Medlemmer i styrende organer i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse

På denne siden finner du en oversikt over medlemmene og varamedlemmene til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen til Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse

Styret med varamedlemmer

Styret i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen og 1 medlem valgt av de ansatte.

Styret består i dag av følgende medlemmer:

 • Tore Johansen, styreleder
 • Ann-Mari Skinne, nestleder
 • Svein Bovim, styremedlem
 • Mette Røen Homstvedt, styremedlem
 • Jan Skaug, styremedlem
 • Finn Lunde, styremedlem - ansattes representant

Varamedlemmer:

 • Nils Håkon Lie
 • Bent Cato Kirkeng
 • Simen Saxebøl
 • Ingunn Vestly Thorvaldsen
 • Torill Volden
 • Mads Aas Johansen

Generalforsamlingen med varamedlemmer

Generalforsamlingen i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 22 medlemmer valgt av medlemmene i Brannkassa og 5 medlemmer valgt av de ansatte.

Generalforsamlingen består av følgende medlemmer:

 • Anne Lise Halvardsson, Dorthea Bjerke, Theodor Bye, Thoralf Halvorsrud  - nestleder (representerer distrikt Marker/Aremark/ Rømskog)
 • Bjørn Ingar Holmen, Kjartan Dahl, Ole Johan Bakker, Petter Ole Kirkeby, Magne Holsen (representerer distrikt Eidsberg)
 • Hanne Vegger Brynjulfsen, Ivar Myhre,  Ragnhild Hallenstvedt.  (representerer distrikt Andebu)
 • Magne Solbrække, Marianne Reinvold, Sverre Bye, Vigdis Gjerberg, Vidar Mellegård  - leder (representerer distrikt Rakkestad)
 • Valborg Lippestad, Terje Iversen, Reidun Unaas, Per Strømsæther (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes reprsentanter:

 • Caroline Laurendz
 • Grethe Harlem Bjørgen
 • Kjersti Braarud
 • Jan-Petter Grefslie
 • Knut Niord Røsand

Varamedlemmer:

 • Thor Asgeir Holth, Halvor Tjernes (representerer distrikt Marker/Aremark, Rømskog)
 • Agnes Duserud, Bjørg Elin Kristoffersen, Heidi Lindemark (representerer distrikt Eidsberg)
 • Hans Arne Trevland, Roar Trevland (representerer distrikt Andebu)
 • Gro Momrak, Sven August Smedshaug, Yvonne Stubberud (representerer distrikt Rakkestad)
 •  Eivind Wium (representerer distrikt Hobøl)

Ansattes representanter:

 • Ole Johan Bergquist
 • Marit Hereid Grefsli
 • Karianne Kartnes
 • Anna Kraugerud
 • Rino Swensen

 

Valgkomite med varamedlemmer

Valgkomiteen i Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

 • Jens Oskar Olsen-Torp, leder
 • Arthur Knutsen
 • Laila Smestad
 • Eivind Wium
 • Hans Viggo Nielsen

Varamedlemmer:

 • Svein Mellem
 • Anne Opsahl Kaaen
 • Marianne Høitomt Dahl
 • Randi Dalheim
 • Magne Gran