Hopp til innhold

Medlemmer i styrende organer i Indre Østfold, Andebu og Nord-Odal Gjensidig Brannkasse

På denne siden finner du en oversikt over medlemmene og varamedlemmene til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen til Indre Østfold, Andebu og Nord-Odal Gjensidig Brannkasse

Styret med varamedlemmer

Styret i Indre Østfold, Andebu og Nord-Odal Gjensidig Brannkasse består av 6 medlemmer valgt av Generalforsamlingen og 1 medlem valgt av de ansatte.

Styret består i dag av følgende medlemmer:

 • Tore Johansen, styreleder
 • Ann-Mari Skinne, nestleder
 • Svein Bovim, styremedlem
 • Mette Røen Homstvedt, styremedlem
 • Ingunn Vestly Thorvaldsen, styremedlem
 • Finn Lunde, styremedlem - ansattes representant

Varamedlemmer:

 • Nils Håkon Lie
 • Bent Cato Kirkeng
 • Simen Saxebøl
 • Hans Viggo Nielsen
 • Torill Volden
 • Mads Aas Johansen

Generalforsamlingen med varamedlemmer

Generalforsamlingen i Indre Østfold, Andebu og Nord-Odal Gjensidig Brannkasse består av 22 medlemmer valgt av medlemmene i Brannkassa og 5 medlemmer valgt av de ansatte.

Generalforsamlingen består av følgende medlemmer:

 • Anne Lise Halvardsson, Dorthea Bjerke, Theodor Bye, Thor Asgeir Holth    (representerer distrikt Marker/Aremark/ Rømskog)
 • Bjørn Ingar Holmen, Kjartan Dahl, Ole Johan Bakker, Petter Ole Kirkeby, Hans-Ola Frøshaug (representerer distrikt Eidsberg)
 • Hanne Vegger Brynjulfsen, Jan Tore Haugerød, Ragnhild Hallenstvedt, Hans Kristian Høijord.  (representerer distrikt Andebu)
 • Magne Solbrække, Marianne Reinvold, Ingunn Marie Steen, Vigdis Gjerberg, Vidar Mellegård  - leder (representerer distrikt Rakkestad)
 • Asbjørn Veidal, Synnøve Wangberg Ihlebekk, Reidun Unaas, Per Strømsæther (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes representanter:

 • Caroline Laurendz
 • Tommy Nordli
 • Kjersti Braarud
 • Andreas Minge
 • Knut Niord Røsand

Varamedlemmer:

 • Sigbjørn Høgne, Halvor Tjernæs (representerer distrikt Marker/Aremark, Rømskog)
 • Agnes Duserud, Bjørg Elin Kristoffersen, Heidi Lindemark (representerer distrikt Eidsberg)
 • Tove Anita Tveitan, Roar Trevland (representerer distrikt Andebu)
 • Sverre Bye, Sven August Smedshaug, Yvonne Stubberud (representerer distrikt Rakkestad)
 •  Valborg Lippestad, Terje Iversen (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes representanter:

 • Ole Johan Bergquist
 • Marit Hereid Grefsli
 • Karianne Kartnes
 • Therese Thorstensen
 • Rino Swensen

Valgkomite med varamedlemmer

Valgkomiteen i Indre Østfold, Andebu og Nord-Odal Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

 • Jens Oskar Olsen-Torp, leder
 • Ole Asbjørn Haugaard
 • Laila Smestad
 • Eivind Wium
 • Lars Viggo Holmen

Varamedlemmer:

 • Gard Sveinung Grimsby
 • Anne Opsahl Kaaen
 • Marianne Høitomt Dahl
 • Randi Dalheim
 • Magne Gran