Vi støtter lokalsamfunnet

Gjensidige Indre Østfold og Andebu skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område.
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet.
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Lagets/foreningens regnskap for siste år ettersendes på e-post til ioa@gjensidige.no.
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 1. januar til 1. mars.
 • Gaver opp til 3 000 kroner kan søkes fortløpende gjennom hele året. Søknaden sendes til ioa@gjensidige.no

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse per e-post med saksnummer.
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp.
 • Alle får svar per e-post innen utgangen av mars.
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Cato Aas Johansen på 90 41 24 86, eller på e-post til ioa@gjensidige.no

Relatert innhold

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område.
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet.
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Lagets/foreningens regnskap for siste år ettersendes på e-post til ioa@gjensidige.no.
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 1. januar til 1. mars.
 • Gaver opp til 3 000 kroner kan søkes fortløpende gjennom hele året. Søknaden sendes til ioa@gjensidige.no

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse per e-post med saksnummer.
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp.
 • Alle får svar per e-post innen utgangen av mars.
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Cato Aas Johansen på 90 41 24 86, eller på e-post til ioa@gjensidige.no

Søk om sponsormidler

Her kan du søke om sponsormidler til lag, organisasjoner og aktiviteter i Indre Østfold og Andebu.

* Påkrevde felter

Vi søker støtte til frivillig arbeid innen
Gi en beskrivelse\fortell om dere selv. Eks. alders trinn, antall medlemmer, aktivitet osv.
I følgende områder
Budsjett, og annen relevant informasjon ettersendes på e-post til ioa@gjensidige.no innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon