Hopp til innhold

Medlemmer i styrende organer i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse

På denne siden finner du en oversikt over medlemmene og varamedlemmene til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen til Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse

Styret med varamedlemmer

Styret i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen og 1 medlem valgt av de ansatte.

Styret består i dag av følgende medlemmer:

 • Tore Johansen, styreleder
 • Ann-Mari Skinne, nestleder
 • Svein Bovim, styremedlem
 • Mette Røen Homstvedt, styremedlem
 • Ingunn Vestly Thorvaldsen, styremedlem
 • Finn Lunde, styremedlem - ansattes representant

Varamedlemmer:

 • Nils Håkon Lie
 • Bent Cato Kirkeng
 • Simen Saxebøl
 • Hans Viggo Nielsen
 • Torill Volden
 • Mads Aas Johansen

Generalforsamlingen med varamedlemmer

Generalforsamlingen i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 22 medlemmer valgt av medlemmene i Brannkassa og 5 medlemmer valgt av de ansatte.

Generalforsamlingen består av følgende medlemmer:

 • Anne Lise Halvardsson, Dorthea Bjerke, Theodor Bye, Thor Asgeir Holth    (representerer distrikt Marker/Aremark/ Rømskog)
 • Bjørn Ingar Holmen, Kjartan Dahl, Ole Johan Bakker, Petter Ole Kirkeby, Hans-Ola Frøshaug (representerer distrikt Eidsberg)
 • Hanne Vegger Brynjulfsen, Jan Tore Haugerød, Ragnhild Hallenstvedt, Hans Kristian Høijord.  (representerer distrikt Andebu)
 • Magne Solbrække, Marianne Reinvold, Ingunn Marie Steen, Vigdis Gjerberg, Vidar Mellegård  - leder (representerer distrikt Rakkestad)
 • Asbjørn Veidal, Synnøve Wangberg Ihlebekk, Reidun Unaas, Per Strømsæther (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes reprsentanter:

 • Caroline Laurendz
 • Tommy Nordli
 • Kjersti Braarud
 • Andreas Minge
 • Knut Niord Røsand

Varamedlemmer:

 • Sigbjørn Høgne, Halvor Tjernæs (representerer distrikt Marker/Aremark, Rømskog)
 • Agnes Duserud, Bjørg Elin Kristoffersen, Heidi Lindemark (representerer distrikt Eidsberg)
 • Tove Anita Tveitan, Roar Trevland (representerer distrikt Andebu)
 • Sverre Bye, Sven August Smedshaug, Yvonne Stubberud (representerer distrikt Rakkestad)
 •  Valborg Lippestad, Terje Iversen (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes representanter:

 • Ole Johan Bergquist
 • Marit Hereid Grefsli
 • Karianne Kartnes
 • Therese Thorstensen
 • Rino Swensen

Valgkomite med varamedlemmer

Valgkomiteen i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

 • Jens Oskar Olsen-Torp, leder
 • Ole Asbjørn Haugaard
 • Laila Smestad
 • Eivind Wium
 • Lars Viggo Holmen

Varamedlemmer:

 • Gard Sveinung Grimsby
 • Anne Opsahl Kaaen
 • Marianne Høitomt Dahl
 • Randi Dalheim
 • Magne Gran