Vi støtter lokalsamfunnet

Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Lagets/foreningens regnskap for siste år ettersendes på mail til ioa@gjensidige.no
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 01.januar til 1. mars.
 • Gaver opp til kr 3000,- kan søkes fortløpende gjennom hele året. Søknaden sendes til ioa@gjensidige.no 

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse pr. mail med saksnummer 
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp
 • Alle får svar pr. mail innen utgangen av mars
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Cato Aas Johansen på 90412486, eller på e-post til ioa@gjensidige.no

Relatert innhold

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Lagets/foreningens regnskap for siste år ettersendes på mail til ioa@gjensidige.no
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 01.januar til 1. mars.
 • Gaver opp til kr 3000,- kan søkes fortløpende gjennom hele året. Søknaden sendes til ioa@gjensidige.no 

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse pr. mail med saksnummer 
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp
 • Alle får svar pr. mail innen utgangen av mars
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Cato Aas Johansen på 90412486, eller på e-post til ioa@gjensidige.no

Søknad om sponsormidler

Fristen for å søke har dessverre passert.