som gjør lokalsamfunnet tryggere.

Hvordan søke

Send en søknad til hallingdal@gjensidige.no

Søknaden må inneholde informasjon om hvor livbøyen skal settes opp, og hvem som er ansvarlig for at det blir gjort. Les godt gjennom våre søknadskriterier før du søker.